Doorgaan naar inhoud

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Het antwoord uit de Bijbel

 Om te weten wanneer het einde van de wereld komt, is het belangrijk om eerst te begrijpen hoe de Bijbel het woord ‘wereld’ gebruikt. Het Griekse woord kosmos, dat gewoonlijk met ‘wereld’ wordt vertaald, duidt meestal op de mensheid, vooral het deel dat niet naar Gods wil leeft (Johannes 15:18, 19; 2 Petrus 2:5). Soms duidt kosmos op de maatschappij (1 Korinthiërs 7:31; 1 Johannes 2:15, 16). a

Wat is het einde van de wereld?

 De uitdrukking ‘het einde van deze wereld’ of ‘de voltooiing van deze wereld’, zoals die in verschillende Bijbelvertalingen voorkomt, kan ook weergegeven worden met ‘het besluit van het samenstel van dingen’ (Mattheüs 24:3; Bijbel in Gewone Taal; De Nieuwe Bijbelvertaling). Het duidt niet op de vernietiging van de aarde of de hele mensheid, maar op het einde van de huidige maatschappij (1 Johannes 2:17).

 De Bijbel zegt: ‘De kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden’, waardoor goede mensen van het leven op aarde zullen kunnen genieten (Psalm 37:9-11, Herziene Statenvertaling). Die vernietiging zal plaatsvinden tijdens de ‘grote verdrukking’, die eindigt in de oorlog die Armageddon wordt genoemd (Mattheüs 24:21, 22; Openbaring 16:14, 16).

Wanneer is het einde van de wereld?

 Jezus zei: ‘Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen’ (Mattheüs 24:36, 42). Hij voegde eraan toe dat het einde op een onverwacht tijdstip zou komen, ‘op een uur waarvan gij het niet hebt gedacht’ (Mattheüs 24:44).

 Hoewel we niet te weten kunnen komen op welke dag en welk uur het einde precies komt, heeft Jezus wel een ‘teken’ gegeven: een reeks gebeurtenissen waaraan we kunnen herkennen dat de tijdsperiode is aangebroken die aan het einde van de wereld voorafgaat (Mattheüs 24:3, 7-14). De Bijbel duidt deze periode aan als ‘de tijd van het einde’, ‘de eindtijd’ of ‘de laatste dagen’ (Daniël 12:4; NBV; 2 Timotheüs 3:1-5).

Betekent het einde van de wereld het einde van alles?

 Nee. De aarde zal nog steeds bestaan, want de Bijbel zegt: ‘U hebt de aarde stevig vastgezet, zo blijft ze staan, voor altijd’ (Psalm 104:5, BGT). En de aarde zal bewoond worden door mensen, want de Bijbel belooft: ‘De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven’ (Psalm 37:29). God zal op aarde de omstandigheden creëren die hij oorspronkelijk voor ogen had:

a Wanneer kosmos op de maatschappij duidt, heeft het een betekenis die overeenkomt met die van het Griekse woord aion, dat in sommige Bijbelvertalingen ook met ‘wereld’ wordt weergegeven.