Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Echte hoop op betere tijden

Echte hoop op betere tijden

 Bent u optimistisch over de toekomst? Veel mensen proberen positief te blijven ondanks de grote problemen die er zijn. Maar is het realistisch te verwachten dat het beter wordt? Ja! De Bijbel geeft een reële hoop op betere tijden.

 Welke hoop biedt de Bijbel?

 De Bijbel laat zien dat de grote problemen van de mensheid niet blijven aanhouden. Hier volgen een paar voorbeelden.

 •   Probleem: dakloosheid

   Wat de Bijbel zegt: ‘Ze zullen huizen bouwen en erin wonen’ (Jesaja 65:21).

   Wat het betekent voor de toekomst: Mensen zullen een eigen huis hebben.

 •   Probleem: werkloosheid en armoede

   Wat de Bijbel zegt: ‘Mijn uitverkorenen zullen volop genieten van het werk van hun handen’ (Jesaja 65:22).

   Wat het betekent voor de toekomst: Alle mensen zullen leuk, zinvol en dankbaar werk doen.

 •   Probleem: onrecht

   Wat de Bijbel zegt: ‘Vorsten zullen regeren voor gerechtigheid’ (Jesaja 32:1).

   Wat het betekent voor de toekomst: Raciaal, sociaal en economisch onrecht zullen voorgoed verdwijnen. Iedereen wordt rechtvaardig behandeld.

 •   Probleem: ondervoeding en honger

   Wat de Bijbel zegt: ‘Er zal volop graan zijn op aarde, zelfs op de toppen van de bergen’ (Psalm 72:16).

   Wat het betekent voor de toekomst: Iedereen zal toegang hebben tot veel gezond voedsel. Niemand zal ondervoed zijn of met honger naar bed gaan.

 •   Probleem: misdaad en geweld

   Wat de Bijbel zegt: ‘Iedereen zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, voor niemand bang’ (Micha 4:4).

   Wat het betekent voor de toekomst: Iedereen zal zich veilig en zeker voelen omdat er geen slechte mensen meer zijn en ‘de rechtvaardigen de aarde zullen bezitten’ (Psalm 37:10, 29).

 •   Probleem: oorlog

   Wat de Bijbel zegt: ‘Geen natie zal het zwaard trekken tegen een andere natie, en oorlog zullen ze niet meer leren’ (Jesaja 2:4).

   Wat het betekent voor de toekomst: Overal op aarde zal vrede zijn (Psalm 72:7). Niemand zal rouwen om een dierbare die in een oorlog gesneuveld is en er zullen geen oorlogsvluchtelingen zijn.

 •   Probleem: ziekte

   Wat de Bijbel zegt: ‘Geen inwoner zal zeggen: ‘Ik ben ziek’ (Jesaja 33:24).

   Wat het betekent voor de toekomst: Mensen zullen geen handicaps of ziekten meer hebben (Jesaja 35:5, 6). De Bijbel belooft zelfs: ‘De dood zal er niet meer zijn’ (Openbaring 21:4).

 •   Probleem: schade aan milieu en klimaat

   Wat de Bijbel zegt: ‘De wildernis en het dorre land zullen juichen en de woestijnvlakte zal blij zijn en bloeien als de saffraan’ (Jesaja 35:1).

   Wat het betekent voor de toekomst: De hele aarde wordt een paradijs waar mensen kunnen wonen zoals God het oorspronkelijk bedoelde (Genesis 2:15; Jesaja 45:18).

 Is de hoop uit de Bijbel te mooi om waar te zijn?

 Velen denken van wel. Maar het is goed om te onderzoeken wat de Bijbel over de toekomst zegt. De beloften in de Bijbel zijn namelijk anders dan de beloften en voorspellingen van mensen. In de Bijbel staan beloften van God. Waarom maakt dat zo’n groot verschil?

 •   God is betrouwbaar. De Bijbel zegt dat God ‘niet kan liegen’ (Titus 1:2). Alleen God kan echt de toekomst voorspellen (Jesaja 46:10). In de Bijbel staan veel voorbeelden waaruit blijkt dat Gods voorspellingen altijd uitkomen. Bekijk voor meer informatie het filmpje Hoe weet je of de Bijbel betrouwbaar is?

 •   God heeft de macht om onze problemen op te lossen. Volgens de Bijbel heeft God de macht om alles te doen wat hij wil (Psalm 135:5, 6). Niets of niemand kan hem dus tegenhouden. Hij zal zijn beloften waarmaken. En hij wil ons graag helpen, want hij houdt van ons (Johannes 3:16).

 Nu kan iemand denken: als God ons kan en wil helpen, waarom zijn er dan nog steeds zo veel problemen? Bekijk voor het antwoord het filmpje Waarom laat God lijden toe?

 Hoe wordt die hoop waargemaakt?

 God zal zijn Koninkrijk gebruiken om zijn beloften waar te maken. Dat Koninkrijk is een regering in de hemel. Jezus Christus is de Koning en heeft van God de macht gekregen om voor de aarde en de mensen erop te zorgen. Wat deed Jezus toen hij op aarde was? Hij genas mensen die ziek waren, gaf mensen die honger hadden te eten, had de macht over het weer en wekte zelfs de doden tot leven (Markus 4:39; 6:41-44; Lukas 4:40; Johannes 11:43, 44). Zo liet hij zien wat hij als Koning van Gods Koninkrijk zou doen.

 Bekijk het filmpje Wat is Gods Koninkrijk? om te zien wat Gods Koninkrijk voor mensen zal doen.

 Wanneer wordt die hoop werkelijkheid?

 Binnenkort! Hoe weten we dat? God voorspelde in de Bijbel gebeurtenissen waaraan je kunt herkennen wanneer Gods Koninkrijk over de aarde begint te regeren (Lukas 21:10, 11). De toestanden in de wereld op dit moment passen precies bij die voorspellingen in de Bijbel.

 Lees voor meer informatie het artikel ‘Wanneer zal Gods Koninkrijk over de aarde regeren?

 Wat heb je nu aan de hoop uit de Bijbel?

 Eén Bijbelschrijver noemde de Bijbelse hoop ‘een anker voor de ziel’ (Hebreeën 6:19). Net zoals een anker een schip stabiel houdt in een storm, zo kan de reële Bijbelse hoop voor de toekomst ons stabiliteit geven tijdens de stormen van het leven. Die hoop kan iemand emotioneel en mentaal stabiel maken en is zelfs goed voor de gezondheid (1 Thessalonicenzen 5:8).