Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | EEN OVERHEID ZONDER CORRUPTIE

Gods Koninkrijk: Een regering zonder corruptie

Gods Koninkrijk: Een regering zonder corruptie

‘Uiteindelijk zijn ambtenaren ook maar gewoon burgers en zijn we allemaal een product van de samenleving.’ Dit zei het hoofd van de rekenkamer van Nicaragua toen hij uitlegde waarom corruptie binnen de overheid volgens hem nooit uitgeroeid kan worden.

Denkt u ook niet dat een overheid van een corrupte maatschappij automatisch ook corrupt moet zijn? Een eerlijke regering moet dus van buiten de maatschappij komen. De Bijbel beschrijft zo’n regering — Gods Koninkrijk, waar Jezus zijn volgelingen om leerde bidden (Mattheüs 6:9, 10).

Gods Koninkrijk is een echte regering, in de hemel. Het zal alle regeringen op aarde vervangen (Psalm 2:8, 9; Openbaring 16:14; 19:19-21). Dankzij dit Koninkrijk zal er onder andere geen overheidscorruptie meer zijn. De volgende zes kenmerken van het Koninkrijk garanderen dit.

1. MACHT

PROBLEEM: Overheden halen hun inkomsten vooral uit belastingen die door burgers betaald worden. Sommige ambtenaren verduisteren dat geld, terwijl andere smeergeld aannemen van personen die belasting willen ontduiken. Zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan — de overheid verhoogt de belasting om de verliezen te dekken, wat weer tot meer corruptie leidt. In zo’n maatschappij trekken eerlijke mensen meestal aan het kortste eind.

OPLOSSING: Gods Koninkrijk dankt zijn macht aan de almachtige God, Jehovah * (Openbaring 11:15).  Het is niet afhankelijk van belastingen. Omdat God ‘sterk is in kracht’ en onzelfzuchtig en gul is, zal het Koninkrijk altijd goed voor zijn onderdanen zorgen (Jesaja 40:26; Psalm 145:16).

2. BESTUURDER

PROBLEEM: Inspanningen om corruptie uit te roeien ‘moeten bij de top beginnen’, zegt Susan Rose-Ackerman, die ook in het vorige artikel aangehaald werd. Regeringen verliezen hun geloofwaardigheid als ze corruptie binnen de politie of de douane proberen uit te roeien maar bij topfunctionarissen een oogje dichtknijpen. En zelfs de meest integere bestuurder is onvolmaakt. De Bijbel zegt duidelijk: ‘Er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die voortdurend doet wat goed is’ (Prediker 7:20).

Jezus wees de grootste omkoopsom aller tijden af

OPLOSSING: In tegenstelling tot onvolmaakte mensen kan Jezus Christus, die door God gekozen is als Bestuurder van het Koninkrijk, niet worden verleid tot slechte dingen. Jezus bewees dit door de grootste omkoopsom ooit af te wijzen — ‘alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht’. Als hij de Duivel één keer zou aanbidden, zou hij al die koninkrijken in handen krijgen (Mattheüs 4:8-10, De Nieuwe Bijbelvertaling; Johannes 14:30). Zelfs toen Jezus doodgemarteld werd, was hij vastbesloten zijn integriteit te bewaren. Daarom weigerde hij een verdovend middel, dat de pijn onderdrukt zou hebben maar ook invloed op zijn denken zou hebben gehad (Mattheüs 27:34). Jezus, die van God een opstanding tot leven in de hemel heeft gekregen, heeft dus bewezen dat hij de juiste persoon is om over het Koninkrijk te regeren (Filippenzen 2:8-11).

3. STABILITEIT

PROBLEEM: Bij verkiezingen kunnen corrupte ambtenaren in principe weggestemd worden. Helaas zijn ook campagnes en verkiezingen gevoelig voor corruptie, zelfs in zogenaamd ontwikkelde landen. Mensen met geld kunnen huidige en toekomstige overheidsfunctionarissen beïnvloeden door bijvoorbeeld de campagnekas te spekken.

Rechter John Paul Stevens van het hooggerechtshof van de VS schreef dat zo’n invloed ‘niet alleen de wettigheid en kwaliteit van de overheid, maar ook het algemene vertrouwen erin’ bedreigt. Het is dus niet vreemd dat mensen wereldwijd vinden dat de meeste corruptie bij politieke partijen voorkomt.

OPLOSSING: Bij Gods Koninkrijk zal campagne- of verkiezingsfraude niet meer voorkomen; het is een stabiele, blijvende regering (Daniël 7:13, 14). Omdat de Bestuurder ervan door God is gekozen, is het niet afhankelijk van een achterban en kan het niet omvergeworpen worden. Omdat het Koninkrijk stabiel is, zullen de maatregelen ervan ook op langere termijn altijd in het beste belang van het volk zijn.

 4. WETTEN

Gods Koninkrijk is een echte regering in de hemel

PROBLEEM: Om een situatie te verbeteren, worden vaak nieuwe wetten ingevoerd. Maar experts hebben vastgesteld dat meer wetten vaak meer gelegenheid tot corruptie creëren. Bovendien is het heel duur om wetten tegen corruptie in te voeren, en er wordt maar weinig mee bereikt.

OPLOSSING: De wetten van Gods Koninkrijk zijn veel beter dan die van menselijke regeringen. Jezus kwam bijvoorbeeld niet met een waslijst van wat je allemaal wel en niet mag maar gaf de Gulden Regel: ‘Alle dingen dan die gij wilt dat de mensen voor u doen, moet ook gij insgelijks voor hen doen’ (Mattheüs 7:12). Wat misschien nog belangrijker is, de wetten van het Koninkrijk richten zich niet alleen op daden, maar ook op motieven. Jezus zei: ‘Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22:39). Natuurlijk kan God, die harten kan lezen, erop toezien dat deze wetten ook worden nageleefd (1 Samuël 16:7).

5. MOTIEVEN

PROBLEEM: Achter corruptie gaan hebzucht en eigenbelang schuil. Die verkeerde motieven zie je terug bij zowel ambtenaren als burgers. Bij het ingestorte warenhuis in Seoul hadden ambtenaren smeergeld aangenomen van aannemers die wisten dat dit goedkoper zou zijn dan het gebruik van goede materialen en juiste technieken.

Er zal dus alleen een eind aan corruptie komen als mensen leren om diepgewortelde eigenschappen als hebzucht en egoïsme te overwinnen. Maar regeringen willen en kunnen zo’n leerprogramma niet invoeren.

OPLOSSING: Gods Koninkrijk roeit corruptie met wortel en al uit door mensen te leren hoe ze de achterliggende verkeerde eigenschappen kunnen overwinnen. * Dit leerprogramma helpt hen  op een andere manier te gaan denken (Efeziërs 4:23). Mensen leren hebzucht en egoïsme te vervangen door tevredenheid en aandacht voor anderen (Filippenzen 2:4; 1 Timotheüs 6:6).

6. ONDERDANEN

PROBLEEM: Zelfs in de beste omgeving en met de beste opleiding in normen en waarden zullen sommige mensen ervoor kiezen oneerlijk en corrupt te zijn. Experts geven toe dat regeringen om deze reden geen eind kunnen maken aan corruptie. In het gunstigste geval kunnen ze de omvang ervan en de schade die erdoor wordt veroorzaakt, beperkt houden.

OPLOSSING: Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie zegt dat regeringen ‘integriteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel’ hoog op hun agenda moeten zetten om corruptie tegen te gaan. Dat is een mooi streven, maar Gods Koninkrijk gaat verder dan alleen het promoten van deze eigenschappen — ze zijn een vereiste voor zijn onderdanen. De Bijbel zegt dat ‘hebzuchtige personen’ en ‘leugenaars’ niet in aanmerking komen voor het Koninkrijk (1 Korinthiërs 6:9-11; Openbaring 21:8).

De eerste christenen bewezen dat mensen kunnen leren zich aan deze hoge normen te houden. Simon, een volgeling van Jezus, probeerde bijvoorbeeld heilige geest te kopen van de apostelen. Ze weigerden de omkoopsom aan te nemen en zeiden: ‘Heb berouw over deze slechtheid van u.’ Toen Simon het gevaar van zijn verkeerde verlangen inzag, vroeg hij of de apostelen voor hem wilden bidden zodat hij zijn zwakheid kon overwinnen (Handelingen 8:18-24).

EEN ONDERDAAN VAN HET KONINKRIJK WORDEN

Wat uw nationaliteit ook is, u kunt een onderdaan van Gods Koninkrijk worden (Handelingen 10:34, 35). Het leerprogramma van het Koninkrijk — dat nu overal beschikbaar is — legt uit hoe. Jehovah’s Getuigen laten u graag zien hoe zo’n gratis Bijbelcursus, die maar tien minuten per week hoeft te duren, in zijn werk gaat. U kunt dan onder andere meer te weten komen over ‘het goede nieuws van het koninkrijk Gods’, bijvoorbeeld hoe het een eind zal maken aan overheidscorruptie (Lukas 4:43). Neem contact op met Getuigen in de buurt of bezoek onze website, jw.org/nl.

Zou u een gratis Bijbelcursus willen volgen?

^ ¶8 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.

^ ¶22 Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Kun je eerlijk zijn in een corrupte wereld?’ in De Wachttoren van 1 oktober 2012.