Brojevi 17:1-13

17  I Jehova je rekao Mojsiju:  “Obrati se Izraelcima i uzmi od njih po jedan štap za svako pleme – od svakog poglavara njihovih plemena+ – ukupno 12 štapova. Napiši ime svakog poglavara na njegov štap.  Aronovo ime napiši na štapu koji pripada Levijevom plemenu, jer svaki štap predočava poglavara jednog plemena.  Položi štapove u šator sastanka pred kovčeg svjedočanstva,+ gdje se sastajem s vama.+  Štap onoga koga izaberem+ propupat će i tako ću prekinuti gunđanje Izraelaca, koji govore protiv mene,+ a i protiv vas.”+  Kad je to Mojsije rekao Izraelcima, svi njihovi poglavari dali su mu štapove – po jedan štap za poglavara svakog plemena, ukupno 12 štapova. Među njihovim štapovima bio je i Aronov štap.  I Mojsije je položio štapove pred Jehovu u šator u kojem je kovčeg svjedočanstva.  Sutradan je Mojsije ušao u šator u kojem je kovčeg svjedočanstva i vidio je da je Aronov štap, koji je pripadao Levijevom plemenu, propupao. Na njemu su potjerali pupoljci, procvjetali cvjetovi i rodili zreli bademi.  Tada je Mojsije uzeo sve štapove koji su bili pred Jehovom i iznio ih pred sav izraelski narod. Oni su ih pogledali i svaki je poglavar uzeo svoj štap. 10  Jehova je zatim rekao Mojsiju: “Vrati Aronov štap+ pred kovčeg svjedočanstva da se čuva kao znak+ upozorenja buntovnicima+ kako bi prestali gunđati protiv mene i kako ne bi poginuli.” 11  Mojsije je odmah učinio kako mu je Jehova zapovjedio. Upravo je tako učinio. 12  A Izraelci su rekli Mojsiju: “Pomrijet ćemo! Izginut ćemo, svi ćemo izginuti! 13  Tko se god približi Jehovinom šatoru, poginut će!+ Zar ćemo tako svi poginuti?”+

Bilješke