Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En bok du kan stole på – del 7

Den sjuende verdensmakten

En bok du kan stole på – del 7

Dette er den siste artikkelen i en serie på sju i fortløpende numre av «Våkn opp!» som drøfter de sju verdensmaktene som Bibelen forteller om. Hensikten er å vise at Bibelen er til å stole på og er inspirert av Gud, og at den inneholder et budskap som gir håp om at det skal bli slutt på de lidelsene som er en følge av at mennesker har hersket over andre mennesker på en grusom måte.

VI LEVER i en svært spesiell og avgjørende tid – den tiden da den sjuende av de verdensmaktene som Bibelen forteller om, gjør seg gjeldende. I Bibelen er denne verdensmakten nevnt utelukkende i profetier, i motsetning til de seks foregående, som også er omtalt i Bibelens historiske beretninger. For litt over 1900 år siden ble de sju verdensmaktene, som ble kalt «konger», omtalt slik i Bibelen: «Det er sju konger: Fem har falt, én er, den andre er ennå ikke kommet, men når han kommer, skal han bli en kort tid.» * – Åpenbaringen 17:10.

Da disse ordene ble skrevet, hadde fem av de sju «kongene», eller politiske rikene, «falt». Det var Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia og Hellas. Ordene «én er» refererer til Romerriket. Men Romerriket skulle ikke bestå for evig. Det skulle komme ett verdensrike til, men profetien sa: «[Det] er ennå ikke kommet.» I samsvar med Bibelens profeti kom en sjuende ’konge’ inn på verdensscenen! Hvilket verdensrike viste dette seg å være? Vil det bestå til evig tid? Hvis ikke, hvordan vil det da forlate verdensarenaen? Det lar Bibelen oss ikke være i tvil om.

Pålitelige profetier

Den sjuende verdensmakten begynte å ta form da England ble en faktor å regne med i det nordvestlige hjørnet av Romerriket. I 1760-årene var det britiske imperium blitt mektig. Storbritannia fortsatte å vokse i velstand og makt, og på 1800-tallet var dette den rikeste og mektigste nasjonen i verden. Et oppslagsverk sier om det britiske imperium på den tiden at «det var det største verden noen gang hadde sett». Det «omfattet 372 millioner innbyggere og strakte seg over 28 millioner kvadratkilometer».

Den første verdenskrig (1914–1918) fikk imidlertid Storbritannia til å inngå en spesiell forbindelse med USA, en tidligere koloni. Hva førte det til? Det britiske imperium vek plassen for den angloamerikanske allianse – i mange henseender en dobbelt, engelsktalende verdensmakt, som har bestått fram til nå. – Se rammen «En allianse det er verdt å merke seg».

 Profetien i Åpenbaringen 17:10 utfyller en profeti som står i Daniels bok. Daniel skrev om en «kolossal billedstøtte» som Babylons konge Nebukadnesar så i et syn fra Gud. (Daniel 2:28, 31–43) Daniel gjorde det kjent for kongen at forskjellige deler av billedstøtten stod for riker som skulle avløse hverandre, og at det første av dem var Babylon, datidens verdensmakt. (Egypt og Assyria hadde allerede oppstått og falt.) Verdenshistorien bekrefter følgende:

Hodet av gull representerte det babylonske verdensriket.

Brystet og armene av sølv var et bilde på Medo-Persia.

Magen og lårene av kobber stod for det gamle Hellas.

Bena av jern var et bilde på Romerriket.

Føttene, en blanding av jern og leire, symboliserer den politisk og sosialt sett splittede tilstanden i den perioden da det angloamerikanske verdensriket eksisterer.

Ifølge Åpenbaringen 17:10 skal den sjuende verdensmakten «bli en kort tid». Hvor lang vil den tidsperioden vise seg å være? Hvordan vil den sjuende verdensmakten forsvinne fra den internasjonale arena? Og hva vil skje etterpå? Daniels bok kaster mye lys over disse spørsmålene.

Et håp du kan sette din lit til

Etter å ha beskrevet den billedstøtten som er omtalt ovenfor, skrev Daniel: «En stein ble brutt løs [fra et fjell], ikke med hender, og den traff billedstøtten på dens føtter av jern og formet leire og knuste dem.» (Daniel 2:34) Hva betydde dette spesielle synet?

Daniel skrev videre: «I de [siste] kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse [jordiske] rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» * (Daniel 2:44, 45) Merk deg disse viktige punktene:

  1. Det seirende riket, representert ved en svær stein, er opprettet av Gud selv, ikke ved menneskers hender. Det blir derfor med rette kalt Guds rike.

  2. Guds rike «skal knuse» alle menneskelige styresmakter, deriblant den sjuende verdensmakten. Hvorfor? Alle disse vil nekte å gi fra seg makt og vil sette seg opp mot Gud i en siste stor krig på et billedlig sted som blir kalt Har-Magedon, eller Harmageddon. Bibelen gjør det klart at i denne krigen deltar «kongene på hele den bebodde jord». – Åpenbaringen 16:13, 14, 16.

  3.   I motsetning til menneskelige styresmakter –  deriblant de sju verdensmaktene – som er relativt kortlivete, skal Guds rike «aldri . . . bli ødelagt». Og det skal herske over hele jorden. – Daniel 2:35, 44.

Den endelige tilintetgjørelsen av Guds motstandere vil bli en bemerkelsesverdig oppfyllelse av profetien i 1. Mosebok 3:15, som ble nevnt i den første artikkelen i denne serien. Ifølge denne profetien skal ’kvinnens ætt’, som er Jesus Kristus, knuse den symbolske slangen, Satan, og hans ætt. (Galaterne 3:16) Satans ætt innbefatter alle mennesker som etterligner hans onde handlemåte, og som går inn for at mennesker skal styre seg selv i stedet for å støtte Guds og Kristi styre. – Salme 2:7–12.

Dette fører oss fram til et meget viktig spørsmål: Når skal denne endelige tilintetgjørelsen finne sted? Ja, når vil «steinen» – Guds rike – fjerne ethvert spor av menneskers styre? Bibelen besvarer dette spørsmålet ved å fortelle om et tegn som skulle vise når de siste dager for den nåværende verdensordning hadde kommet. – Matteus 24:3.

Se tegnet!

Tegnet på at enden er nær, innbefatter verdensomfattende krig, «store jordskjelv», «pest» og alvorlig «matmangel». (Lukas 21:10, 11; Matteus 24:7, 8; Markus 13:8) Noe annet som skulle kjennetegne «de siste dager», er et alvorlig moralsk og åndelig forfall i samfunnet. (2. Timoteus 3:1–5) Har «alt dette» skjedd? (Matteus 24:8) Ja, og det i den grad at mange frykter for framtiden. Den kanadiske avisen The Globe and Mail har skrevet: «Noen av de mest respekterte vitenskaps- og samfunnstenkerne kommer med urovekkende spådommer om at det går mot slutten for menneskeslekten.»

Men på ett viktig område er disse spådommene ikke riktige: Det som skjer, betyr ikke slutten for selve menneskeslekten. Det at Guds rike skal gripe inn, er faktisk en garanti for det! Da Jesus Kristus beskrev tegnet på endens tid, sa han: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» (Matteus 24:14) Hvordan går denne profetien i oppfyllelse?

Jehovas vitner forkynner om Guds rike i over 230 land og områder. Deres viktigste tidsskrift heter «Vakttårnet – Forkynner av Jehovas rike». (Jehova er Guds personlige navn. Se Salme 83:18.) Vitnenes bibelske undervisningsarbeid hjelper utallige enkeltpersoner og familier til å slutte å ha en skadelig livsstil og begynne å leve et rent og fredelig liv i harmoni med Guds normer. (1. Korinter 6:9–11) Som følge av det har millioner av mennesker verden over tillit til at Gud vil beskytte dem når hans rike griper inn på jorden.

De vil med egne øyne få se at Gud besvarer bønnen Fadervår, som blant annet  inneholder disse ordene: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6:10) Lurer du på hvordan det vil være å leve på jorden når alle mennesker elsker Gud og gjør hans vilje? De følgende bibelversene kan hjelpe deg til å forstå hvorfor det passer å kalle budskapet om Guds rike et ’godt budskap’.

Hvordan det vil bli når Guds vilje skjer på jorden

Bibelen lover at det skal bli ekte fred når Guds rike hersker over jorden

  • Det er ekte fred, ikke bare fravær av krig. «Se Jehovas gjerninger . . . Han får kriger til å opphøre til jordens ytterste ende. Buen bryter han av, og spydet hogger han i stykker; vognene brenner han opp i ilden.» (Salme 46:8, 9) «De saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» – Salme 37:11.

  • Alle har rikelig med mat. «Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» – Salme 72:16.

  • Alle har fullkommen helse. «Ingen innbygger skal si: ’Jeg er syk.’» – Jesaja 33:24.

  • Alle har et komfortabelt hjem. «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. De kommer ikke til å bygge og en annen til å bo; de kommer ikke til å plante og en annen til å spise.» – Jesaja 65:21, 22.

  • Det er slutt på alle slags lidelser. «Guds telt er hos menneskene . . . Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» – Åpenbaringen 21:3, 4.

Hva synes du om disse løftene? Hvis du liker dem, anbefaler vi deg å undersøke Bibelen nærmere. Ved å gjøre det vil du få se enda flere beviser for at menneskers undertrykkende styre over andre mennesker snart vil ta slutt. Du vil også få se at Bibelen fortjener din fulle tillit, at den virkelig er Guds Ord. – 2. Timoteus 3:16. *

^ avsn. 4 Fordi de verdensrikene som det fortelles om i Bibelen, vanligvis ble styrt av en konge, blir selve verdensrikene noen ganger omtalt som «konger». – Daniel 8:20–22.

^ avsn. 18 Flere opplysninger om Guds himmelske rike blir gitt i kapitlene 8 og 9 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 35 Hvis du vil lære mer om Bibelen, så føl deg fri til å kontakte Jehovas vitner der du bor, skrive til Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk, eller besøke vårt nettsted www.watchtower.org.