Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 De unge spør

Er jeg mislykket?

Er jeg mislykket?

«Jeg følte hele tiden at jeg kom til kort i forhold til en av venninnene mine. Alt var så enkelt for henne – det virket ikke som om hun måtte anstrenge seg i det hele tatt! Det fikk meg til å lure på hva som var galt med meg. Jeg ble min egen verste fiende.» – Annette. *

FØLER du at du ikke strekker til, og hindrer det deg i å ta imot nye utfordringer? Blir selvtilliten din noen ganger dårligere på grunn av velmente kommentarer fra folk du respekterer? Gjør motløshet på grunn av tidligere tabber at du ikke tør å prøve igjen? Hvordan kan du i så fall akseptere at du mislykkes – enten det nå virkelig er slik, eller det bare er noe du innbiller deg?

Du har alt å vinne på å finne svaret på det siste spørsmålet, for en eller annen gang mislykkes alle med et eller annet. (Romerne 3:23) Men de som kan takle nederlag, er fleksible. Det betyr at de kan se det de har gjort, i det rette perspektiv, reise seg opp igjen og prøve på nytt. Og neste gang er det større sjanse for at de skal lykkes! La oss derfor se på hvordan du kan takle tre utfordringer – et potensielt nederlag, et innbilt nederlag og et reelt nederlag.

POTENSIELT NEDERLAG → HVA SOM KAN SKJE

Du regner med at det verste kommer til å skje, og prøver derfor ikke engang, siden du tenker at du har små sjanser for å lykkes.

Definer utfordringen. Sett en ✔ ved det du har lyst til å lykkes med – men som du er sikker på at du vil mislykkes med, hvis du prøver.

  • Forsvare det du tror på, overfor de andre i klassen

  • Søke på en jobb

  • Snakke foran en forsamling

  • Delta i en form for sport

  • Spille et musikkinstrument eller synge

  • Annet ․․․․․

Tenk igjennom det. Se på det du har merket av, og vurder hva som kan bli konsekvensene ved å svare på disse spørsmålene:

Hva skulle jeg ønske ville skje?

․․․․․

Hva er jeg redd for skal skje?

․․․․․

Skriv så en grunn til at du bør gjøre det likevel, selv om det er en mulighet for at du mislykkes.

․․․․․

Eksempel fra Bibelen. Da Moses fikk i oppdrag av Jehova Gud å være leder for israelittene, var hans første reaksjon å tenke på hva som kunne gå galt. «De vil vel ikke tro meg og ikke høre på meg», sa han til Gud. Så begynte han å tenke på sine feil og mangler. «Jeg har aldri vært noen ordets mann», sa han. «Jeg har  vanskelig for å tale og uttrykke meg.» Selv etter at Jehova hadde lovt å hjelpe ham, bad Moses: «Å Herre, send en annen, send hvem du vil!» (2. Mosebok 4:1, 10, 13, NO 1978/85) Moses tok til slutt imot oppdraget, og vi vet hvordan det gikk. Med Guds hjelp ledet han israelittene i 40 år.

Hva du kan gjøre. Kong Salomo skrev: «Alt det din hånd finner å gjøre, gjør det med din kraft.» (Forkynneren 9:10) Så istedenfor å la frykten for at du skal mislykkes, stoppe deg, bør du gjøre ditt aller beste. Du kan kanskje tenke på en gang da du gjorde det bedre enn du hadde regnet med. Hva lærte du da om deg selv? Hvordan kan det hjelpe deg til å overvinne den frykten for å mislykkes som du kanskje har nå?

Tips: Hvis det er nødvendig, så be en av foreldrene dine eller en moden venn om å komme med forslag som kan hjelpe deg til å få større selvtillit. *

INNBILT NEDERLAG → HVA DU TROR HAR SKJEDD

Når en annen får til noe du skulle ønske du hadde klart, føler du deg helt mislykket sammenlignet med ham eller henne.

Definer utfordringen. Hvem sammenligner du deg med, og hva var det han eller hun oppnådde, som fikk deg til å føle deg mislykket?

․․․․․

Tenk igjennom det. Betyr egentlig det at en annen har lyktes, at du er mislykket? Skriv om en situasjon for ikke så lenge siden, for eksempel en prøve på skolen, da du gjorde det greit nok, men en annen gjorde det bedre.

․․․․․

Skriv så om hvorfor det likevel var verdt anstrengelsene.

․․․․․

Eksempel fra Bibelen. Kain ble «opptent av vrede» da det var tydelig at Jehova så med velvilje på broren hans, Abel. Jehova advarte Kain mot å være misunnelig, men han gav samtidig uttrykk for at han var sikker på at Kain kunne lykkes hvis han ville det. Jehova sa til ham: «Hvis du begynner å gjøre det gode, vil  du ikke da bli opphøyd?» * – 1. Mosebok 4:6, 7, fotnote.

Hva du kan gjøre. Istedenfor å ’egge til konkurranse’ – selv om det bare er i ditt eget sinn – så godta at andre klarer å gjøre det bra. (Galaterne 5:26; Romerne 12:15) Men samtidig bør du innse at du selv har evner som gjør deg unik, uten at du skal begynne å skryte av det. Bibelen sier: «La hver enkelt prøve sin egen gjerning, og så skal han ha grunn til å juble i forhold til seg selv alene.» – Galaterne 6:4.

REELT NEDERLAG → HVA SOM FAKTISK SKJEDDE

Du tenker over noe du har mislyktes med tidligere, og føler at det ikke er noen vits i å prøve å få det til.

Definer utfordringen. Hvilken av dine personlige svakheter synes du er mest nedslående?

․․․․․

Etter et fall vil en som er fleksibel, reise seg igjen – og ta imot hjelp, hvis det er nødvendig

Tenk igjennom det. Betyr det at du har denne svakheten, at du er helt mislykket? Hvis du for eksempel har gitt etter for en svakhet, betyr det da virkelig at det ikke er noe håp for deg? Eller er det rett og slett et tegn på at du trenger hjelp? Hvis du drev på med en sport og falt, ville du jo ha tatt imot en hjelpende hånd for å komme deg opp igjen. Hvorfor ikke også gjøre det når det gjelder det å takle en personlig svakhet? Skriv navnet på en som du kunne tenke deg å snakke med om problemet ditt. *

․․․․․

Eksempel fra Bibelen. Apostelen Paulus ble noen ganger motløs på grunn av svakhetene sine. «Jeg elendige menneske!» skrev han. (Romerne 7:24) Men Paulus forstod tydeligvis at ufullkommenhetene hans ikke gjorde ham helt mislykket. Han skrev: «Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har holdt meg til troen.» – 2. Timoteus 4:7.

Hva du kan gjøre. Ikke bare fokuser på feilene dine, men tenk også over hvilke gode egenskaper du har. Det gjør Jehova. Bibelen sier: «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid og den kjærlighet dere har vist mot hans navn.» – Hebreerne 6:10; Salme 110:3.

Husk dette: Det er ikke en eneste som er fullkommen. Alle mislykkes med noe av og til. Hvis du kan lære deg å være fleksibel, vil du ha lært noe veldig viktig som vil være til god nytte for deg som voksen. Ordspråkene 24:16 sier: «Sju ganger kan den rettferdige falle, og han kommer visselig til å reise seg.» Du kan være en slik person!

 

^ avsn. 3 Navnet er forandret.

^ avsn. 31 Kain valgte å ignorere den advarselen Jehova kom med. Det at det gikk så dårlig med Kain, understreker hvor viktig det er at du har kontroll over alle tendenser til misunnelse som kan oppstå på grunn av at en annen gjør det bra. – Filipperne 2:3.

^ avsn. 36 Hvis en kristen har gjort noe alvorlig galt, vil det være en fordel at han eller hun snakker med en eldste i menigheten. – Jakob 5:14, 16.