Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Het einde van de wereld

Het einde van de wereld

De Bijbel zegt: ‘Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij’ (1 Johannes 2:17, Groot Nieuws Bijbel). Wat is die ‘wereld’? Hoe en wanneer zal die voorbijgaan?

Welke ‘wereld’ zal eindigen?

WAT DE BIJBEL ZEGT

De wereld waarover wordt gesproken, heeft ‘verlokkingen’ die door God worden veroordeeld. Er wordt dus niet de letterlijke aarde mee bedoeld. De Bijbel gebruikt het woord wereld hier om mensen te beschrijven die God negeren en zich zo tot zijn vijand maken (Jakobus 4:4). Die mensen ‘zullen de gerechtelijke straf van eeuwige vernietiging ondergaan’ (2 Thessalonicenzen 1:7-9). Aan de andere kant zullen mensen die, zoals Jezus gebood, ‘geen deel van de wereld’ zijn, het vooruitzicht hebben op eeuwig leven (Johannes 15:19).

In 1 Johannes 2:17 staat dan ook verder: ‘Wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven’ (GNB). Zo iemand heeft het vooruitzicht voor altijd op aarde te leven, zoals Psalm 37:29 zegt: ‘De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven.’

‘Hebt de wereld niet lief noch de dingen in de wereld. Indien iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem’ (1 Johannes 2:15).

Hoe zal de wereld eindigen?

WAT DE BIJBEL ZEGT

Het einde zal in twee hoofdfasen plaatsvinden. Eerst zal God georganiseerde valse religie vernietigen, die wordt afgebeeld als een hoer genaamd ‘Babylon de Grote’ (Openbaring 17:1-5; 18:8). Zij beweert trouw aan God te zijn maar werkt samen met de politieke leiders van de wereld. Die leiders zullen zich uiteindelijk tegen haar keren. De Bijbel zegt: ‘[Ze] zullen de hoer haten en zullen haar woest en naakt maken, en ze zullen haar vleesdelen [of rijkdom] opeten en zullen haar geheel met vuur verbranden’ (Openbaring 17:16).

Vervolgens zal God de politieke leiders — ‘de koningen van de gehele bewoonde aarde’ — ter verantwoording roepen. Samen met andere slechte mensen zullen zij worden vernietigd in ‘de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’, ook wel Armageddon genoemd (Openbaring 16:14, 16).

‘Zoekt Jehovah, al gij zachtmoedigen der aarde (...) Zoekt rechtvaardigheid, zoekt zachtmoedigheid. Wellicht zult gij verborgen worden op de dag van Jehovah’s toorn’ (Zefanja 2:3).

 Wanneer zal de wereld eindigen?

WAT DE BIJBEL ZEGT

Het einde zal komen als mensen over heel de wereld voldoende zijn ingelicht over de komst van Gods Koninkrijk — een wereldregering die alle menselijke regeringen zal vervangen (Daniël 7:13, 14). Jezus zei: ‘Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14). Dat predikingswerk, een bewijs van Gods rechtvaardigheid en vergevingsgezindheid, is onderdeel van een samengesteld ‘teken’ dat op de tijd van het einde zou duiden. Dat teken omvat ook oorlog, aardbevingen, hongersnood en ziekte over heel de wereld (Mattheüs 24:3; Lukas 21:10, 11).

Behalve wereldgebeurtenissen voorspelde de Bijbel ook wat de instelling van mensen zou zijn in ‘de laatste dagen’. De Bijbel zegt: ‘Kritieke tijden zullen aanbreken, die moeilijk zijn door te komen. Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, (...) ongehoorzaam zijn aan ouders, (...) zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, (...) met meer liefde voor genoegens dan liefde voor God’ (2 Timotheüs 3:1-5). *

De huidige slechte wereld zal binnenkort ‘voorbijgaan’ (1 Johannes 2:17)

Al die omstandigheden zijn een kenmerk van het tijdperk dat begon rond de Eerste Wereldoorlog in 1914. Bovendien wordt Gods Koninkrijk sinds dat jaar over heel de wereld bekendgemaakt, en Jehovah’s Getuigen vinden het een voorrecht dat ze met dit werk worden geïdentificeerd. Hun belangrijkste tijdschrift heet zelfs De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk.

‘Waakt daarom voortdurend, want gij weet noch de dag noch het uur’ (Mattheüs 25:13).

^ ¶14 Zie voor meer informatie hoofdstuk 9 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen. Ook te vinden op www.jw.org/nl.