Doorgaan naar inhoud

Wat is de oorlog van Armageddon?

Wat is de oorlog van Armageddon?

Het antwoord uit de Bijbel

 Armageddon is de definitieve oorlog tussen regeringen op aarde en God. Deze regeringen en hun aanhangers verzetten zich nu al tegen God door te weigeren zich aan zijn bestuur te onderwerpen (Psalm 2:2). De oorlog van Armageddon zal een eind maken aan menselijk bestuur (Daniël 2:44).

 Het woord Armageddon, of Har-Magedon, komt maar één keer in de Bijbel voor, in Openbaring 16:16. Het profetische boek Openbaring vertelt dat op „de plaats die in het Hebreeuws Har-Magedon wordt genoemd”, „de koningen van de gehele bewoonde aarde” vergaderd zullen worden tot „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige” (Openbaring 16:14).

 Wie zullen er strijden in Armageddon? Jezus Christus zal een hemels leger aanvoeren dat Gods vijanden gaat verslaan (Openbaring 19:11-16, 19-21). Die vijanden zijn onder anderen degenen die zich tegen Gods gezag verzetten en geen enkel respect voor hem hebben (Ezechiël 39:7).

 Zal Armageddon letterlijk in het Midden-Oosten worden gestreden? Nee. De oorlog van Armageddon zal niet beperkt zijn tot één bepaald gebied, maar zal over de hele aarde plaatsvinden (Jeremia 25:32-34; Ezechiël 39:17-20).

 Armageddon (Hebreeuws: Har Meghiddōnʹ) betekent „Berg van Megiddo”. Megiddo was een stad in het oude Israël. Uit de geschiedenis blijkt dat er in de omgeving van die stad beslissende veldslagen zijn geleverd, waarvan sommige in de Bijbel staan (Rechters 5:19, 20; 2 Koningen 9:27; 23:29). Maar met Armageddon kan niet letterlijk het gebied bij het oude Megiddo worden bedoeld. Er is daar geen grote berg, en zelfs de aangrenzende Laagvlakte van Jizreël biedt niet voldoende ruimte voor alle mensen die tegen God zullen strijden. In plaats daarvan is Armageddon de wereldomvattende situatie waarin de politieke machten zich verenigen in hun laatste verzet tegen Gods bestuur.

 Hoe zal de oorlog van Armageddon verlopen? We weten niet hoe God zijn macht zal gebruiken, maar we weten wel dat hij de beschikking heeft over ’wapens’ die hij in het verleden heeft gebruikt — hagel, aardbevingen, wolkbreuken, vuur, zwavel, bliksem en ziekten (Job 38:22, 23; Ezechiël 38:19, 22; Habakuk 3:10, 11; Zacharia 14:12). Sommigen van Gods vijanden zullen elkaar in verwarring doden, maar uiteindelijk zullen ze beseffen dat het God is die tegen ze strijdt (Ezechiël 38:21, 23; Zacharia 14:13).

 Zal Armageddon het einde van de wereld betekenen? Het zal niet het einde van onze planeet betekenen, want de aarde is de eeuwige woonplaats van de mens (Psalm 37:29; 96:10; Prediker 1:4). In plaats dat Armageddon het einde van de mensheid betekent, zullen er juist mensen worden gered, want een „grote menigte” van Gods aanbidders zal Armageddon overleven (Openbaring 7:9, 14, Herziene Statenvertaling; Psalm 37:34).

 Hoewel het woord „wereld” in de Bijbel op de aarde kan slaan, duidt het soms op de slechte mensen op aarde die zich tegen God verzetten (1 Johannes 2:15-17). In die betekenis zal Armageddon het einde van de wereld betekenen.

 Wanneer zal Armageddon plaatsvinden? Jezus zei over de „grote verdrukking” met als climax de oorlog van Armageddon: „Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen” (Mattheüs 24:21, 36). Maar de Bijbel laat wel zien dat Armageddon plaatsvindt tijdens Jezus’ onzichtbare tegenwoordigheid, die in 1914 is begonnen (Mattheüs 24:37-39).