Idi na sadržaj

OBJAŠNJENJE BIBLIJSKIH REDAKA

Izlazak 20:12 | “Poštuj oca svoga i majku svoju”

Izlazak 20:12 | “Poštuj oca svoga i majku svoju”

 “Poštuj svog oca i majku da dugo živiš u zemlji koju ti daje Jehova a, tvoj Bog” (Izlazak 20:12, Novi svijet) b

 “Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj” (Izlazak 20:12, Jeruzalemska Biblija)

Značenje Izlaska 20:12

 Bog je u drevno doba zapovjedio Izraelcima da poštuju svoje roditelje. No uz tu zapovijed dao im je i jedno obećanje kako bi ih još više motivirao da žive po njoj. Iako Mojsijev zakon, koji je Bog dao Izraelcima, više nije na snazi, načela na kojima se on temeljio nisu prestala vrijediti. Ona su i danas jako važna za kršćane (Kološanima 3:20).

 Kako djeca – bez obzira na to jesu li još mala ili su već odrasla – mogu pokazati da poštuju svoje roditelje? Tako da im budu poslušna (Levitski zakonik 19:3; Mudre izreke 1:8). Čak i kad djeca odrastu i osnuju vlastitu obitelj, i dalje trebaju pokazivati ljubav svojim roditeljima i pomagati im. Naprimjer, trebaju voditi računa o tome da njihovi ostarjeli roditelji imaju sve što im je potrebno za život te im po potrebi pomagati i u financijskom pogledu (Matej 15:4–6; 1. Timoteju 5:4, 8).

 Vrijedi zapaziti da su Izraelci dobili zapovijed da poštuju ne samo oca nego i majku, čime se naglašavala važna uloga koju majka ima u obitelji (Mudre izreke 6:20; 19:26). I danas djeca trebaju poštovati oba roditelja – i oca i majku.

 No zapovijed “poštuj oca svoga i majku svoju” nije bila bezuvjetna. Naime, Izraelci nisu bili dužni slušati svoje roditelje, ni bilo koga drugoga, ako bi oni od njih tražili da učine nešto što se protivi Božjem zakonu (Ponovljeni zakon 13:6–8). Slično tome, današnji kršćani žive u skladu s načelom: “Moramo se pokoravati Bogu, a ne ljudima” (Djela apostolska 5:29).

 Bog je u Mojsijevom zakonu obećao da će djeca koja budu poštovala svoje roditelje živjeti dugo i da će im biti dobro u zemlji koju im je on dao (Ponovljeni zakon 5:16). Za razliku od toga po Božjem je zakonu bila propisana stroga kazna za one koji bi se pobunili protiv svojih roditelja (Ponovljeni zakon 21:18–21). Iako Mojsijev zakon već dugo nije na snazi, načela na kojima se on temeljio i dalje vrijede (Efežanima 6:1–3). Bez obzira na to jesmo li mladi ili stari, svi ćemo Stvoritelju morati položiti račun za svoje postupke. Djeca koja su poslušna Bogu i svojim roditeljima imat će “dug život”, baš kao što je on i obećao. Ustvari, oni imaju priliku živjeti vječno! (1. Timoteju 4:8; 6:18, 19).

Kontekst Izlaska 20:12

 Zapovijed iz Izlaska 20:12 jedna je od Deset zapovijedi i ona je peta po redu (Izlazak 20:1–17). Mjesto na kojem se ta zapovijed nalazi vrlo je zanimljivo. Naime, četiri zapovijedi koje joj prethode govore o tome kako su Izraelci trebali štovati Boga, primjerice jedna od njih nalagala je da se odanost iskazuje isključivo njemu. A pet zapovijedi koje su navedene nakon nje govore o tome kako su se Izraelci trebali ophoditi s drugima, primjerice morali su biti vjerni svom bračnom partneru i nisu smjeli krasti. Zato bibličari smatraju da je zapovijed “poštuj oca svoga i majku svoju” svojevrsna poveznica između dva tematski različita dijela Deset zapovijedi.

Pročitajte 20. poglavlje Izlaska te se osvrnite na bilješke i rubne naznake.

a Jehova je Božje ime. Drugi oblik tog imena glasi Jahve (Psalam 83:18).

b Knjiga Izlaska naziva se i 2. Mojsijeva.