Idi na sadržaj

Kako je Isus svojom smrću mogao dati “otkupninu za mnoge”?

Što kaže Biblija:

 Putem Isusove žrtve Bog izbavlja, odnosno spašava, ljudski rod od grijeha i smrti. Isusova prolivena krv u Bibliji je nazvana otkupninom (Efežanima 1:7; 1. Petrova 1:18, 19). Zato je Isus rekao da je došao “da svoj život dade kao otkupninu za mnoge” (Matej 20:28).

Zašto je bila potrebna “otkupnina za mnoge”?

 Prvi čovjek, Adam, bio je stvoren savršen, bez grijeha. Imao je priliku živjeti vječno, ali je tu priliku izgubio jer je bio neposlušan Bogu (1. Mojsijeva 3:17-19). Na svoju je djecu prenio grešnost (Rimljanima 5:12). Zato Biblija kaže da je Adam prodao sebe i svoje potomke u ropstvo grijehu i smrti (Rimljanima 7:14). Budući da su svi njegovi potomci bili nesavršeni, nitko od njih nije mogao otkupiti ono što je Adam izgubio (Psalam 49:7, 8).

 Bogu je bilo žao što su se Adamovi potomci našli u toj beznadnoj situaciji (Ivan 3:16). No njegova mjerila pravde nisu dozvoljavala da im on bez valjanog temelja oprosti grijehe ili da naprosto prijeđe preko njih (Psalam 89:14; Rimljanima 3:23-26). Budući da Bog ljubi ljudski rod, osigurao je pravni temelj kako bi ljudima mogao oprostiti grijehe i čak ih jednog dana potpuno ukloniti (Rimljanima 5:6-8). Upravo je otkupnina pravni temelj za otkup grijeha.

Koja su obilježja otkupnine?

 U Bibliji pojam “otkupnina” obuhvaća tri stvari:

  1.   Otkupnina je cijena koja se plaća (4. Mojsijeva 3:46, 47).

  2.   Otkupnina omogućava oslobođenje, odnosno otkup (2. Mojsijeva 21:30).

  3.   Otkupnina odgovara vrijednosti, odnosno pokriva vrijednost onoga što se plaća. a

 U nastavku ćemo razmotriti kako se ta obilježja otkupnine odnose na otkupnu žrtvu Isusa Krista.

  1.   Cijena koja se plaća. Biblija kaže da su kršćani “skupo kupljeni” (1. Korinćanima 6:20; 7:23). Cijena koja je plaćena za njih zapravo je Isusova krv, kojom je Isus “kupio Bogu ljude iz svakog plemena i jezika i puka i naroda” (Otkrivenje 5:8, 9).

  2.   Oslobođenje. Isusova otkupna žrtva oslobodila nas je ropstva grijehu (1. Korinćanima 1:30; Kološanima 1:14; Hebrejima 9:15).

  3.   Odgovarajuća vrijednost. Isusova žrtva ima jednaku vrijednost kao ono što je Adam izgubio — život savršenog čovjeka (1. Korinćanima 15:21, 22, 45, 46). Biblija kaže: “Kao što su neposlušnošću jednog čovjeka [Adama] mnogi postali grešnici, tako će i poslušnošću jednoga [Isusa Krista] mnogi postati pravedni” (Rimljanima 5:19). To objašnjava kako smrt jednog čovjeka može poslužiti kao otkupnina za mnogo grešnika. Zapravo, Isus je dao svoj život “kao odgovarajuću otkupninu za sve” one koji poduzmu potrebne korake kako bi izvukli korist iz te žrtve (1. Timoteju 2:5, 6).

a Izvorne riječi koje su u Bibliji prevedene izrazom “otkupnina” prenose misao o cijeni koja je plaćena za nešto. Naprimjer, hebrejski glagol kafár doslovno znači “pokriti”. On obično prenosi misao o pokrivanju, odnosno opraštanju grijeha (Psalam 65:3). Srodna imenica kófer odnosi se na cijenu koja je plaćena kako bi se pokrio grijeh, odnosno kako bi se nekoga otkupilo (2. Mojsijeva 21:30). Slično tome grčka riječ lýtron, koja se obično prevodi kao “otkupnina”, može se prevesti i kao “otkup”, odnosno otkupna cijena (Matej 20:28; Stvarnost/Kršćanska sadašnjost). Grčki pisci upotrebljavali su taj izraz za iznos koji se plaćao kako bi se oslobodilo roba ili otkupilo ratnog zarobljenika.