Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

A7-C

Viktige begivenheter i Jesu liv på jorden – Jesu store tjeneste i Galilea (del 1)

TIDSPUNKT

STED

BEGIVENHET

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

30

Galilea

Jesus kunngjør for første gang at «himmelens rike er kommet nær»

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nasaret; Kapernaum

Helbreder en tjenestemanns sønn; leser fra Jesajas bokrull; drar til Kapernaum

4:13–16

 

4:16–31

4:46–54

Galilea-sjøen, nær Kapernaum

Ber fire disipler følge ham: Simon og Andreas, Jakob og Johannes

4:18–22

1:16–20

5:1–11

 

Kapernaum

Helbreder Simons svigermor og andre

8:14–17

1:21–34

4:31–41

 

Galilea

Første rundreise i Galilea, med de fire

4:23–25

1:35–39

4:42, 43

 

Helbreder en spedalsk; folkemengder følger ham

8:1–4

1:40–45

5:12–16

 

Kapernaum

Helbreder en som er lam

9:1–8

2:1–12

5:17–26

 

Ber Matteus følge ham; måltid med skatteoppkrevere; spørsmål om faste

9:9–17

2:13–22

5:27–39

 

Judea

Forkynner i synagogene

   

4:44

 

31, påsken

Jerusalem

Helbreder en syk mann ved Betsata; jødene ønsker å drepe ham

     

5:1–47

På vei tilbake fra Jerusalem (?)

Disiplene plukker aks på sabbaten; Jesus er «Herre over sabbaten»

12:1–8

2:23–28

6:1–5

 

Galilea; Galilea-sjøen

Helbreder en manns hånd på sabbaten; folkemengder følger ham; helbreder mange

12:9–21

3:1–12

6:6–11

 

Fjell nær Kapernaum

Velger ut tolv apostler

 

3:13–19

6:12–16

 

Nær Kapernaum

Holder Bergprekenen

5:1 til 7:29

 

6:17–49

 

Kapernaum

Helbreder tjeneren til en offiser

8:5–13

 

7:1–10

 

Nain

Oppreiser sønnen til en enke

   

7:11–17

 

Tiberias; Galilea (Nain eller i nærheten)

Johannes sender disipler til Jesus; sannheten åpenbart for små barn; skånsomt åk

11:2–30

 

7:18–35

 

Galilea (Nain eller i nærheten)

Syndig kvinne heller olje over hans føtter; illustrasjon om to som sto i gjeld

   

7:36–50

 

Galilea

Andre forkynnelsesreise, med de tolv

   

8:1–3

 

Driver ut demoner; utilgivelig synd

12:22–37

3:19–30

   

Forteller om Jonas tegn

12:38–45

     

Hans mor og brødre kommer; sier at disiplene er hans familie

12:46–50

3:31–35

8:19–21