Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 91

Jesús oksepa yoltok

Jesús oksepa yoltok

Satepan ke Jesús momikilij, se takat tominpixkej akin motokaytiaya José kitajtanij Pilato maj kikauani maj kitemoui Jesús. José kipijpikik Jesús ika lino tein okachi kuali, kiajuiyalij, uan kitalij itech se tekoyok tein yankuik. Ompa tanauatij maj kitalianij se ueyi tet ikalakyan tekoyok. Tiopixkamej akin taixyekanayaj kiluijkej Pilato: “Techtekipachoua maj imomachtijkauan Jesús kiichtekikan uan maj kijtokan ke oksepa yoltok”. Yejua ika Pilato kiniluij: “Xiyektatsakuakan uan xikintalikan tajpianij”.

Eyi tonal satepan, seki siuamej kualkampa yajkej kampa kitalijkaj Jesús uan kiitakej ke aksa kijkuanijka tet. Taijtik moajsia se ángel, uan yejua kiniluij: “Amo ximouikan. Jesús oksepa yoltok. Xikiniluikan imomachtijkauan maj yakan Galilea uan ompa kiitaskej”.

María Magdalena ijsiujka kintemoto Pedro uan Juan. Kiniluij: “Aksa kiuikak Jesús”. Pedro uan Juan tsikuinteujkej kampa tekoyok. Keman kiitakej ke amo ompa yetoyaok, mokepkej ininchan.

Satepan, María oksepa yajki kampa kitalijkaj Jesús. Taijtik kinitak ome ángeles uan kiniluij: “Amo nikmati kani kiuikakej noTekotsin”. Ompa, kiitak se takat uan kinemilij ke katka takat akin ompa tekitia. Kitajtanij: “Tejuatsin, ika kualtakayot, xinechilui kani tiktalij”. Keman takat kijtoj: “¡María!”, yejua kiitak ke katka Jesús. María kijtoj: “¡Tamachtijkej!”, uan kinauaj. Jesús kiluij: “Xikinilui nokniuan ke tinechitak”. María niman tsikuinteuak uan kintapouito imomachtijkauan Jesús ke kiitaka.

Nejon tiotak, ome imomachtijkauan Jesús kiskej Jerusalén uan yajtoyaj Emaús. Se takat peuak iniuan ojtoka uan kintajtanij toni ika tajtojtoyaj. Yejuan kiluijkej: “¿Amo tikmatik? Youipta, tiopixkamej tanauatijkej maj kimiktikan Jesús. Axkan seki siuamej kijtojtokej ke Jesús yoltok”. Takat kintajtanij: “¿Amo nankineltokaj tein kijkuilojkej tanauatianij? Yejuan kijtojkej ke Cristo mikiskia uan satepan moajokuiskia”. Satepan yejua kisentokak kinmelauilij okachi miak  taman tein kijtouaya iTajtol Dios. Keman ajsikej Emaús, yejuan kiluijkej takat maj iniuan mokauani. Nejon youak keman takuajtoyaj, takat kichiuak se netataujtil kampa kitasojkamatik pantsin, uan yejuan kimatkej ke nejon takat katka Jesús. Ompa amo kiitakejok.

Nejin ome imomachtijkauan Jesús ijsiujka mokepkej Jerusalén. Ajsikej itech kali kampa mosentilijkaj tatitanilmej uan kintapouijkej tein panoka. Keman yetoyaj kalijtik, Jesús monextij. Yekinika, tatitanilmej amo ueliaj kineltokayaj ke katka Jesús. Sayoj ke yejua kiniluij: “Xikitakan nomauan, xinechmatokakan. Ijkuiliujtoya ke Cristo moajokuiskia”.

“Nejuatsin ya keme niyeskia niojtsin [...] uan namechnojnotsas sayo ika ten melau. Uan sayo Nejuatsin nitemakas nemilis. Ika ya nojon amo aken uelis kajsis Notajtsin Dios komo amo Nejuatsin nikyekantiyas.” (Juan 14:6)