Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

God maakt binnenkort een eind aan lijden

God maakt binnenkort een eind aan lijden

‘Hoelang moet ik om hulp roepen, Jehovah? Wanneer zult u luisteren? Hoelang moet ik om hulp vragen bij geweld? Wanneer zult u ingrijpen?’ (Habakuk 1:2, 3) Dat zei Habakuk, die een goede band met God had. Blijkt uit zijn woorden dat hij niet genoeg geloof had? Nee. God verzekerde Habakuk ervan dat Hij een vastgestelde tijd had waarop hij een eind zou maken aan lijden (Habakuk 2:2, 3).

Als u of iemand van wie u houdt lijden ondergaat, zou u kunnen denken dat God inmiddels iets had moeten doen, dat hij te lang wacht met ingrijpen. Maar de Bijbel zegt: ‘Jehovah is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen denken, maar hij heeft geduld met jullie. Hij wil namelijk niet dat er iemand vernietigd wordt maar dat iedereen berouw krijgt’ (2 Petrus 3:9).

WANNEER ZAL GOD INGRIJPEN?

Binnenkort! Jezus sprak over de laatste dagen van een ‘tijdperk’. Die laatste dagen zouden te herkennen zijn aan een unieke combinatie van gebeurtenissen in de wereld, en een specifieke generatie mensen zou daar getuige van zijn (Mattheüs 24:3-42). Omdat we Jezus’ voorspelling in deze tijd in vervulling zien gaan, weten we dat het niet lang meer duurt voordat God gaat ingrijpen. *

Maar hoe zal God een eind maken aan al het lijden? Kijk eens wat Jezus deed toen hij op aarde was en hoe hij daarmee liet zien dat God het vermogen heeft om het lijden van mensen te verlichten.

Natuurrampen: Toen Jezus en zijn apostelen op het Meer van Galilea voeren, werden ze door een zware storm overvallen waardoor hun boot bijna zonk. Maar Jezus liet zien dat hij en zijn Vader controle hebben over de natuurkrachten (Kolossenzen 1:15, 16). Jezus zei gewoon: ‘Zwijg! Wees stil!’ Het resultaat? ‘De wind ging liggen en het werd helemaal stil’ (Markus 4:35-39).

Ziekte: Jezus stond bekend om zijn vermogen om mensen te genezen die blind of verlamd waren of die leden aan epilepsie, melaatsheid of een andere ziekte. ‘Hij genas alle zieken’ (Mattheüs 4:23, 24; 8:16; 11:2-5).

Voedseltekorten: De kracht die Jezus van zijn Vader kreeg, stelde hem in staat om een kleine hoeveelheid voedsel te vermeerderen. In de Bijbel staat dat hij twee keer tijdens zijn leven op aarde duizenden mensen te eten gaf (Mattheüs 14:14-21; 15:32-38).

De dood: Jehovah heeft het vermogen om de dood ongedaan te maken. Dat weten we omdat Jezus volgens de Bijbel drie personen uit de dood opwekte. Eén van hen was al vier dagen dood (Markus 5:35-42; Lukas 7:11-16; Johannes 11:3-44).

^ ¶5 Zie voor meer informatie over de laatste dagen les 32 van het boek Voor eeuwig gelukkig!, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen en gratis te downloaden op www.jw.org.