Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE WEG NAAR GELUK

Hoop

Hoop

Ik weet wat ik voor jullie in gedachten heb, vrede en geen ellende, om jullie een toekomst en een hoop te geven. — Jeremia 29:11.

HOOP DOET LEVEN, zegt het spreekwoord. Het boek Hope in the Age of Anxiety zegt over hoop: ‘Het is het beste medicijn tegen gevoelens van hulpeloosheid, eenzaamheid en angst.’

De Bijbel spreekt over onze behoefte aan hoop, maar waarschuwt ook voor valse hoop. ‘Vertrouw niet op mensen met macht, vertrouw niet op de mens, die niet redden kan’, zegt Psalm 146:3. In plaats van op mensen te vertrouwen voor redding, is het veel verstandiger om te vertrouwen op onze Schepper. Hij heeft de macht om al zijn beloften waar te maken. Wat heeft hij ons beloofd? Denk eens over het volgende na.

EEN EIND AAN SLECHTHEID, DAARNA BLIJVENDE VREDE VOOR DE RECHTVAARDIGEN: ‘Nog even en er zijn geen slechte mensen meer. (...) De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten van vrede in overvloed’, zegt Psalm 37:10, 11. In vers 29 staat dat ‘de rechtvaardigen (...) eeuwig zullen leven’ op aarde.

EEN EIND AAN OORLOG: ‘Jehovah (...) maakt overal op aarde een eind aan oorlogen. Hij breekt de boog en versplintert de speer, de strijdwagens verbrandt hij met vuur’ (Psalm 46:8, 9).

GEEN ZIEKTE, LIJDEN OF DOOD MEER: ‘Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn’ (Openbaring 21:3, 4).

GENOEG VOEDSEL VOOR IEDEREEN: ‘Er zal volop graan zijn op aarde, zelfs op de toppen van de bergen’ (Psalm 72:16).

EEN RECHTVAARDIGE WERELDREGERING — CHRISTUS’ KONINKRIJK: ‘Hij [Jezus Christus] kreeg heerschappij, eer en een koninkrijk, en alle volken, naties en taalgroepen moesten hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal voorbijgaan, en zijn koninkrijk zal niet worden vernietigd’ (Daniël 7:14).

Hoe weten we dat die beloften zullen uitkomen? Toen Jezus op aarde was, bewees hij dat hij geschikt was om als toekomstige Koning te regeren. Hij genas de zieken, gaf voedsel aan de armen en maakte de doden weer levend. En denk eens aan zijn onderwijs. Hij onderwees principes die mensen zullen helpen om voor altijd met elkaar in vrede en eenheid te leven. Jezus voorspelde ook de toekomst, onder andere gebeurtenissen waaraan de laatste dagen van deze wereld te herkennen zouden zijn.

DE STORM VOOR DE STILTE

Jezus voorspelde dat de laatste dagen niet te herkennen zouden zijn aan vrede en veiligheid, maar aan het tegenovergestelde! Als tekenen van ‘het einde van het tijdperk’ noemde hij internationale oorlogen, voedseltekorten, epidemieën en grote aardbevingen (Mattheüs 24:3, 7; Lukas 21:10, 11; Openbaring 6:3-8). Ook zei hij: ‘Omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen’ (Mattheüs 24:12).

Dat gebrek aan liefde zou op veel terreinen te zien zijn, zoals een andere Bijbelschrijver voorspelde. In 2 Timotheüs 3:1-5 lezen we dat mensen ‘in de laatste dagen’ over het algemeen geobsedeerd zouden zijn door zichzelf, geld en pleziertjes. Ze zouden arrogant zijn en wreed. Binnen gezinnen zou er geen natuurlijke genegenheid zijn en kinderen zouden ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Er zou veel huichelarij in religies zijn.

Die ‘stormachtige’ gebeurtenissen bevestigen dat deze wereld op zijn eind loopt. Ook bevestigen ze dat het niet lang meer duurt voordat het Koninkrijk gaat regeren en de ‘stilte’ aanbreekt. Toen Jezus het over zijn voorspelling over de laatste dagen had, zei hij ook nog: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14).

Dat goede nieuws vormt een waarschuwing voor mensen die slechte dingen doen. En het geeft rechtvaardige mensen hoop, want het verzekert ze ervan dat de prachtige beloften van God binnenkort realiteit zullen worden. Zou u meer willen weten over die beloften? Lees dan de achterkant van dit tijdschrift.