2. Samuelova 6:1-23

6  Jednog dana David je opet skupio sve najbolje vojnike u Izraelu, njih 30 000.  Potom je David sa svim ljudima što su bili s njim pošao u Baale-Judu da odande donese kovčeg pravog Boga+ pred kojim ljudi prizivaju ime Jehove nad vojskama,+ koji sjedi na prijestolju iznad* keruba.+  Međutim, kovčeg pravog Boga stavili su na nova kola+ da ga odvezu iz Abinadabove kuće,+ koja se nalazila na brijegu. A Abinadabovi sinovi Uza i Ahjo upravljali su kolima.  Tako su kovčeg pravog Boga odvezli iz Abinadabove kuće, koja se nalazila na brijegu, a Ahjo je išao pred kovčegom.  David i sav izraelski narod veselili su se pred Jehovom svirajući razna glazbala načinjena od drva borovice, zatim harfe i druga žičana glazbala+ te defove,+ zvečke i činele.+  No kad su došli do Nakonovog gumna, Uza je pružio ruku i uhvatio kovčeg pravog Boga+ jer su ga goveda skoro prevrnula.  Tada se Jehova razgnjevio na Uzu i pravi ga je Bog na mjestu pogubio+ zbog nepoštovanja koje je pokazao.+ I tako je Uza umro ondje, kraj kovčega pravog Boga.  A David se rasrdio zbog toga što je Jehova u svom gnjevu pogubio Uzu. I ono je mjesto dobilo ime Peres-Uza*, koje nosi do današnjeg dana.  Tog se dana David uplašio Jehove+ i upitao se: “Kako da donesem k sebi Jehovin kovčeg?”+ 10  I David nije htio dovesti Jehovin kovčeg k sebi u Davidov grad,+ nego je zapovjedio da ga odnesu u kuću Obed-Edoma+ iz Gata. 11  Jehovin je kovčeg tri mjeseca ostao u kući Obed-Edoma iz Gata i Jehova je blagoslivljao Obed-Edoma i sve njegove ukućane.+ 12  Kralju Davidu su javili: “Jehova je blagoslovio Obed-Edomov dom i sve što ima zbog kovčega pravog Boga.” Tada je David radosno otišao prenijeti kovčeg pravog Boga iz Obed-Edomove kuće u Davidov grad.+ 13  Kad su oni što su nosili+ Jehovin kovčeg napravili šest koraka, on je prinio na žrtvu junca i ugojeno tele. 14  I David je ushićeno plesao pred Jehovom, a nosio je lanenu pregaču.+ 15  Tako su David i sav izraelski narod pratili Jehovin kovčeg+ radosno kličući+ i pušući u rog.+ 16  A kad je Jehovin kovčeg ušao u Davidov grad, Šaulova kći Mikala+ pogledala je kroz prozor i vidjela kralja Davida kako poskakuje i pleše pred Jehovom. I prezrela ga je u svom srcu.+ 17  Tako su Jehovin kovčeg donijeli u šator koji je David za njega podignuo i postavili ga na njegovo mjesto.+ Potom je David prinio pred Jehovom žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva.+ 18  Kad je David prinio žrtve paljenice i žrtve zajedništva, blagoslovio je narod u ime Jehove nad vojskama. 19  Zatim je razdijelio svemu narodu, čitavom Izraelovom mnoštvu, svakom muškarcu i svakoj ženi, po jedan kolutasti kruh, grudu datulja i grudu grožđica. Potom je sav narod otišao, svaki svojoj kući. 20  Kad se David vratio da blagoslovi svoj dom, Šaulova kći Mikala+ izišla je u susret Davidu i rekla mu: “Kako li se danas proslavio izraelski kralj kad se razgolitio pred robinjama svojih slugu i poskakivao pred njima polugol kao kakav bezumnik!”+ 21  Nato je David odvratio Mikali: “Veselio sam se pred Jehovom, koji me izabrao umjesto tvog oca i umjesto svih njegovih potomaka te me postavio za vođu Jehovinom narodu, Izraelu.+ Zato ću se veseliti pred Jehovom 22  i još ću se više poniziti i bit ću neznatan čak i u svojim očima. A robinje o kojima govoriš iskazivat će mi čast.” 23  I Šaulova kći Mikala+ nije imala djece do svoje smrti.

Bilješke

Moguće i: “između”.
“Peres-Uza” znači “provala gnjeva na Uzu”.