Doorgaan naar inhoud

Wat is de grote verdrukking?

Het antwoord uit de Bijbel

De grote verdrukking zal de zwaarste tijd zijn die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Volgens Bijbelvoorspellingen zal die plaatsvinden tijdens ‘de laatste dagen’ of ‘de eindtijd’ (2 Timotheüs 3:1; Daniël 12:4, De Nieuwe Bijbelvertaling). Het zal ‘een verdrukking zijn zoals er sedert het begin der schepping, welke God heeft geschapen, tot op die tijd niet is voorgekomen en niet meer zal voorkomen’ (Markus 13:19; Daniël 12:1; Mattheüs 24:21, 22).

Gebeurtenissen tijdens de grote verdrukking

  • Vernietiging van valse religie. Met ongelofelijke snelheid zal er een eind worden gemaakt aan valse religie (Openbaring 17:1, 5; 18:9, 10, 21). Dit zal gedaan worden door de politieke machten die worden vertegenwoordigd door de Verenigde Naties. Ze voeren daarmee Gods wil uit (Openbaring 17:3, 15-18). *

  • Aanval op het ware geloof. In het visioen dat Ezechiël kreeg, wordt gesproken over ‘Gog van het land Magog’. Dat is een afbeelding van een coalitie van landen. Die coalitie zal degenen die bij het ware geloof horen, willen vernietigen. Maar God zal zijn aanbidders daartegen beschermen (Ezechiël 38:1, 2, 9-12, 18-23).

  • De mensheid wordt geoordeeld. Jezus zal de mensheid oordelen. ‘Hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt’ (Mattheüs 25:31-33). Hij zal elk individu oordelen op basis van de vraag of die persoon wel of geen steun heeft gegeven aan zijn ‘broeders’: degenen die met hem in de hemel gaan regeren (Mattheüs 25:34-46).

  • Bijeenvergadering van degenen die met Jezus zullen regeren. Degenen die uitgekozen zijn om met Jezus in het Koninkrijk te regeren en die trouw zijn gebleven, zullen opgenomen worden in de hemel (Mattheüs 24:31; 1 Korinthiërs 15:50-53; 1 Thessalonicenzen 4:15-17).

  • Armageddon. Deze ‘oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ wordt ook ‘de dag van Jehovah’ genoemd (Openbaring 16:14, 16; Jesaja 13:9; 2 Petrus 3:12). Degenen die een negatief oordeel van Jezus hebben gekregen, zullen gedood worden (Zefanja 1:18; 2 Thessalonicenzen 1:6-10). Er zal een eind komen aan het wereldwijde politieke stelsel, in de Bijbel afgebeeld door een wild beest met zeven koppen (Openbaring 19:19-21).

Gebeurtenissen na de grote verdrukking

  • Satan en de demonen worden opgesloten. Een sterke engel zal Satan en de demonen in ‘de afgrond’ gooien — een toestand van totale inactiviteit die met de dood te vergelijken is (Openbaring 20:1-3). Het zal zijn alsof Satan in een gevangenis zit; hij zal niet in staat zijn om anderen te beïnvloeden (Openbaring 20:7).

  • Het begin van het Millennium. Gods Koninkrijk zal 1000 jaar regeren en allemaal goede dingen voor de mensheid doen (Openbaring 5:9, 10; 20:4, 6). Een grote menigte, ‘die niemand tellen kan’, zal ‘uit de grote verdrukking komen’ en op aarde het begin van het Millennium meemaken (Openbaring 7:9, 14; Psalm 37:9-11).

^ ¶2 In het Bijbelboek Openbaring wordt valse religie symbolisch voorgesteld als Babylon de Grote, ‘de grote hoer’ (Openbaring 17:1, 5). Babylon de Grote wordt vernietigd door het scharlakenrode beest. Dat beest is een symbool van de organisatie die het doel heeft de naties van de wereld te verenigen en vertegenwoordigen. Die organisatie was in eerste instantie de Volkenbond en is nu de Verenigde Naties.