Idi na sadržaj

Što je Deset Božjih zapovijedi?

Što je Deset Božjih zapovijedi?

Što kaže Biblija:

 Deset zapovijedi Bog je dao drevnom izraelskom narodu. Te zapovijedi poznate su i kao “deset riječi”, što je doslovan prijevod hebrejskog izraza asereth haddevarim. Taj se izraz spominje tri puta u Pentateuhu (Tori), odnosno u prvih pet knjiga Biblije (2. Mojsijeva 34:28; 5. Mojsijeva 4:13; 10:4). Grčki ekvivalent glasi déka (deset) lógous (riječi), od čega dolazi izraz “Dekalog”.

 Bog je Deset zapovijedi napisao na dvije kamene ploče koje je dao proroku Mojsiju na gori Sinaju (2. Mojsijeva 24:12-18). Te zapovijedi navedene su u 2. Mojsijevoj 20:1-17 i 5. Mojsijevoj 5:6-21.

 Popis Deset zapovijedi

  1.   Obožavaj samo Jehovu Boga (2. Mojsijeva 20:3).

  2.   Ne klanjaj se idolima (2. Mojsijeva 20:4-6).

  3.   Ne spominji Božje ime na nedostojan način (2. Mojsijeva 20:7).

  4.   Sjećaj se dana počinka (2. Mojsijeva 20:8-11).

  5.   Poštuj oca svojega i majku svoju (2. Mojsijeva 20:12).

  6.   Ne ubij (2. Mojsijeva 20:13).

  7.   Ne učini preljub (2. Mojsijeva 20:14).

  8.   Ne ukradi (2. Mojsijeva 20:15).

  9.   Ne svjedoči lažno protiv bližnjega svojega (2. Mojsijeva 20:16).

  10.   Ne poželi (2. Mojsijeva 20:17).

 Zašto popis Deset zapovijedi nije svugdje isti?

 Biblija ne navodi broj pored svake zapovijedi. Zato se one ne grupiraju uvijek na isti način. Uobičajen je gore navedeni popis. No postoje i drugačiji popisi Deset zapovijedi. Razlike su obično u prvoj, drugoj i posljednjoj zapovijedi. a

 Što je bila svrha Deset zapovijedi?

 Deset zapovijedi dio su Mojsijevog zakona. Taj zakon uključivao je više od 600 odredbi i bio je ugovor, odnosno savez, između Boga i drevnog izraelskog naroda (2. Mojsijeva 34:27). Bog je izraelskom narodu rekao da će biti blagoslovljen bude li postupao po Mojsijevom zakonu (5. Mojsijeva 28:1-14). No glavna svrha Mojsijevog zakona bila je pripremiti Izraelce za dolazak obećanog Mesije, to jest Krista (Galaćanima 3:24).

 Moraju li se kršćani držati Deset zapovijedi?

 Ne moraju. Bog je svoj Zakon, koji uključuje i Deset zapovijedi, dao isključivo izraelskom narodu (5. Mojsijeva 5:2, 3; Psalam 147:19, 20). Mojsijev zakon ne obavezuje kršćane, a čak su i kršćani židovskog porijekla “oslobođeni Zakona” (Rimljanima 7:6). b “Zakon Kristov”, u kojem je zapisano sve što je Isus rekao svojim sljedbenicima da trebaju činiti, s vremenom je zamijenio Mojsijev zakon (Galaćanima 6:2; Matej 28:19, 20).

 Ima li Deset zapovijedi i danas svoju vrijednost?

 Ima. Deset zapovijedi otkriva nam kako Bog razmišlja, pa je itekako korisno proučiti te zapovijedi (2. Timoteju 3:16, 17). One se temelje na dragocjenim načelima koja nikad neće prestati vrijediti (Psalam 111:7, 8). Ustvari, na mnogim od tih načela temelje se učenja zapisana u grčkom dijelu Biblije, odnosno Novom zavjetu. (Vidi podnaslov  “Načela iz Deset zapovijedi koja se mogu pronaći u Novom zavjetu”.)

 Isus je učio da se cijeli Mojsijev zakon, pa i Deset zapovijedi, temelji na dvije osnovne zapovijedi. On je rekao: “‘Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim!’ To je najveća i prva zapovijed. Druga, slična toj, jest ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’ Na tim se dvjema zapovijedima temelji sav Zakon” (Matej 22:34-40). Iako kršćani nisu dužni držati Mojsijev zakon, ipak trebaju slušati zapovijedi da ljube Boga i svoje bližnje (Ivan 13:34; 1. Ivanova 4:20, 21).

  Načela iz Deset zapovijedi koja se mogu pronaći u Novom zavjetu

Načelo

Redak iz Novog zavjeta

Obožavaj samo Jehovu Boga

Otkrivenje 22:8, 9

Ne klanjaj se idolima

1. Korinćanima 10:14

Poštuj Božje ime

Matej 6:9

Redovito vrši svetu službu Bogu

Hebrejima 10:24, 25

Poštuj svoje roditelje

Efežanima 6:1, 2

Ne ubij

1. Ivanova 3:15

Ne učini preljub

Hebrejima 13:4

Ne ukradi

Efežanima 4:28

Ne svjedoči lažno

Efežanima 4:25

Ne poželi

Luka 12:15

a Prema židovskoj predaji, “2. Mojsijeva 20:2 je prva zapovijed, a riječi zapisane u recima 3-6 druga” (The Jewish Encyclopedia). No Katolička crkva smatra da je 2. Mojsijeva 20:1-6 jedna zapovijed. Zato kao drugu zapovijed navodi zabranu o nedostojnom korištenju Božjeg imena. Da bi zadržala broj zapovijedi, Katolička crkva dijeli posljednju na dvije, tako što je razdvaja na “ne poželi tuđeg ženidbenog druga” i “ne poželi nikakve tuđe stvari”.

b Rimljanima 7:7 pokazuje da je Deset zapovijedi uključeno u Mojsijev zakon jer se ondje deseta zapovijed navodi kao dio tog zakona.