Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 85

Jesús tapajtia itech tonal sábado

Jesús tapajtia itech tonal sábado

Fariseos kitauelitayaj Jesús uan kitemouayaj toni kipantiskej tein ika ueliskia kikitskiskej. Kijtouayaj ke Jesús monekia amo tapajtis itech tonal sábado, porin ijkuak moseuiayaj. Se sábado, Jesús kiitak se takat akin amo tachiaya tajtantoya tomin itech ojti. Nejon takat ipa ijkon yolka. Yejua ika Jesús kiniluij imomachtijkauan: “Xikitakan keniuj ichikaualis Dios kipaleuiti nejin takat”. Ompa kimaneloj ichijchi ika tal uan kichijchiuak sokit. Satepan kitalij tepitsin sokit itech iixtololouan takat uan kiluij: “Xiyouj uan ximoixpajpaka kampa kisentiliaj at tein moajsi Siloam”. Takat moixpajpakato, uan peuak tachia.

Taltikpakneminij kitelmoujkaitakej uan kijtojkej: “Nejin yejua takat akin tajtania tomin, ¿melauj? ¿Oso okse akin ijkon ixtamati?”. Takat kiniluij: “Nejua nejon takat”. Taltikpakneminij kitajtanijkej: “¿Uan keyej ueli titachiaya?”. Keman kintapouij tein kipanoka, kiuikakej ininixpan fariseos.

Takat kintapouij fariseos: “Jesús nechtalilij sokit itech noixtololouan uan nechiluij maj nimoixpajpaka. Nimoixpajpakak uan axkan ueli nitachiaya”. Fariseos kijtojkej: “Komo Jesús tapajtia itech tonal sábado, amo Dios kimakatok chikaualis”. Sayoj ke oksekin kijtouayaj: “Komo amo Dios kimakatok chikaualis, ¿keyej ueli tapajtia?”.

 Fariseos kintatitauijkej itatuan takat uan kintajtanijkej: “¿Keyej ueli tachiaya nanmokoneuj?”. Tetatmej mouiaj porin fariseos kijtojkaj ke kikalankixtiskiaj itech inintiopan judíos akin takuaujtamatiskia iuan Jesús. Yejua ika tanankilijkej: “Amo tikmatij. Namejuan xiktajtanikan”. Fariseos kichiuilijkej okachi netajtanilmej, uan yejua kinnankilij: “Namechiluijya nochi tein nikmati. ¿Keyej nankisentokaj nanechtajtaniaj miak tamanok?”. Fariseos kualankej uan kitokakej.

Satepan, Jesús kiitato takat uan kitajtanij: “¿Titakuaujtamati iuan Mesías?”. Takat kinankilij: “Komo nikmatiskia akoni, iuan nitakuaujtamatiskia”. Jesús kiluij: “Nejua niMesías”. ¿Melauj ke Jesús kinextilij kualtakayot nejon takat? Kipajtij uan no kipaleuij maj takuaujtamati.

“Nanmokajkayautokke [...], porin amo nankiyekixmatij in Tajkuilolamatsin de Dios, nion no ichikaualis den Totajtsin Dios.” (Mateo 22:29)