Ezra 1:1-11

  • Kralj Kir izdaje naredbu o ponovnoj izgradnji hrama (1⁠–⁠4)

  • Pripreme za povratak iz Babilona (5⁠–⁠11)

1  Prve godine vladavine perzijskog kralja Kira,+ da bi se ispunila riječ koju je Jehova objavio preko Jeremije,+ Jehova je potaknuo* perzijskog kralja Kira da napiše proglas i objavi ga po cijelom svom kraljevstvu.+ U njemu je stajalo:  “Ovako kaže Kir, kralj Perzije: ‘Jehova, Bog nebeski, dao mi je sva zemaljska kraljevstva+ i naredio mi da mu sagradim dom u Jeruzalemu,+ u Judi.  Tko god među vama pripada njegovom narodu, neka njegov Bog bude s njim i neka ide u Jeruzalem, u Judi. I neka svi oni ponovno sagrade dom Jehove, Izraelovog Boga – pravog Boga – čiji je dom bio u Jeruzalemu*.  Tko god živi kao došljak+ u kojem god mjestu, neka ga njegovi bližnji* potpomognu dajući mu srebro, zlato, razna dobra i stoku te dragovoljne prinose za dom pravog Boga+ u Jeruzalemu.’”  Tada su se poglavari Judinih i Benjaminovih rodova te svećenici i leviti – svi koje je pravi Bog potaknuo na to* da ponovno sagrade Jehovin dom u Jeruzalemu – pripremili za put.  A svi njihovi susjedi pomogli su im tako što su im dali predmete od srebra i zlata, razna dobra, stoku i druge dragocjenosti te dragovoljne prinose za Božji dom.  Kralj Kir naredio je da im se daju predmeti koji su pripadali Jehovinom domu i koje je Nebukadnezar* bio odnio iz Jeruzalema i stavio u dom svog boga.+  Perzijski kralj Kir naredio je da se predaja tih predmeta izvrši pod nadzorom rizničara Mitredata, koji ih je popisao i predao Judinom poglavaru Šešbasaru*.+  A ovo je popis predmeta: 30 zlatnih košara, 1000 srebrnih košara, 29 zamjenskih posuda, 10  30 zlatnih zdjelica, 410 srebrnih zdjelica i 1000 drugih predmeta. 11  Zlatnih i srebrnih predmeta ukupno je bilo 5400. Šešbasar je sve to ponio kad su se izgnanici+ vraćali iz Babilona u Jeruzalem.

Bilješke

Dosl.: “potaknuo duh”.
Moguće i: “koji je u Jeruzalemu”.
Ili: “neka ga ljudi iz njegovog mjesta”.
Dosl.: “kojima je pravi Bog potaknuo duh”.
Ili: “Nabukodonozor”.
Moguće je da je riječ o Zerubabelu koji se spominje u Ezr 2:2; 3:8.