Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 78

Jesús kiteixmatiltia iTekiuajyo Dios

Jesús kiteixmatiltia iTekiuajyo Dios

Tepitsin satepan ke moauij, Jesús peuak kiteixmatiltia nejin: “ITekiuajyo Dios amo uejka yetok”. Imomachtijkauan iuan yajtinemiaj itech nochi Galilea uan Judea. Keman Jesús mokepak Nazaret, kampa kayot katka, yajki sinagoga, kitapoj amat tein kijkuilojka Isaías uan kiixtajtoltij ika tajtol chikauak: “Jiova nechmakak yektikatsin espíritu maj nechpaleui maj nikteixmatilti kuali tanauatilmej”. ¿Toni kijtosnekia? Taltikpakneminij kinekiaj kiitaskej maj Jesús kichiuani uejueyi tachiualismej. Sayoj ke yejua amo kiselijka yektikatsin espíritu maj kipaleui maj sayoj kichiua nejon. Okachi monekia kiteixmatiltis iTekiuajyo Dios. Ompa, Jesús kiniluij akin kikaktoyaj: “Axkan mochiua nejin tein moijtojka”.

Satepan, Jesús yajki itech ueyiat tein poui Galilea. Ompa kinitak naui imomachtijkauan akin katkaj amichkitskianij uan kiniluij: “Xiualakan nouan uan nikchiuas xikinpaleuikan taltikpakneminij maj mochiuakan notatojtokakauan”. Nejon takamej motokaytiayaj Pedro, Andrés, Santiago uan Juan. Yejuan niman kikaujkej inintekiuj uan yajkej iuan. Itech nochi Galilea kiteixmatiltijtinemiaj iTekiuajyo Jiova. Tanojnotsayaj itech inintiopan judíos, tanamakaloyamej uan itech ojti. Miakej kintojtokayaj kampa yeski yayaj. Tein Jesús kichiuaya momatik noyampa, hasta altepet Siria, tein tel uejka moajsia.

Ompa, Jesús kinmakak chikaualis seki itatojtokakauan tein kinpaleuiskia maj kinpajtianij akin mokokouayaj uan akin kintajyouiltiayaj amokuali ejekamej. Oksekin iuan yayaj tanojnotsatij itech tataman xolalmej. No iuan yayaj seki siuamej akin kitakamatiaj Dios akin kiitayaj maj Jesús uan imomachtijkauan kipianij tein monekia. Sekin katkaj María Magdalena, Juana, Susana uan okseki siuamej.

Satepan ke kinmachtij itatojtokakauan, Jesús kintitanik maj tanojnotsatij. Keman yajtinemiaj Galilea, miakej no mochiujkej imomachtijkauan Jesús uan moauijkej. Kemej miakej kinekiaj kitojtokaskej, Jesús kijtoj ke tamatiaj kemej se tal kampa ueliskiaya se kitekis tatok. Yejua kijtoj: “Xiktataujtikan Jiova maj kinualtitani okachi  tekitinij maj kiololokij tatok”. Satepan, kinixpejpenak 70 imomachtijkauan uan kintitanik ojomen maj tanojnotsatij itech nochi Judea. Ika tajtouayaj iTekiuajyo Dios iniuan nochin taltikpakneminij. Keman mokepkej, kitelnekiaj kitapouiskej Jesús nochi tein kinpanoka. Amokuali amo uelia kichiuaya nion teyi tein ika kitsakuiliskia tanojnotsalis.

Jesús kichiuak nochi tein monekia tein kinpaleuiskia imomachtijkauan maj kisentokanij kichiuanij nejin tekit tein motelneki satepan ke yejua mokepaskia iluikak. Kiniluij: “Xikteixmatiltikan iTekiuajyo Dios itech nochi taltikpak. Xikinmachtikan taltikpakneminij iTajtol Dios uan xikinauikan”.

“No moneki nitetapouitiuj kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios itech okseki altepemej, porin yejua ika nechualtitankej.” (Lucas 4:43TNM)