Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 97

Cornelio kiselia yektikatsin espíritu

Cornelio kiselia yektikatsin espíritu

Itech xolal Cesarea, nemia se inintaixyekankauj tateuianij romanos akin monotsaya Cornelio. Judíos kipoujkaitayaj maski amo katka judío. Kiuelitaya kinpaleuis akin kipanouayaj tatasojtilis. Kineltokaya Jiova uan nochipa kitataujtiaya. Se tonal, se ángel monextij iixpan uan kiluij: “Dios kikakik monetataujtiluan. Xikinnauati motekitikauan maj yakan Jope, kampa yetok Pedro, uan maj kiluikan maj mitsitaki”. Cornelio niman kinnauatij eyi takamej maj yanij Jope, tein moajsia kemej 50 kilómetros kampa ika sur.

Ompa Jope, Pedro kiitaltijkej se taman. Kinitak tapialmej tein judíos monekia amo kikuaskej uan kikakik se tajtol tein kiluij maj kikuani. Pedro amo kinekik uan kijtoj: “Amo keman nikuani se tapial tein amo chipauak”. Tajtol kinankilij: “Amo xikijto ke nejin tapialmej amo chipaujkej. Axkan Dios kijtoua ke chipaujkej”. Tajtol no kijtoj: “Eyi takamej ijkatokej mokaltenoj, xiyouj iniuan”. Pedro kinitato uan kintajtanij keyej kitemouayaj. Yejuan kinankilijkej: “Techualtitanik Cornelio, se inintaixyekankauj tateuianij romanos. Kineki touan xiuiki ichan tein yetok Cesarea”. Pedro kinyoleuak takamej maj mokauanij  ompa nejon youak. Mostika, iniuan yajki Cesarea. Seki tokniuan akin nemiaj Jope no yajkej.

Keman Cornelio kiitak Pedro, motankuaketsak. Sayoj ke Pedro kiluij: “Ximoketsa. Nejua no nitaltikpaknenkej kemej tejua. Dios nechiluij maj niuiki mochan, maski akin tijudíos amo tikalakij ininchan akin amo judíos. Axkan, ika kualtakayot, xinechilui keyej tinechtatitauij”.

Cornelio kiluij Pedro: “Naui tonal achto niktataujtijtoya Dios, uan se ángel nechiluij maj nimitstatitaui. Ika kualtakayot, xitechmachti tein Jiova kijtoua”. Pedro kinankilij: “Axkan yekmelauj nikajsikamati ke Dios amo techikoita, ta yejuatsin kinselia nochin akin kinekij kiueyichiuaskej”. Pedro kinmachtij miak taman tein kichiuak Jesús. Ompa, Cornelio uan akin ompa yetoyaj kiselijkej yektikatsin espíritu uan moauijkej.

“[Dios] kiniknelia tagayot tech nochi in senmanauak komo yejuan kimouistiliaj Yejuatsin uan chipaukanentinemij.” (Hechos 10:35)