Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

 Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Ngaa nakasiling si Jesus sa babayi nga kilala nga makasasala nga ginpatawad na ang iya mga sala?—Luc. 7:37, 48.

Si Jesus nagasaliay samtang nagakaon sa balay sang Fariseo nga si Simon sang “nagkadto ang babayi sa likod sa iya tiilan.” Ginbasâ niya ang tiil ni Jesus sang iya mga luha kag ginpahiran ini sang iya buhok. Nian, mapinalanggaon nga ginhalukan sang babayi ang tiil ni Jesus kag ginhaplasan ini sang mahumot nga lana. Ang babayi “kilala sa siudad subong makasasala,” siling sang rekord sang Ebanghelyo. Sa pagkamatuod, ang tanan nga di-himpit nga tawo makasasala, apang sa masami ginagamit sang Kasulatan ini nga termino agod ilaragway ang isa nga hayag ang sala ukon bantog nga makasasala. Mahimo nga ina nga babayi isa ka makihilawason. Walay sapayan sini, ginsilingan sia ni Jesus: “Ang imo mga sala ginapatawad.” (Luc. 7:36-38, 48) Ano ang buot silingon ni Jesus? Bangod wala pa mahatag ang halad nga gawad, paano nangin posible ini nga kapatawaran?

Pagkatapos mahugasan sang babayi sang iya mga luha ang tiil ni Jesus kag mahaplasan ini sang lana, naggamit si Jesus sing isa ka ilustrasyon agod ipaathag ang isa ka importante nga punto sa tawo nga nagaamuma sa iya, si Simon. Ginpaanggid ni Jesus ang sala sa isa ka daku nga utang nga indi mabayaran, kag nagsiling sia kay Simon: “May duha ka tawo nga nakautang sa isa ka manugpautang; ang isa nakautang sang lima ka gatos ka denario, kag ang isa kalim-an. Sang wala sila sing ibayad, ginpasaylo niya sila sing kinabubut-on. Busa, sin-o sa ila ang magahigugma sa iya sing labi?” Bilang sabat si Simon nagsiling: “Sa banta ko sia nga ginpasaylo sing kinabubut-on sa iya daku nga utang.” Si Jesus nagsiling: “Husto ang imo sabat.” (Luc. 7:41-43) Kita tanan may utang sa Dios nga mangin matinumanon, gani sa kada tion nga wala kita nagatuman sa iya kag nagahimo sing sala, nagakapaslawan kita sa pagbayad sang aton utang. Subong resulta, nagasupot ang aton utang. Apang, si Jehova kaangay sang isa ka tawo nga nagapautang nga handa magkanselar sang mga utang. Amo sina kon ngaa ginpalig-on ni Jesus ang iya mga sumulunod nga mangamuyo sa Dios kag mangabay: “Patawara kami sang mga utang namon, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.” (Mat. 6:12, Ang Biblia) Makita naton sa Lucas 11:4 nga ini nga utang nagapatuhoy sa sala.

Sa ano nga mga kahimtangan ginapatawad sang Dios ang mga sala sang una? Suno sa himpit nga katarungan sang Dios, kamatayon ang silot sa sala. Gani, ang kabuhi mismo ni Adan ang ginbayad niya sa iya sala. Apang, sa Kasuguan nga ginhatag sang Dios sa pungsod sang Israel, mahimo mapatawad ang sala sang isa ka tawo paagi sa paghalad sing sapat kay Jehova. Si apostol Pablo nagsiling: “Halos ang tanan nga butang ginatinluan paagi sa dugo suno sa Kasuguan, kag luwas kon may ginbubo nga dugo wala sing kapatawaran nga mahanabo.” (Heb. 9:22) Nahibaluan sang mga Judiyo nga wala na sing iban pa nga paagi nga matigayon ang kapatawaran sang Dios. Gani, indi katingalahan nga ang mga nakabati kay Jesus nagpamatok gid sa ginsiling niya sa babayi. Ang mga nagasaliay sa lamesa upod kay Jesus nagsiling sa isa kag isa: “Sin-o ini nga tawo nga nagapatawad pa gani sang mga sala?” (Luc. 7:49) Gani, ano ang basihan ni Jesus sa pagpatawad sa mga sala sining makasasala nga babayi?

Ang pinakauna nga tagna nga ginsambit pagkatapos magrebelde ang una nga mag-asawa nagasugid tuhoy sa katuyuan ni Jehova nga magabangon sia sang isa ka “binhi” nga pagadugmukon ni Satanas kag sang “binhi” sini sa tikod. (Gen. 3:15) Ini nga pagdugmok natabo sang ginpatay si Jesus sang mga kaaway sang Dios. (Gal. 3:13, 16) Ang ginpaagay nga dugo ni Cristo amo ang gawad nga nagahilway sa katawhan sa sala kag kamatayon. Para kay Jehova, pagkatapos niya mahambal ang mga tinaga nga narekord sa Genesis 3:15, kaangay lang nga nabayad na ang gawad, kay wala sing makapugong sa iya sa pagtuman sang iya katuyuan. Gani, mahimo na niya karon mapatawad ang bisan sin-o nga magatuo sa iya mga saad.

 Antes ang panahon sang mga Cristiano, madamo nga indibiduwal ang ginkabig ni Jehova nga matarong. Ang pila sa ila amo sanday Enoc, Noe, Abraham, Rahab, kag Job. Paagi sa pagtuo, nagapaabot sila sa katumanan sang mga saad sang Dios. “Si Abraham nagtuo kay Jehova,” sulat ni disipulo Santiago, “kag bangod sini ginkabig sia nga matarong.” Tuhoy kay Rahab, si Santiago nagsiling: “Sa amo man nga paagi indi bala nga si Rahab nga makihilawason ginpahayag man nga matarong paagi sa mga buhat?”—Sant. 2:21-25.

Si Hari David sang dumaan nga Israel madamo sing nahimo nga mabug-at nga sala, apang mabakod ang iya pagtuo sa matuod nga Dios kag nagpakita sia sing matuod nga paghinulsol sa iya mga sala. Dugang pa, ang Kasulatan nagsiling: “Ginhatag [si Jesus] sang Dios subong isa ka dulot sa pagpasag-uli paagi sa pagtuo sa iya dugo. Ini agod ipakita ang iya kaugalingon nga pagkamatarong, bangod ginapatawad niya ang mga sala nga nahimo sang nagligad, sa tion nga ang Dios nagapaumod; agod ipakita ang iya kaugalingon nga pagkamatarong sa sini nga panag-on, agod mangin matarong sia bisan sa pagpahayag nga matarong sa tawo nga may pagtuo kay Jesus.” (Roma 3:25, 26) Pasad sa halad gawad ni Jesus nga iaman sa palaabuton, ginpatawad ni Jehova ang mga sala ni David sa paagi nga wala nagalapas sa Iya kaugalingon nga talaksan sang katarungan.

Kaanggid man sa sini ang kahimtangan sang babayi nga naghaplas sa tiil ni Jesus. Huo, nagkabuhi sia sing imoral, apang naghinulsol sia. Ginbaton niya nga kinahanglan sia gawaron gikan sa sala kag ang iya ginhimo nagapakita nga ginpabaloran gid niya ang tawo nga gin-aman ni Jehova para sa kaluwasan. Bisan sa palaabuton pa ini mahanabo, sigurado gid ina nga halad amo nga ang balor sini maaplikar na sa mga indibiduwal kaangay niya. Gani, ginsilingan sia ni Jesus: “Ang imo mga sala ginapatawad.”

Subong sang ginapakita sini nga kasaysayan, wala gintamay ni Jesus ang mga makasasala. Naghimo sia sing maayo sa ila. Dugang pa, si Jehova handa gid nga patawaron ang mahinulsulon nga mga makasasala. Daw ano ina ka makapalig-on nga pasalig para sa aton nga makasasala nga mga tawo!

[Retrato sa pahina 7]

Ginkabig sila nga matarong