Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 63

Se tajkuilol itech tepamit

Se tajkuilol itech tepamit

Satepan, Belsasar peuak tekiuajti Babilonia. Se youak, kichiuak se ueyi tatakualis uan kinyoleuak mil taltikpakneminij akin okachi uejueyi chiuanimej itech altepet. Kinnauatij itekitikauan maj kikixtianij vasos tein chijchiujtoyaj ika oro tein Nabucodonosor kikixtijka itech itemplo Jiova. Belsasar uan akin kinyoleujka ika tatayikej uan peujkej kinueyichiuaj inintiotsitsin. Ompa, imay se takat nesik itech tepamit uan peuak kijkuiloua seki tajtolmej tein amo moajsikamatiaj.

Belsasar motelmoujtij. Kinnotsak naualmej uan motenkauak: “Akin nechmelauilis tein kijtosnekij nejin tajtolmej, nikixtalis maj mochiua expatika takat okachi ueyichiujkej itech altepet Babilonia”. Yejua ika kitemojkej kimelauaskej, sayoj ke nion se uelik kimelauak tajkuilol. Ompa ajsik siuat akin tekiuajtia uan kijtoj: “Se takat akin monotsa Daniel kimelauiliaya Nabucodonosor takochitalismej uan okseki taman. Yejua uelis mitsiluis tein kijtosnekij nejin tajtolmej”.

Daniel kiitato tekiuaj. Keman ajsik, Belsasar kiluij: “Komo tiueli tikixtajtoltia uan tikmelaua nejin tajtolmej, nimitsmakas se koskat tachijchiuj ika oro uan nikixtalis ximochiua expatika takat okachi ueyichiujkej itech altepet Babilonia”. Daniel kinankilij: “Amo nikneki xinechtayokoli nion teyi. Sayoj ke kemaj nikijtoti tein kijtosnekij nejin tajtolmej. Mopopaj, Nabucodonosor, moueyinekia, uan Jiova kinextilij ke monekia yeski yolyemanik. Maski tikmatia nochi tein kipanok mopopaj, amo tikpoujkaitak Jiova. Titayik vino ika vasos tein chijchiujtokej ika oro tein moajsiaj itech itemplo. Yejua ika Dios kijkuiloj nejin tajtolmej: MENÉ, MENÉ, TEQUEL uan PARSÍN. Nejin tajtolmej kijtosnekij ke akin kayomej Media uan Persia moaxkatilitij Babilonia, uan tejua amo tiyeskiok titekiuaj”.

Moitaya ke amo akin ueliskia moaxkatilis Babilonia. Uejueyi tepamit uan se uejkatan ueyiat kiyoualouaya altepet. Sayoj ke nejon youak, akin kayomej Media uan  Persia kalakkej Babilonia. Ciro, akin tekiuajtia Persia, oksekopa kiojtij ueyiat uan ijkon tateuianij uelik ajsikej ikalakyan xolal. Keman ajsikej, ¡tatapotoya! Tateuianij niman peujkej kinteuiaj, moaxkatilijkej altepet uan kimiktijkej tekiuaj. Ompa, Ciro peuak taixyekana Babilonia.

Itech yekinika xiuit keman tekiuajtitoya, Ciro tanauatij: “Jiova nechiluij maj nikyekchijchiua itemplo ompa Jerusalén. Judíos akin kinekiskej tapaleuiskej, uelis yaskej”. Yejua ika, miakej mokepkej Jerusalén 70 xiujmej satepan ke kiixpolojkaj. Ijkon mochiuak tein Jiova motenkaujka. Uan no, Ciro kinkepilij vasos tein chijchiujtoyaj ika oro uan plata, uan nochi okseki taman tein Nabucodonosor kikixtijka itech templo. ¿Tikitak keniuj Jiova kipaleuij ixolal itechkopa Ciro?

“Ne ueyi pueblo Babilonia, yejua ne moijtakoti ya. Uan ne Babilonia mochiuati se pueblo kampa kalyetokke sayo amokuali ejekame.” (Apocalipsis 18:2)