Idi na sadržaj

Što je kovčeg saveza?

Što kaže Biblija:

 Kovčeg saveza načinili su stari Izraelci prema Božjoj zapovijedi i uputama. U tom svetom kovčegu čuvalo se “svjedočanstvo”, odnosno dvije kamene ploče na kojima je bilo napisano Deset zapovijedi (2. Mojsijeva 25:8-10, 16; 31:18).

  •   Kako je kovčeg izgledao: Kovčeg je bio dugačak dva i pol lakta (111 centimetara), širok lakat i pol (67 centimetara) te visok lakat i pol (67 centimetara). Bio je napravljen od drva akacije, izvana i iznutra obložen zlatom, a oko ruba imao je ukrasni vijenac od zlata. Poklopac kovčega bio je od čistog zlata. Na krajevima poklopca nalazio se po jedan zlatni kerub. Kerubi su bili okrenuti jedan prema drugome, a lica su im gledala prema poklopcu. Krila su im bila raširena uvis i zaklanjala su poklopac. Iznad nogu kovčega bila su pričvršćena četiri zlatna koluta. Motke od drva akacije obložene zlatom bile su provučene kroz kolutove kako bi se kovčeg mogao nositi (2. Mojsijeva 25:10-21; 37:6-9).

  •   Gdje je bio smješten: Kovčeg se najprije nalazio u dijelu svetog šatora koji se naziva Svetinja nad svetinjama. Šator je bio prenosiv i načinjen je u isto vrijeme kad i kovčeg saveza. Svećenicima i narodu bio je zapriječen pristup u Svetinju nad svetinjama (2. Mojsijeva 40:3, 21). Samo je veliki svećenik mogao ući u taj dio svetog šatora i vidjeti kovčeg saveza, i to jednom godišnje, na Dan pomirenja (3. Mojsijeva 16:2; Hebrejima 9:7). Kasnije, kad je sagrađen Salamunov hram, kovčeg saveza bio je premješten u njega, također u Svetinju nad svetinjama (1. Kraljevima 6:14, 19).

  •   Što mu je bila svrha: U kovčegu su se čuvale svete stvari koje su Izraelce podsjećale na savez koji je Bog sklopio s njima kod gore Sinaja. Kovčeg je ujedno imao važnu ulogu na Dan očišćenja (3. Mojsijeva 16:3, 13-17).

  •   Što je bilo u njemu: U kovčegu su se najprije nalazile dvije kamene ploče na kojima je bilo napisano Deset zapovijedi (2. Mojsijeva 40:20). U njega je kasnije stavljena “zlatna posuda s manom i Aronov štap koji je bio propupao” (Hebrejima 9:4; 2. Mojsijeva 16:33, 34; 4. Mojsijeva 17:10). Po svemu sudeći, ta posuda i štap s vremenom su uklonjeni iz kovčega jer nisu bili u njemu kad je bio premješten u Salamunov hram (1. Kraljevima 8:9).

  •   Kako se prenosio: Leviti su pomoću motki prenosili kovčeg na ramenima (4. Mojsijeva 7:9; 1. Ljetopisa 15:15). Motke su uvijek bile u kolutovima pričvršćenima za kovčeg, tako da ga leviti nikad nisu dodirivali (2. Mojsijeva 25:12-16). Dok se kovčeg prenosio, prekrio bi se pregradnom zavjesom koja je dijelila Svetinju i Svetinju nad svetinjama (4. Mojsijeva 4:5, 6). *

  •   Što je simbolizirao: Kovčeg je bio povezan s Božjom prisutnošću. Kako se to može zaključiti? Naprimjer, oblak koji se pojavljivao iznad kovčega u Svetinji nad svetinjama i izraelskog tabora bio je znak Jehovine prisutnosti i blagoslova (3. Mojsijeva 16:2; 4. Mojsijeva 10:33-36). Biblija također kaže da Jehova sjedi nad kerubima, što se odnosi na dva keruba na poklopcu kovčega saveza (1. Samuelova 4:4; Psalam 80:1). Kerubi su ujedno predočavali Jehovina kola (1. Ljetopisa 28:18). Ako se uzme u obzir što je kovčeg simbolizirao, David je s pravom napisao da Jehova “prebiva na Sionu”, nakon što je kovčeg preseljen onamo (Psalam 9:11).

  •   Koje je još nazive imao: U Bibliji se za kovčeg saveza koriste i sljedeći nazivi: kovčeg svjedočanstva, kovčeg Jehove i kovčeg Jehovine sile (4. Mojsijeva 7:89; Jošua 3:6, 13; 2. Ljetopisa 6:41).

     Poklopac kovčega saveza naziva se pomirbeni poklopac (1. Ljetopisa 28:11). Taj se naziv odnosi na posebnu ulogu poklopca u Danu očišćenja, kad je izraelski veliki svećenik krvlju žrtvovanih životinja poškropio prema poklopcu i pred njim. Tim pomirbenim činom veliki je svećenik izvršio “obred očišćenja za sebe, za svoj dom i za cijelu izraelsku zajednicu” (3. Mojsijeva 16:14-17).

Je li kovčeg saveza sačuvan do današnjeg dana?

 Nema dokaza da jest. Biblija pokazuje da kovčeg saveza više nije potreban jer je savez sklopljen s Izraelcima zamijenjen novim savezom, koji se temelji na Isusovoj žrtvi (Jeremija 31:31-33; Hebrejima 8:13; 12:24). Biblija je prorekla da će doći vrijeme kad kovčeg saveza više neće postojati te je rekla da on neće nedostajati Božjem narodu (Jeremija 3:16).

 Nakon što je uspostavljen novi savez, apostol Ivan je u viziji vidio kovčeg saveza na nebu (Otkrivenje 11:15, 19). Taj simbolični kovčeg predočava Božju prisutnost te blagoslov koji počiva na novom savezu.

Je li kovčeg saveza imao neku magičnu moć?

 Nije. On nije jamčio uspjeh onima koji su ga posjedovali. Naprimjer, Izraelci su u svom taboru imali kovčeg saveza kad su se sukobili s gradom Ajom. Pa ipak, pretrpjeli su poraz zbog nevjernog postupanja jednog svog sunarodnjaka (Jošua 7:1-6). Kasnije su kovčeg ponijeli sa sobom na bojno polje, no zbog zloće svećenika Hofnija i Pinhasa, Filistejci su izvojevali bitku nad njima (1. Samuelova 2:12; 4:1-11). Filistejci su u toj bici oteli kovčeg, ali Bog ih je kaznio nevoljama koje su podnosili sve dok ga nisu vratili Izraelcima (1. Samuelova 5:11–6:5).

Kovčeg saveza kroz povijest

Godina (pr. n. e.)

Događaj

1513.

Besalel i njegovi pomoćnici načinili su kovčeg od materijala koje su priložili Izraelci (2. Mojsijeva 25:1, 2; 37:1)

1512.

Mojsije je posvetio sveti šator, svećenstvo i kovčeg saveza (2. Mojsijeva 40:1-3, 9, 20, 21)

1512. – nakon 1070.

Kovčeg se premještao iz jednoga grada u drugi (Jošua 18:1; Suci 20:26, 27; 1. Samuelova 1:24; 3:3; 6:11-14; 7:1, 2)

Nakon 1070.

Kralj David donio je kovčeg u Jeruzalem (2. Samuelova 6:12)

1026.

Kovčeg je premješten u Salamunov hram u Jeruzalemu (1. Kraljevima 8:1, 6)

642.

Kralj Jošija vratio je kovčeg u hram (2. Ljetopisa 35:3) *

Prije 607.

Kovčeg je očito bio uklonjen iz hrama. Ne spominje se u popisu predmeta odnesenih u Babilon nakon uništenja hrama 607. pr. n. e. niti među predmetima koji su kasnije vraćeni u Jeruzalem (2. Kraljevima 25:13-17; Ezra 1:7-11)

63.

Rimski general Pompej kazao je da nije našao kovčeg kad je osvojio Jeruzalem i pregledao hram te Svetinju nad svetinjama *

^ odl. 6 Izraelci su snosili teške posljedice kad nisu poslušali Božju zapovijed o tome kako prenositi kovčeg i kako ga pokriti (1. Samuelova 6:19; 2. Samuelova 6:2-7).

^ odl. 31 Biblija ne govori kada, zašto ni tko ga je odnio iz hrama.

^ odl. 35 Vidi Tacitovo djelo Historije, knjiga peta, odlomak 9.