Levitski zakonik 16:1-34

16  Poslije smrti dvojice Aronovih sinova, koji su poginuli jer su na nedostojan način došli pred Jehovu,+ Jehova se obratio Mojsiju.  I Jehova mu je rekao: “Kaži svom bratu Aronu da ne ulazi u svako doba u sveto mjesto+ iza zavjese,+ pred poklopac koji je na kovčegu, da ne pogine.+ Jer ja ću biti prisutan u oblaku+ nad poklopcem.+  Prije nego što Aron uđe u sveto mjesto, neka prinese junca određenog za žrtvu za grijeh+ i ovna određenog za žrtvu paljenicu.+  Neka odjene svetu dugu haljinu od lana,+ obuče lanene gaće+ da pokrije golo tijelo, opaše se lanenim pojasom+ i oko glave smota laneni turban.+ To je sveta odjeća.+ Neka se okupa u vodi,+ pa onda neka obuče tu odjeću.  Neka od naroda+ uzme dva mlada jarca određena za žrtvu za grijeh i jednog ovna određenog za žrtvu paljenicu.  Neka Aron prinese junca koji je određen kao njegova žrtva za grijeh i neka izvrši obred očišćenja za sebe+ i za svoju obitelj*.  Potom neka dovede dva jarca i postavi ih pred Jehovu na ulaz u šator sastanka.  Neka Aron izvlači ždrijeb za ta dva jarca – jedan jarac neka bude za Jehovu, a drugi za azazela*.  I neka Aron prinese jarca koji je ždrijebom+ određen za Jehovu, neka ga prinese kao žrtvu za grijeh. 10  A jarca koji je ždrijebom određen za azazela neka živog postavi pred Jehovu da nad njim izvrši obred očišćenja pa neka ga pošalje u pustinju, za azazela.+ 11  Neka Aron dovede junca koji je određen kao njegova žrtva za grijeh i neka izvrši obred očišćenja za sebe i svoju obitelj. Zatim neka zakolje junca koji je određen kao njegova žrtva za grijeh.+ 12  Potom neka uzme kadionicu+ punu užarenog ugljevlja sa žrtvenika+ koji je pred Jehovom i dvije šake finog mirisnog kada+ pa neka ih unese iza zavjese.+ 13  I neka stavi kad na vatru pred Jehovu+ da oblak od kada prekrije poklopac+ kovčega svjedočanstva+ kako ne bi poginuo. 14  Neka uzme junčeve krvi+ i neka u nju umoči prst te njome poškropi pred poklopcem na istočnoj strani. Neka svojim prstom sedam puta krvlju poškropi pred poklopcem.+ 15  Potom neka zakolje jarca koji je određen za narod kao žrtva za grijeh+ i neka unese njegovu krv iza zavjese+ te s njegovom krvlju+ učini isto što je učinio s junčevom krvlju. Neka njome poškropi prema poklopcu i pred poklopcem. 16  Neka izvrši obred očišćenja za sveto mjesto zbog nečistih djela Izraelaca te zbog njihovih prijestupa i grijeha.+ Tako neka učini za šator sastanka, koji se nalazi među narodom čija su djela nečista. 17  Nitko drugi ne smije biti u šatoru sastanka od časa kad on uđe da izvrši obred očišćenja na svetom mjestu pa sve dok ne izađe. I neka izvrši obred očišćenja za sebe, za svoju obitelj+ i za cijelu izraelsku zajednicu*.+ 18  Potom neka izađe i priđe žrtveniku,+ koji je pred Jehovom, i neka za njega izvrši obred očišćenja. Neka uzme junčeve krvi i jarčeve krvi te je nanese na svaki rog žrtvenika. 19  I neka umoči prst u krv te njome poškropi žrtvenik sedam puta i tako ga očisti od nečistih djela Izraelaca i posveti ga. 20  Kad Aron završi obred očišćenja+ za sveto mjesto, šator sastanka i žrtvenik,+ neka dovede živog jarca.+ 21  Neka položi obje ruke na glavu živog jarca i prizna nad njim sve što su Izraelci skrivili, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Neka ih stavi jarcu na glavu+ i pošalje ga u pustinju s čovjekom koji je zadužen* za to da ga odvede onamo. 22  Jarac će na sebi odnijeti u pusti kraj+ sve njihove prijestupe.+ Neka pošalje jarca u pustinju.+ 23  Neka Aron zatim uđe u šator sastanka i skine lanenu odjeću koju je obukao kad je ulazio u sveto mjesto pa neka je ondje odloži. 24  Neka se okupa u vodi+ na svetom mjestu i obuče svoju odjeću.+ Potom neka izađe i prinese svoju žrtvu paljenicu+ i žrtvu paljenicu određenu za narod+ te neka izvrši obred očišćenja za sebe i za narod.+ 25  Salo žrtve za grijeh neka spali na žrtveniku. 26  Čovjek koji je odveo jarca određenog za azazela+ neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi, a poslije toga može ući u tabor. 27  Neka se junac žrtvovan za grijeh i jarac žrtvovan za grijeh, čija je krv bila unesena u sveto mjesto da se izvrši obred očišćenja, odnesu izvan tabora i neka se spali njihova koža, meso i balega.+ 28  Neka čovjek koji ih bude spaljivao opere svoju odjeću i okupa se u vodi, a poslije toga može ući u tabor. 29  Ovo je trajna odredba koju trebate izvršavati: Desetog dana sedmog mjeseca žalujte* zbog svojih grijeha i neka nitko ne obavlja nikakav posao,+ ni Izraelac ni došljak koji živi među vama. 30  Tog će se dana za vas izvršiti obred očišćenja+ kako biste bili proglašeni čistima. Bit ćete čisti pred Jehovom od svih svojih grijeha.+ 31  Neka vam to bude dan počinka, dan potpunog odmora, i tog dana žalujte zbog svojih grijeha.+ To je trajna odredba. 32  Svećenik koji bude pomazan+ i postavljen da služi kao svećenik+ nakon svog oca+ neka izvrši obred očišćenja i neka obuče lanenu odjeću,+ svetu odjeću.+ 33  Neka izvrši obred očišćenja za Svetinju nad svetinjama,+ šator sastanka+ i žrtvenik.+ Neka izvrši obred očišćenja i za svećenike i za sav izraelski narod.+ 34  To neka vam bude trajna odredba+ kako bi se jednom godišnje izvršio obred očišćenja za Izraelce zbog svih njihovih grijeha.”+ I Aron je učinio kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.

Bilješke

Ili: “pleme”.
Moguće je da “azazel” znači “jarac koji nestaje”.
Ili: “skupštinu”. Vidi izraz “skupština” u Rječniku.
Ili: “koji stoji spreman”.
Općenito se smatra da se na ovom mjestu izraz “žalovati” odnosi na post i druge oblike samoodricanja.