Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wanneer zal Gods Koninkrijk over de aarde regeren?

Wanneer zal Gods Koninkrijk over de aarde regeren?

Sommige volgelingen van Jezus wilden weten wanneer Gods Koninkrijk zou beginnen te regeren. Jezus beantwoordde die vraag door te zeggen dat ze de exacte datum niet te weten zouden komen (Handelingen 1:6, 7). Maar eerder had hij wel gezegd dat als bepaalde gebeurtenissen tegelijkertijd zouden plaatsvinden, ze zouden weten ‘dat Gods Koninkrijk nabij was’ en dat de tijd zou zijn aangebroken dat het binnenkort over de aarde zou gaan regeren (Lukas 21:31).

WELKE GEBEURTENISSEN ZOUDEN VOLGENS JEZUS PLAATSVINDEN?

Jezus zei: ‘Het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen grote aardbevingen zijn en in de ene plaats na de andere voedseltekorten en epidemieën’ (Lukas 21:10, 11). Net zoals een vingerafdruk uniek is voor één persoon, zo zouden al die gebeurtenissen samen uniek zijn voor één bepaalde periode in de geschiedenis. Ze zouden het teken zijn ‘dat Gods Koninkrijk nabij is’. Hebben zulke gebeurtenissen tegelijkertijd en op wereldwijde schaal plaatsgevonden? Kijk eens naar de bewijzen.

1. OORLOGEN

In 1914 brak er een oorlog uit zoals de wereld nooit eerder had gezien. Historici noemen het jaar 1914 vaak een keerpunt in de geschiedenis omdat er toen voor het eerst een wereldoorlog uitbrak. Het was de eerste oorlog waarin op grote schaal tanks, vliegtuigbommen, machinegeweren, gifgas en andere dodelijke wapens werden gebruikt. Daarna kwam de Tweede Wereldoorlog, waarin voor het eerst kernwapens werden ingezet. Sinds 1914 is er altijd wel ergens oorlog geweest, en bij die oorlogen zijn miljoenen mensen omgekomen.

2. AARDBEVINGEN

Volgens de Britannica Academic zijn er jaarlijks ongeveer 100 aardbevingen die groot genoeg zijn om ‘aanzienlijke schade’ te veroorzaken. En de Amerikaanse geologische dienst bericht dat ‘we op basis van de geregistreerde cijfers (sinds ongeveer 1900) elk jaar zo’n 16 zware aardbevingen kunnen verwachten’. Sommigen schrijven de ogenschijnlijke toename van het aantal aardbevingen toe aan betere metingen. Hoe dan ook, over de hele wereld zijn zware aardbevingen de oorzaak van veel lijden en van het verlies van mensenlevens op ongekend grote schaal.

 3. VOEDSELTEKORTEN

Voedseltekorten zijn vaak het gevolg van oorlog, corruptie, economische crisissen, slecht landbouwbeleid of slechte voorbereiding op extreem weer. Het rapport van 2018 van het Wereldvoedselprogramma zegt: ‘Wereldwijd lijden 821 miljoen mensen honger, en 124 miljoen lijden acute honger.’ Ondervoeding draagt bij tot de dood van ongeveer 3,1 miljoen kinderen per jaar. In 2011 was ondervoeding de oorzaak van ongeveer 45 procent van de wereldwijde kindersterfte.

4. ZIEKTEN EN EPIDEMIEËN

In een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie staat: ‘De 21ste eeuw wordt nu al gekenmerkt door grote epidemieën. Oude ziekten — cholera, de pest en gele koorts — zijn teruggekomen en nieuwe ziekten steken de kop op — SARS, pandemische griep, MERS, ebola en zika.’ Hoewel wetenschappers en artsen tegenwoordig veel kennis hebben over verschillende ziekten, zijn ze er nog niet in geslaagd geneesmiddelen te ontwikkelen om alle ziekten te bestrijden.

5. EEN WERELDWIJD PREDIKINGSWERK

Jezus had het over nog een onderdeel van het teken toen hij voorspelde: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14). Te midden van alle ellende in de wereld maken meer dan acht miljoen mensen het goede nieuws van Gods Koninkrijk bekend in 240 landen, in meer dan 1000 talen. Dat is nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis gebeurd.

 WAT BETEKENT HET TEKEN VOOR ONS?

De gebeurtenissen die samen het teken vormen, zijn in deze tijd duidelijk zichtbaar. Wat betekent dat voor ons? Jezus zei: ‘Zo weten jullie, als jullie die dingen zien gebeuren, dat Gods Koninkrijk nabij is’ (Lukas 21:31).

Binnenkort zal het Koninkrijk ervoor zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan

Zowel het teken dat Jezus gaf als de Bijbelse chronologie helpt ons te begrijpen dat God zijn Koninkrijk in de hemel in het jaar 1914 heeft opgericht. * Zijn Zoon, Jezus Christus, werd toen als Koning geïnstalleerd (Psalm 2:2, 4, 6-9). Als Gods Koninkrijk binnenkort over de aarde regeert, zal het een eind maken aan alle menselijke regeringen. Het zal de aarde tot een paradijs maken, waar mensen voor altijd kunnen leven.

Nog maar even en het gebed dat Jezus ons leerde zal verhoord worden: ‘Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel’ (Mattheüs 6:10). Maar wat heeft het Koninkrijk sinds de oprichting in 1914 allemaal gedaan? En wat kunnen we verwachten van de tijd dat het Koninkrijk over de hele mensheid zal regeren?

^ ¶17 Zie voor meer informatie over het jaar 1914 het boek Wat kun je leren uit de Bijbel? (uitgegeven door Jehovah’s Getuigen), eindnoot 22.