Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat zal Gods Koninkrijk voor ons doen?

Wat zal Gods Koninkrijk voor ons doen?

Jezus leerde zijn volgelingen bidden om de komst van het Koninkrijk. Hij wist dat de verschrikkelijke toestanden op aarde niet Gods wil zijn en dat Gods Koninkrijk de enige regering is die alles recht kan zetten. Wat zou Gods Koninkrijk doen?

WAT GODS KONINKRIJK AL HEEFT GEDAAN

In het vorige artikel is het teken besproken dat Jezus gaf. Dat teken vormt een onmiskenbaar bewijs dat Gods Koninkrijk in de hemel is opgericht met Jezus Christus als Koning.

Wat deed Jezus toen hij begon met regeren? Volgens de Bijbel zou hij Satan en zijn slechte engelen uit de hemel zetten. Nu kunnen ze alleen nog maar invloed uitoefenen op de aarde, en dat is een van de redenen waarom de toestanden op aarde sinds 1914 zo veel slechter zijn geworden (Openbaring 12:7, 9).

De toestanden op aarde worden alleen maar slechter. Toch heeft Jezus als Koning van Gods Koninkrijk veel gedaan om mensen over de hele wereld te helpen. Dankzij het wereldwijde Bijbelse onderwijzingswerk dat Jezus had voorspeld, leren heel wat mensen Bijbelse principes in hun dagelijks leven toe te passen (Jesaja 2:2-4). Miljoenen mensen hebben geleerd om goede werkgewoonten te ontwikkelen, hun gezinsleven te verbeteren en een evenwichtige kijk op geld en spullen te hebben. Zulke personen leren om nu al een zo goed mogelijk leven te leiden. Ze ontwikkelen zich tot het soort mensen dat God graag als onderdanen van zijn Koninkrijk wil.

WAT IS HET VOLGENDE DAT GODS KONINKRIJK GAAT DOEN?

Hoewel Jezus al in de hemel regeert, wordt de aarde nog steeds door mensen geregeerd. Maar God heeft tegen Jezus gezegd: ‘Ga, onderwerp te midden van je vijanden’ (Psalm 110:2). Binnenkort zal Jezus zijn vijanden definitief vernietigen en zal hij degenen die God van harte gehoorzamen bevrijden.

Gods Koninkrijk zal:

  • Een eind maken aan valse religie. Religies die leugens over God onderwijzen en het leven van mensen zwaar maken, zullen er niet meer zijn. De Bijbel beeldt valse religie af als een hoer. De vernietiging van valse religie zal voor velen totaal onverwachts komen (Openbaring 17:15, 16).

  • Een eind maken aan menselijk bestuur. Gods Koninkrijk zal in actie komen en een eind maken aan menselijk bestuur (Openbaring 19:15, 17, 18).

  • Alle slechte mensen vernietigen. Hoe zit het met degenen die slechte dingen blijven doen en weigeren God te gehoorzamen? ‘De slechte mensen zullen van de aarde worden verwijderd’ (Spreuken 2:22).

  • Satan en de slechte engelen uitschakelen. Satan en de demonen zullen niet meer in staat zijn om ‘de volken te misleiden’ (Openbaring 20:3, 10).

Wat zal dat betekenen voor degenen die zich wel onderwerpen aan Gods Koninkrijk?

WAT GODS KONINKRIJK VOOR DE MENSHEID ZAL DOEN

Jezus zal als Koning in de hemel veel meer tot stand brengen dan menselijke regeerders ooit zouden kunnen. Hij zal worden geholpen door 144.000 mederegeerders die uit de mensheid zijn gekozen (Openbaring 5:9, 10; 14:1, 3). Hij zal erop toezien dat Gods wil hier op aarde gedaan wordt. Wat zal Gods Koninkrijk voor de mensen doen?

  • Een eind maken aan ziekte en de dood. ‘Geen inwoner zal zeggen: “Ik ben ziek”’ (Jesaja 33:24). ‘De dood zal er niet meer zijn’ (Openbaring 21:4).

  • Zorgen voor echte vrede en veiligheid. ‘De vrede van je zonen zal groot zijn’ (Jesaja 54:13). ‘Iedereen zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, voor niemand bang’ (Micha 4:4).

  • Voorzien in zinvol werk. ‘Mijn uitverkorenen zullen volop genieten van het werk van hun handen. Ze zullen niet voor niets zwoegen’ (Jesaja 65:22, 23).

  • Alle milieuproblemen oplossen. ‘De wildernis en het dorre land zullen juichen en de woestijnvlakte zal blij zijn en bloeien als de saffraan’ (Jesaja 35:1).

  • Mensen leren wat ze moeten doen om eeuwig te kunnen leven. ‘Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus’ (Johannes 17:3).

God gunt ook u al die mooie dingen van harte (Jesaja 48:18). In het volgende artikel staat wat u kunt doen om deel uit te maken van die prachtige toekomst.