Brojevi 10:1-36

10  Jehova je potom rekao Mojsiju:  “Napravi dvije trube+ od kovanog srebra. Neka ti služe za sazivanje naroda i za objavu polaska.  Kad se oglase obje trube, neka se sav narod skupi i dođe k tebi kod ulaza u šator sastanka.+  Ako se oglasi samo jedna truba, neka se skupe samo poglavari izraelskih rodova* i neka dođu k tebi.+  Kad se trube oglase isprekidanim* zvukom, neka krenu plemena utaborena na istočnoj strani.+  Kad se trube po drugi put oglase isprekidanim zvukom, neka krenu plemena utaborena na južnoj strani.+ Neka se trube tako oglase svaki put kad jedna troplemenska skupina treba krenuti.  Neka se trube oglase+ i kad se saziva narod, ali ne isprekidanim zvukom.  Neka Aronovi sinovi, svećenici, trube u trube.+ To neka bude trajna odredba koju trebate izvršavati iz naraštaja u naraštaj.  Ako u svojoj zemlji pođete u rat protiv tlačitelja koji vas ugnjetava, neka vaše trube oglase ratni poziv,+ pa će vas se Jehova, vaš Bog, sjetiti i izbaviti vas od vaših neprijatelja. 10  I u radosnim prigodama+ – na svoje blagdane+ i na početku svakog mjeseca – trubite u trube nad svojim žrtvama paljenicama+ i žrtvama zajedništva.+ Neka zvuci trube budu vašem Bogu spomen na vas. Ja sam Jehova, vaš Bog.”+ 11  Dvadesetog dana drugog mjeseca druge godine+ oblak se podignuo sa šatora+ u kojem je kovčeg svjedočanstva. 12  Tada su Izraelci krenuli iz Sinajske pustinje utvrđenim redoslijedom+ i putovali su sve dok se oblak nije zaustavio u pustinji Paranu.+ 13  Bilo je to prvi put da su krenuli na zapovijed koju je Jehova dao preko Mojsija.+ 14  Prvi je, po svojim četama, krenuo tabor troplemenske skupine na čelu s Judinim plemenom. Aminadabov sin Nahšon+ bio je nad Judinim plemenom. 15  Nad Isakarovim plemenom bio je Suarov sin Netanel.+ 16  Nad Zebulunovim plemenom bio je Helonov sin Elijab.+ 17  Kad je šator bio rastavljen,+ krenuli su Geršonovci+ i Merarijevci,+ koji su nosili šator. 18  Zatim je, po svojim četama, krenuo tabor troplemenske skupine na čelu s Rubenovim plemenom. Šedeurov sin Elisur+ bio je nad Rubenovim plemenom. 19  Nad Šimunovim plemenom bio je Surišadajev sin Šelumiel.+ 20  Nad Gadovim plemenom bio je Deuelov sin Elijasaf.+ 21  Potom su krenuli Kehatovci, koji su nosili stvari iz svetišta.+ Do njihovog je dolaska sveti šator već trebao biti podignut. 22  Zatim je, po svojim četama, krenuo tabor troplemenske skupine na čelu s Efrajimovim plemenom. Amihudov sin Elišama+ bio je nad Efrajimovim plemenom. 23  Nad Manašeovim plemenom bio je Pedahsurov sin Gamalijel.+ 24  Nad Benjaminovim plemenom bio je Gidonijev sin Abidan.+ 25  Zatim je, po svojim četama, krenuo tabor troplemenske skupine na čelu s Danovim plemenom, kao straža koja je sve tabore štitila s leđa. Amišadajev sin Ahiezer+ bio je nad Danovim plemenom. 26  Nad Ašerovim plemenom bio je Okranov sin Pagiel.+ 27  Nad Naftalijevim plemenom bio je Enanov sin Ahira.+ 28  Tim su redoslijedom izraelske čete polazile kad su kretale na put.+ 29  I Mojsije je rekao Hobabu, sinu Midjanca Reuela*,+ Mojsijevog tasta: “Zaputili smo se u kraj za koji je Jehova rekao: ‘Vama ću ga dati.’+ Pođi s nama+ i bit ćemo dobri prema tebi, jer je Jehova obećao Izraelu mnogo dobra.”+ 30  Ali on mu je odgovorio: “Neću ići s vama. Vratit ću se u svoju zemlju i k svom rodu.” 31  Nato je Mojsije rekao: “Molim te, ne ostavljaj nas, jer ti znaš gdje se u pustinji možemo utaboriti, pa ćeš nam biti vodič. 32  Ako pođeš s nama,+ dijelit ćemo s tobom sva dobra koja će nam Jehova dati.” 33  Tako su otišli od Jehovine gore+ i prešli tri dana hoda, a kovčeg+ Jehovinog saveza išao je pred njima tijekom tog trodnevnog putovanja kako bi im pronašao mjesto za počinak.+ 34  I Jehovin je oblak+ bio nad njima danju, kad su kretali iz tabora. 35  Kad bi kovčeg kretao, Mojsije bi rekao: “Ustani Jehova!+ Neka se rasiju tvoji neprijatelji i neka pred tobom pobjegnu oni koji te mrze!” 36  A kad bi se zaustavljao, rekao bi: “Vrati se, Jehova, nebrojenim izraelskim rodovima!”+

Bilješke

Dosl.: “tisuća”.
Ili: “promjenjivim”.
Odnosno Jitra.