Brojevi 4:1-49

4  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  “Neka se među Levijevcima popišu Kehatovi potomci+ po svojim porodicama i po svojim rodovima,  svi muškarci od 30+ do 50 godina+ koji su u skupini zaduženoj za obavljanje poslova u vezi sa šatorom sastanka.+  Kehatovim potomcima povjereno je na brigu ono što je posebno sveto. Ovo su njihove dužnosti povezane sa šatorom sastanka:+  Kad tabor kreće na put, neka Aron i njegovi sinovi uđu u šator i skinu pregradnu zavjesu+ te njome pokriju kovčeg+ svjedočanstva.  Neka preko njega stave i pokrivalo od tuljanovih koža te povrh njega razastru plavo platno, a zatim neka namjeste motke.+  Neka prostru plavo platno preko stola na kojem stoje kruhovi što se stavljaju pred Boga+ i neka na njega stave zdjele, čaše, posude i vrčeve za žrtve ljevanice.+ Sveti kruhovi+ neka uvijek budu na njemu.  Preko toga neka prostru grimizno platno i neka sve to prekriju pokrivalom od tuljanovih koža, a zatim neka namjeste motke za nošenje stola.+  Neka uzmu plavo platno i prekriju svijećnjak+ za osvjetljenje i njegove uljanice,+ njegova kliješta za gašenje stijenja, njegove pepeonike+ i sve posude u kojima se drži ulje za uljanice. 10  Neka njega i sav njegov pribor umotaju u pokrivalo od tuljanovih koža i polože na nosiljku. 11  I neka preko zlatnog žrtvenika+ razastru plavo platno, prekriju ga pokrivalom od tuljanovih koža i zatim namjeste motke.+ 12  Potom neka uzmu sav pribor+ za službu koji koriste na svetom mjestu i umotaju ga u plavo platno, prekriju pokrivalom od tuljanovih koža i polože na nosiljku. 13  Neka uklone pepeo* sa žrtvenika+ i razastru preko žrtvenika tkaninu od purpurne vune. 14  Neka na njega stave sav pribor koji koriste kad služe kod njega: pepeonike, vilice, lopate i zdjele – sav pribor za žrtvenik.+ Neka ga prekriju pokrivalom od tuljanovih koža i zatim namjeste motke.+ 15  Kad tabor kreće na put, neka Aron i njegovi sinovi pokriju stvari iz svetišta+ i sav pribor koji pripada svetištu. Potom neka dođu Kehatovi potomci da to ponesu,+ ali ne smiju dodirnuti svetište da ne poginu.+ Za te stvari iz šatora sastanka zaduženi su Kehatovi potomci. 16  A Eleazar,+ sin svećenika Arona, neka se brine za ulje koje služi za osvjetljenje,+ mirisni kad,+ redovitu žitnu žrtvu i ulje za pomazanje.+ Neka se brine za sveto mjesto i sve što je u njemu – za šator i njegov pribor.” 17  Jehova je zatim rekao Mojsiju i Aronu: 18  “Nemojte dopustiti da porodice Kehatovaca+ budu istrijebljene iz Levijevog plemena. 19  Savjesno izvršavajte svoje dužnosti da Kehatovci ostanu na životu i da ne poginu zbog toga što pristupaju onom što je posebno sveto.+ Neka Aron i njegovi sinovi uđu u šator sastanka i neka odrede što su čije dužnosti i što će tko nositi. 20  Kad Kehatovci uđu, ne smiju čak ni na tren vidjeti svete stvari da ne poginu.”+ 21  Potom je Jehova rekao Mojsiju: 22  “Neka se Geršonovi potomci+ popišu po svojim rodovima i po svojim porodicama. 23  Popiši sve muškarce od 30 do 50 godina, sve koji su u skupini zaduženoj za obavljanje poslova u vezi sa šatorom sastanka. 24  Porodice Geršonovaca neka budu zadužene za sljedeće:+ 25  neka nose šatorska platna svetog šatora,+ pokrov šatora sastanka i pokrov od tuljanovih koža koji je povrh njega,+ zastor koji je na ulazu u šator sastanka,+ 26  dvorišne zastore,+ zastor na ulazu u dvorište+ koje je oko šatora i žrtvenika, šatorsku užad, sav pribor i sve stvari koje koriste kako bi izvršili svoju službu. To neka bude njihova dužnost. 27  Neka Geršonovci+ pod vodstvom Arona i njegovih sinova izvršavaju svoje dužnosti i nose stvari koje su im povjerene. Uputite ih što su sve dužni nositi. 28  To neka budu dužnosti vezane za šator sastanka koje treba izvršavati porodica Geršonovaca.+ Trebaju ih izvršavati pod vodstvom Itamara,+ sina svećenika Arona. 29  I Merarijeve potomke+ popiši po njihovim porodicama i po njihovim rodovima. 30  Popiši sve muškarce od 30 do 50 godina, sve koji su u skupini zaduženoj za obavljanje poslova u vezi sa šatorom sastanka. 31  Za ovo su zaduženi u vezi sa šatorom sastanka: trebaju nositi+ zidne okvire+ šatora, njegove prečke,+ stupove+ i postolja,+ 32  dvorišne stupove,+ njihova postolja,+ klinove+ i užad te sav pribor i sve stvari koje koriste za svoju službu. Svakoga od njih ponaosob uputite što treba nositi. 33  To neka budu dužnosti vezane za šator sastanka koje treba izvršavati porodica Merarijevaca.+ Trebaju ih izvršavati pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.”+ 34  Mojsije, Aron i poglavari+ naroda popisali su Kehatove potomke+ po njihovim porodicama i po njihovim rodovima, 35  sve muškarce od 30 do 50 godina koji su u skupini zaduženoj za obavljanje poslova u vezi sa šatorom sastanka.+ 36  Ukupan broj popisanih po njihovim porodicama iznosio je 2750.+ 37  To su muškarci iz porodica Kehatovaca koji su bili popisani, a svi su služili kod šatora sastanka. Mojsije i Aron popisali su ih po naredbi koju je Jehova dao preko Mojsija.+ 38  Geršonovi potomci+ bili su popisani po svojim porodicama i po svojim rodovima, 39  svi muškarci od 30 do 50 godina koji su u skupini zaduženoj za obavljanje poslova u vezi sa šatorom sastanka. 40  Ukupan broj popisanih po njihovim porodicama i po njihovim rodovima iznosio je 2630.+ 41  To su muškarci iz porodica Geršonovaca koji su bili popisani, a svi su služili kod šatora sastanka. Mojsije i Aron popisali su ih po Jehovinoj naredbi.+ 42  Merarijevi potomci bili su popisani po svojim porodicama i po svojim rodovima, 43  svi muškarci od 30 do 50 godina koji su u skupini zaduženoj za obavljanje poslova u vezi sa šatorom sastanka.+ 44  Ukupan broj popisanih po njihovim porodicama iznosio je 3200.+ 45  To su muškarci iz porodica Merarijevaca koji su bili popisani. Mojsije i Aron popisali su ih po naredbi koju je Jehova dao preko Mojsija.+ 46  Mojsije, Aron i izraelski poglavari popisali su sve te Levijevce po njihovim porodicama i po njihovim rodovima. 47  Popisali su muškarce od 30 do 50 godina, sve koji su zaduženi za nošenje stvari i obavljanje poslova u vezi sa šatorom sastanka.+ 48  Ukupan broj popisanih iznosio je 8580.+ 49  Bili su popisani po naredbi koju je Jehova dao preko Mojsija, svaki prema svojim dužnostima i prema onome što je nosio. Bili su popisani kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.

Bilješke

Ili: “masni pepeo”. Riječ je o pepelu natopljenom mašću žrtvenih životinja.