Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 89

Pedro kijtoua ke amo kiixmati Jesús

Pedro kijtoua ke amo kiixmati Jesús

Keman Jesús yetoyaok iniuan itatitaniluan itech kali kampa kichiujkej Pascua, kiniluij: “Nannochin nanechkaujteuatij nejin youak”. Pedro kiluij: “Nejua amo. Maski oksekin mitskaujteuaskej, nejua amo keman nimitskauas”. Sayoj ke Jesús kinankilij: “Achto ke tsajtsis se pio, expa tikijtos ke amo tinechixmati”.

Keman tateuianij kiuikakej Jesús ichan Caifás, miakej tatitanilmej ipa cholojkajya. Sayoj ke omen kintojtokakej takamej akin kiuikakej Jesús. Semej katka Pedro. Yejua kalakik ikalixpan Caifás uan motokij kampa taxotatoya porin kinekia mototonis. Kemej taxotatoya, se siuat akin ompa tekitia kiixitak Pedro uan kiluij: “¡Nejua nimitsixmattok! ¡Tejua tiyetoya iuan Jesús!”.

Pedro tanankilij: “Amo. Amo melauak. Amo nikmati toni ika titajtojtok”, uan yajki kaltenoj. Ompa okse siuat kiitak uan kiniluij oksekin: “¡Nejin takat nentinemia iuan Jesús!”. Pedro tanankilij: “¡Nion nikmati akoni Jesús!”. Se takat no kijtoj: “Tejua no iniuan tipoui. Mokaki porin titajtoua kemej akin kayomej Galilea, ijkon kemej Jesús”. Sayoj ke Pedro kijtoj: “¡Amo nikixmati!”.

Ijkuak, tsajtsik se pio. Pedro kiitak ke Jesús kiitstoya uan kielnamikik tein kiluijka. Yejua ika kalankisak uan tel chokak.

Keman mochiujtoya nejon, akin pouiaj itech Sanedrín mosentilijkaj ichan Caifás kampa kiixejekoskiaj toni kichiuiliskiaj Jesús. Itech Sanedrín pouiaj taixyekananij itech taneltokalis akin tamelauayaj. Yejuan kiixtalijkajya kimiktiskej uan kitemojtoyaj toni kipantiskej. Sayoj ke amo kiajsiaj toni. Satepan, Caifás kitajtanij Jesús: “¿Tejua tiiKoneuj Dios?”. Jesús kinankilij: “Kemaj”. Ompa Caifás kijtoj: “Amo moneki tikmatiskej okachiok. ¡Kiuijuikaltijtok Dios!”.  Tamelauanij no ijkon tanemiliayaj uan kijtojkej: “Nejin takat moneki mikis”. Kikantajtatsinijkej, kichijchakej, kiixtsakkej, kimaakej uan kiluijkej: “¡Komo titanauatijkej, xitechilui akoni mitsmaak!”.

Keman tanesik, kiuikakej Jesús ininixpan akin pouiaj itech Sanedrín uan oksepa kitajtanijkej: “¿Tejua tiiKoneuj Dios?”. Jesús kinnankilij: “Kemaj. Namejuan nankijtojtokej nejon”. Yejua ika kipantijkej ke kiuijuikaltiaya Dios uan kiuikakej ichan tekiuaj romano Poncio Pilato. ¿Toni panok satepan? Maj tikitakan.

“Ejkok ya in tonal kuak mochiuas ke namejuan nanchocholoske [...] uan nannechkauaske noselti. Pero xikmatikan ke amo niyetos noselti. Ta, yetos nouan Notajtsin.” (Juan 16:32)