Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

A7-D

Viktige begivenheter i Jesu liv på jorden – Jesu store tjeneste i Galilea (del 2)

TIDSPUNKT

STED

BEGIVENHET

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

31 eller 32

Kapernaum-området

Jesus forteller illustrasjoner om Riket

13:1–53

4:1–34

8:4–18

 

Galilea-sjøen

Stiller en storm fra båten

8:18, 23–27

4:35–41

8:22–25

 

Gadara-området

Sender demoner inn i griser

8:28–34

5:1–20

8:26–39

 

Sannsynligvis Kapernaum

Helbreder kvinne med blødninger; oppreiser Jairus’ datter

9:18–26

5:21–43

8:40–56

 

Kapernaum (?)

Helbreder to blinde og en stum

9:27–34

     

Nasaret

Igjen avvist i sin hjemby

13:54–58

6:1–5

   

Galilea

Tredje rundreise i Galilea; utvider arbeidet ved å sende ut apostlene

9:35 til 11:1

6:6–13

9:1–6

 

Tiberias

Herodes halshogger døperen Johannes; Herodes i villrede om Jesus

14:1–12

6:14–29

9:7–9

 

32, nær påsken (Joh 6:4)

Kapernaum (?); nordøst siden av Galilea-sjøen

Apostlene tilbake fra forkynnelsesreisen; Jesus metter 5000 menn

14:13–21

6:30–44

9:10–17

6:1–13

Nordøstsiden av Galilea-sjøen; Gennesaret

Folk prøver å gjøre Jesus til konge; han går på vannet; helbreder mange

14:22–36

6:45–56

 

6:14–21

Kapernaum

Sier han er «livets brød»; mange tar anstøt og forlater ham

     

6:22–71

32, etter påsken

Sannsynligvis Kapernaum

Avslører menneskers tradisjoner

15:1–20

7:1–23

 

7:1

Fønikia; Dekapolis

Helbreder datteren til syrisk-fønikisk kvinne; metter 4000 menn

15:21–38

7:24 til 8:9

   

Magadan

Forteller om Jonas tegn

15:39 til 16:4

8:10–12