Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 90

Jesús miki itech Gólgota

Jesús miki itech Gólgota

Tiopixkamej akin taixyekanayaj kiuikakej Jesús ichan tekiuaj. Ompa Pilato kintajtanij: “¿Toni nankipantiaj nejin takat?”. Yejuan kinankilijkej: “¡Yejua kijtoua ke tekiuaj!”. Pilato kitajtanij Jesús: “¿Tejua tiinintekiuaj judíos?”. Jesús kinankilij: “NoTekiuajyo amo poui nikan taltikpak”.

Satepan Pilato kititanik Jesús kampa Herodes, akin tekiuajtia Galilea, maj kiitani ox yejua kiajsia se taman tein kipantis. Herodes kiitak ke Jesús amo teyi kichiujka uan oksepa kititanik kampa Pilato. Ompa, Pilato kiniluij taltikpakneminij: “Nion Herodes nion nejua tikitaj ke nejin takat kinamiki se kitatsakuiltis. Nikauati maj youi”. Sayoj ke taltikpakneminij tsajtsiaj: “¡Xikmikti! ¡Xikmikti!”. Tateuianij kikuetaxuijkej, kichijchakej uan kimaakej. Kikuatalilijkej se corona tein kichijchiujkej ika uitsti uan kikejkelojkej ijkon: “¡Tanesik, inintekiuaj judíos!”. Pilato oksepa kiniluij taltikpakneminij: “Nejua amo nikita ke nejin takat kichiuak teisa tein amo kuali”. Sayoj ke yejuan tsajtsiaj: “¡Xikoujpampilo!”. Yejua ika Pilato kitemaktij Jesús maj kimiktikan.

Ompa, tateuianij kiuikakej Jesús kampa motatokaytiaya Gólgota. Kisokej itech se kouit uan ompa kikaujkej maj pilkato. Jesús kitataujtij Jiova: “NoTajtsin, xikintapojpolui porin amo kimatij toni kichiujtokej”. Taltikpakneminij kikejkelouayaj ijkon: “¡Komo tiiKoneuj Dios, xitemo uan ximopaleui!”.

Semej tachtekinij akin pilkatoya inakastan Jesús, kiluij: “Xinechelnamiki keman tikselis moTekiuajyo”. Jesús motenkauak iuan: “Nouan tiyetos itech Xochital”. Tiotakpa, tatayouayantiak eyi hora. Seki imomachtijkauan Jesús ijkatoyaj kampa kipilojkaj, teuan María, imomaj Jesús. Yejua kiluij Juan maj kiyekpiani María kemej yeskia yejua imomaj.

Ompa, Jesús kijtoj: “¡Mochiuakya!”. Moixpiloj uan ijyokotonik. Ijkuak, tel chikauak talolinik. Ueyi tilmaj tein kitajkoxelouaya Yektik  iuan Okachi Yektik tajkotsayanik. Ompa, se tateuijkej kijtoj: “Nejin takat yekmelauj katka iKonetsin Dios”.

“Nochi ne tenilil tenika Totajtsin Dios moyektenkauak nochi Yejuatsin kiyektamichiuati ika por Cristo Jesús.” (2 Corintios 1:20)