Brojevi 7:1-89

7  Onog dana kad je Mojsije završio podizanje svetog šatora,+ pomazao+ ga je i posvetio – i njega i svu njegovu opremu – a tako i žrtvenik i sav njegov pribor.+ Kad je sve to pomazao i posvetio,+  izraelski poglavari,+ glavari svojih rodova, priložili su svoj dar. Ti plemenski poglavari koji su nadgledali popisivanje  donijeli su pred Jehovu svoj prilog: šest pokrivenih kola i 12 goveda – po jedna kola za dvojicu poglavara i bika* za svakog od njih. Doveli su ih pred sveti šator.  Tada je Jehova rekao Mojsiju:  “Uzmi to od njih da se upotrijebi za službu oko šatora sastanka. Daj to levitima, svakom prema njegovim dužnostima.”  Tako je Mojsije uzeo kola i goveda te ih dao levitima.  Geršonovcima je dao dvoja kola i četiri goveda, koliko im je trebalo za izvršavanje njihovih dužnosti,+  a Merarijevcima je dao četvera kola i osam goveda, koliko im je trebalo za izvršavanje njihovih dužnosti. Oni su svoje dužnosti izvršavali pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.+  A Kehatovcima nije dao ništa jer su njihove dužnosti bile vezane za sveto mjesto.+ Oni su nosili svete stvari na ramenima.+ 10  Na svečanosti održanoj povodom postavljanja žrtvenika, onog dana kad je bio pomazan, poglavari su priložili još jedan dar.+ Kad su poglavari donijeli svoj prilog pred žrtvenik, 11  Jehova je rekao Mojsiju: “Neka svakog dana po jedan poglavar donese svoj prilog na svečanost povodom postavljanja žrtvenika.” 12  Prvog je dana svoj prilog donio Aminadabov sin Nahšon+ iz Judinog plemena. 13  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška 130 šekela* i jedna srebrna zdjela teška 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu*+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 14  jedna zlatna čaša* teška 10 šekela puna kada; 15  jedan junac, jedan ovan i jedan janjac star do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 16  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 17  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Aminadabovog+ sina Nahšona. 18  Drugog je dana Suarov sin Netanel,+ poglavar Isakarovog plemena, donio svoj prilog. 19  Kao prilog donio je jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 20  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 21  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 22  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 23  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Suarovog sina Netanela. 24  Trećeg je dana poglavar Zebulunovog plemena, Helonov sin Elijab,+ 25  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 26  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 27  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 28  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 29  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Helonovog sina Elijaba.+ 30  Četvrtog je dana poglavar Rubenovog plemena, Šedeurov sin Elisur,+ 31  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 32  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 33  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 34  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 35  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Šedeurovog sina Elisura.+ 36  Petog je dana poglavar Šimunovog plemena, Surišadajev sin Šelumiel,+ 37  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 38  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 39  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 40  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 41  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Surišadajevog sina Šelumiela.+ 42  Šestog je dana poglavar Gadovog plemena, Deuelov sin Elijasaf,+ 43  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 44  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 45  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 46  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 47  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Deuelovog sina Elijasafa.+ 48  Sedmog je dana poglavar Efrajimovog plemena, Amihudov sin Elišama,+ 49  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 50  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 51  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 52  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 53  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Amihudovog sina Elišame.+ 54  Osmog je dana poglavar Manašeovog plemena, Pedahsurov sin Gamalijel,+ 55  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 56  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 57  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 58  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 59  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Pedahsurovog sina Gamalijela.+ 60  Devetog je dana poglavar+ Benjaminovog plemena, Gidonijev sin Abidan,+ 61  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 62  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 63  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 64  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 65  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Gidonijevog sina Abidana.+ 66  Desetog je dana poglavar Danovog plemena, Amišadajev sin Ahiezer,+ 67  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 68  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 69  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 70  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 71  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Amišadajevog sina Ahiezera.+ 72  Jedanaestog je dana poglavar Ašerovog plemena, Okranov sin Pagiel,+ 73  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 74  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 75  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 76  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 77  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Okranovog sina Pagiela.+ 78  Dvanaestog je dana poglavar Naftalijevog plemena, Enanov sin Ahira,+ 79  kao svoj prilog donio jednu srebrnu posudu tešku 130 šekela i jednu srebrnu zdjelu tešku 70 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+), obje pune finog brašna pomiješanog s uljem, za žitnu žrtvu;+ 80  jednu zlatnu čašu tešku 10 šekela punu kada; 81  jednog junca, jednog ovna i jednog janjca starog do godine dana za žrtvu paljenicu;+ 82  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 83  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog Enanovog sina Ahire.+ 84  Ovo je bio prilog+ izraelskih poglavara koji su donijeli povodom postavljanja žrtvenika, onog dana kad je bio pomazan: 12 srebrnih posuda, 12 srebrnih zdjela i 12 zlatnih čaša.+ 85  Svaka srebrna posuda težila je 130 šekela, a svaka zdjela 70 šekela. Ukupna težina srebra od kojeg je posuđe bilo napravljeno iznosila je 2400 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu+). 86  Zlatnih čaša punih kada bilo je 12 i svaka je čaša težila 10 šekela (prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu). Ukupna težina zlata od kojeg su čaše bile napravljene iznosila je 120 šekela. 87  Za žrtvu paljenicu donijeli su ukupno 12 junaca, 12 ovnova i 12 jednogodišnjih janjaca s njihovim žitnim žrtvama. Za žrtvu za grijeh donijeli su ukupno 12 jarića. 88  Za žrtvu zajedništva donijeli su ukupno 24 bika, 60 ovnova, 60 jaraca i 60 jednogodišnjih janjaca. To je bio prilog za svečanost+ održanu povodom postavljanja žrtvenika, nakon što je bio pomazan.+ 89  Kad bi Mojsije ulazio u šator sastanka da razgovara s Bogom,+ čuo bi glas koji mu je govorio odozgo, iznad poklopca,+ između dva keruba+ na kovčegu svjedočanstva. Tako bi mu Bog govorio.

Bilješke

Ili: “govedo”.
Šekel je imao 11,4 grama. Vidi dodatak B14.
Ili: “prema svetom šekelu”.
Ili: “posudica”.