Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sin-o ang Magaluwas sa mga Nagapangayo sing Bulig?

Sin-o ang Magaluwas sa mga Nagapangayo sing Bulig?

 Sin-o ang Magaluwas sa mga Nagapangayo sing Bulig?

“Ihatag sa hari ang imo mga paghukom, O Dios . . . Kay magaluwas sia sang nawad-an kon magtuaw sia.”—SAL. 72:1, 12.

1. Ano ang matun-an naton sa kaluoy sang Dios sa natabo kay David?

DAW ano ka makapalig-on ining mga pulong nga mahimo ginsulat ni Hari David sang dumaan nga Israel! Mga tinuig antes sini, nagbatyag sia sing tuman nga kasubo bangod sang pagpanghilahi niya upod kay Bat-seba. Sadto nga tion, si David nakitluoy sa Dios: “Sono sa kadamuon sang imo bugana nga kalooy panasa ang akon mga paglalis. . . . Ang akon sala yari gihapon sa atubangan nakon. . . . Yari karon, sa kalautan natawo ako, kag sa sala ginpanamkon ako sang akon iloy.” (Sal. 51:1-5) Maayo lang kay maluluy-on si Jehova, ginahatagan niya kita sing konsiderasyon bangod sang aton napanubli nga sala.

2. Paano ang Salmo 72 makabulig sa aton?

2 Nahangpan ni Jehova ang aton makaluluoy nga kahimtangan. Apang, ang tagna tuhoy sa hinaplas nga Hari sang Dios nagasiling: “Magaluwas sia sang nawad-an kon magtuaw sia, sang imol nga wala sing manugtabang. Magakaawa sia sa imol kag sa nawad-an, kag luwason niya ang mga kalag sang nawad-an.” (Sal. 72:12, 13) Paano iaman ining bulig? Ang Salmo 72 nagasugid sa aton. Ini nga salmo nagapatuhoy sa paggahom sang anak ni David nga si Solomon, kag nagalaragway sa paggahom sang Anak sang Dios nga si Jesucristo, nga amo ang magaluwas sa katawhan gikan sa kasisit-an.

 Isa ka Paglaragway sa Paggahom ni Cristo

3. Ano ang ginpangabay ni Solomon, kag ano ang ginhatag sang Dios sa iya?

3 Pagkatapos niya mahatag ang sugo nga himuon nga hari si Solomon, ang tigulang na nga si David naghatag sing espesipiko nga mga instruksion nga ginsunod gid ni Solomon. (1 Hari 1:32-35; 2:1-3) Sang ulihi, si Jehova nagpakita kay Solomon sa damgo kag nagsiling: “Pangayo ka sang akon ihatag sa imo.” Si Solomon nangabay lamang sang isa ka butang: “Hatagi ang imo alagad sing tagiposoon nga mahangponon sa paghukom sang imo katawohan, agud nga makahibalo ako sang maayo kag malaut.” Bangod sa mapainubuson nga pangabay ni Solomon, indi lamang ang iya ginpangabay ang ginhatag ni Jehova kundi madamo pa.—1 Hari 3:5, 9-13.

4. Paano ang paggahom ni Solomon ginlaragway sang isa ka gumalahom?

4 Bangod sa pagpakamaayo ni Jehova, ang paggahom ni Solomon nagresulta sa labing mahidaiton kag mahamungayaon nga tion nga wala natigayon sang bisan sin-o nga gumalahom sa duta. (1 Hari 4:25) Ang isa sa mga nagkari agod makita ang paggahom ni Solomon amo ang rayna sang Sheba nga nag-abot upod ang iya madamo nga tinawo. Ginsilingan niya si Solomon: “Matuud ang balita nga akon nabatian sa akon kaugalingon nga duta . . . ang katunga wala masugid sa akon; ang imo kaalam kag kauswagan nagalabaw sang kabantugan nga akon nabatian.” (1 Hari 10:1, 6, 7) Apang, mas daku pa nga kaalam ang ginpakita ni Jesus, nga may kinamatarong sa pagpatuhoy sa iya kaugalingon: “Yari karon! ang isa nga daku pa kay Solomon yari diri.”—Mat. 12:42.

Kaumpawan sa Idalom sang Paggahom sang Daku Pa nga Solomon

5. Ano ang ginapakita sang Salmo 72, kag ano ang ginalaragway sini?

5 Binagbinagon naton karon ang ika-72 nga Salmo para makita kon ano nga mga pagpakamaayo ang matigayon naton sa paggahom ni Jesucristo, ang Daku Pa nga Solomon. (Basaha ang Salmo 72:1-4.) Ginapakita sini nga salmo kon ano ang ginabatyag ni Jehova tuhoy sa “pagbulut-an” sang iya Anak, ang “Principe sang Paghidait,” si Jesucristo. (Isa. 9:6, 7) Paagi sa panuytoy sang Dios, ang Daku Pa nga Solomon ‘magahukom sang imol sa katarungan kag magaluwas sang mga anak sang nawad-an.’ Magagahom sia sa paghidait kag sa pagkamatarong. Sang yari pa sia sa duta, ginpakita ni Jesus kon ano ang mahanabo sa iya Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom.—Bug. 20:4.

6. Paano ginpakita ni Jesus kon ano ang iya pagahimuon kon maggahom na sia sa iya Ginharian?

6 Binagbinaga ang pila sa ginhimo ni Jesucristo nga nagahatag sa aton sing ideya kon ano ang pagahimuon niya sa katawhan subong katumanan sang Salmo 72. Nagdayaw gid kita sa iya daku nga kaluoy sa mga nagaantos. (Mat. 9:35, 36; 15:29-31) Halimbawa, ang isa ka tawo nga may aro nagpalapit kay Jesus kag nakitluoy: “Kon luyag mo gid, matinluan mo ako.” Si Jesus nagsiling: “Luyag ko. Mangin matinlo ka.” Kag ang tawo nag-ayo! (Mar. 1:40-42) Sang ulihi, nasumalang ni Jesus ang isa ka balo nga babayi nga namatyan sang anak. “Napahulag sia sang kaluoy,” si Jesus nagsiling, “Bangon ka!” kag ang iya anak nagbangon kag nabuhi liwat!—Luc. 7:11-15.

7, 8. Ano ang pila ka halimbawa nga nagapakita nga si Jesus may gahom sa pagpang-ayo?

7 Ginhatagan ni Jehova sing gahom si Jesus sa paghimo sang mga milagro. Makita naton ini sa natabo sa “isa ka babayi nga ginatagasan sang  dugo sa sulod sang napulog-duha ka tuig.” “Nag-antos sia sang daku nga kasakit gikan sa madamo nga manugbulong kag nag-ubos sang tanan niya nga manggad.” Apang, sa baylo nga mag-ayo, naglala pa ini. Ang babayi nagpanagil-ot sa kadam-an kag gintandog si Jesus bisan pa nahibaluan niya nga paglapas ini sa Kasuguan tuhoy sa isa nga “ginaguaan sing dugo.” (Lev. 15:19, 25, NW) Nabatyagan ni Jesus nga may gahom nga naggua sa iya amo nga namangkot sia kon sin-o ang nagtandog sa iya. “Nahadlok kag nagakurog” ang babayi “kag naghapa sa atubangan niya kag ginsugid sa iya ang bug-os nga kamatuoran.” Sang narealisar ni Jesus nga gin-ayo ni Jehova ang babayi, ginpakig-angutan niya sia sing mainayuhon kag nagsiling sa iya: “Anak, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag magaayo ka na sa imo malubha nga balatian.”—Mar. 5:25-27, 30, 33, 34.

8 Huo, ang gahom ni Jesus nag-ayo sa mga masakiton apang pat-od gid nga may daku man ini nga epekto sa iban nga nakakita. Halimbawa, mahimo nga madamo ang nagdayaw sang nakita nila nga ginpang-ayo ni Jesus ang mga tawo antes niya ginhatag ang iya bantog nga Sermon sa Bukid. (Luc. 6:17-19) Sang nagpadala si Juan Bautista sang duha ka mensahero agod pat-uron kon bala si Jesus amo ang Mesias, nakita nila Sia nga ‘nagpang-ayo sang madamo nga masakiton kag may malubha nga balatian kag may malaut nga mga espiritu, kag nagahatag sing panan-aw sa madamo nga bulag.’ Ginsilingan ni Jesus ang duha: “Lakat kamo kag isugid kay Juan ang inyo nakita kag nabatian: ang mga bulag nakakita, ang mga piang nakalakat, ang mga aruon nag-ayo kag ang mga bungol nakabati, ang mga patay nabanhaw, ang mga imol ginsugiran sing maayong balita.” (Luc. 7:19-22) Mahimo nga ina nga balita nagpalig-on gid kay Juan!

9. Ano ang ginalaragway sang mga milagro ni Jesus?

9 Ang kaumpawan sa pag-antos nga ginhatag ni Jesus sang nagministeryo sia sa duta temporaryo lamang. Ang iya mga gin-ayo kag ginbanhaw napatay sang ulihi. Apang, ang mga milagro nga ginhimo ni Jesus samtang yari sia sa duta nagalaragway sang permanente nga kaumpawan nga maagom sang katawhan sa idalom sang iya Mesianiko nga paggahom.

Isa ka Bug-os Duta nga Paraiso—Malapit na!

10, 11. (a) Tubtob san-o matigayon ang mga pagpakamaayo sang Ginharian, kag sa ano ginpaanggid ang paggahom ni Jesus? (b) Sin-o ang mangin kaupod ni Jesus sa Paraiso, kag paano sia mabuhi sing walay katapusan?

10 Handurawa kon daw ano katahom ang kabuhi sa Paraiso nga duta. (Basaha ang Salmo 72:5-9.) Ang mga sumilimba sang matuod nga Dios magakabuhi sa Paraiso tubtob nagaluntad ang adlaw kag ang bulan—huo, sing walay katapusan! Ang Hari nga si Jesucristo mangin makapaumpaw, ‘kaangay sang ulan sa nagalaban nga hilamon kag sang ulan nga nagabunyag sang duta.’

11 Samtang ginapanan-aw mo ang katumanan sini nga salmo, wala ka bala nakunyag sa paglaum nga mabuhi sing walay katapusan sa paraiso nga duta? Pat-od gid nga nalipay ang isa ka makasasala nga ginlansang sang ginsilingan sia ni Jesus: “Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.” (Luc. 23:43) Ina nga tawo banhawon sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Jesus. Kon magpasakop sia sa paggahom ni Cristo, magakabuhi sia sing walay katapusan sa duta nga may himpit nga panglawas kag sing malipayon.

12. Sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo, ano nga kahigayunan ang bukas para sa mga di-matarong nga pagabanhawon?

12 Sa idalom sang paggahom sang Daku Pa nga Solomon nga si Jesucristo, “magalambo ang matarung,” buot silingon, magauswag. (Sal. 72:7) Ang gugma kag kalulo ni Cristo mangin bugana, kaangay sang tion nga yari pa sia sa duta. Sa ginsaad sang Dios nga bag-ong kalibutan, bisan ang “mga di-matarong” nga pagabanhawon hatagan sing kahigayunan nga magkabuhi nahisuno sa mga talaksan ni Jehova. (Binu. 24:15) Siempre, ang mga indi magsunod sa mga ginapatuman sang Dios indi pagtugutan nga padayon nga magkabuhi kag magguba sang paghidait kag kalinong sang bag-o nga kalibutan.

13. Ano kasangkad ang paggahom sang Ginharian, kag ngaa indi na maupangan ang paghidait sini?

13 Ang bug-os kalibutan nga kasangkaron sang  paggahom sang Daku Pa nga Solomon makita sa sining mga pulong: “Sia may kagamhanan man kutub sa dagat pa dagat, kag kutub sa Suba [Eufrates] tubtub sa kaukbungan sang duta! Ang mga nagapuyo sa kamingawan magayaub sa atubangan niya, kag ang iya mga kaaway magadilap sang yab-ok!” (Sal. 72:8, 9) Huo, si Jesucristo magagahom sa bug-os nga duta. (Zac. 9:9, 10) Ang mga nagapabalor sang iya paggahom kag sa mga pagkamaayo sini “magayaub” subong pagpasakop. Sa pihak nga bahin, ang di-mahinulsulon nga mga makasasala pagalaglagon, bisan pa “isa ka gatos ka tuig ang kagulangon niya.” (Isa. 65:20, NW) “Magadilap [sila] sang yab-ok.”

Si Jesus May Simpatiya sa Aton

14, 15. Paano naton nahibaluan nga nahangpan ni Jesus ang aton balatyagon kag ‘luwason niya ang mga nawad-an nga nagatuaw’?

14 Ang makasasala nga katawhan yara sa makaluluoy nga kahimtangan kag nagakinahanglan gid sing bulig. Apang may paglaum pa kita. (Basaha ang Salmo 72:12-14.) Si Jesus, ang Daku Pa nga Solomon, may simpatiya sa aton bangod nahangpan niya ang aton di-himpit nga kahimtangan. Dugang pa, nag-antos si Jesus tungod sa pagkamatarong kag gintugutan sang Dios nga atubangon ang mga pagtilaw sing isahanon. Nag-antos si Jesus sang tuman nga emosyonal nga kasakit amo nga “ang iya balhas nangin subong sang mga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta”! (Luc. 22:44) Sang ulihi, sa usok sang pag-antos, nagtuaw sia: “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?” (Mat. 27:45, 46) Walay sapayan sang iya pag-antos, kag sang tanan nga panikasog ni Satanas nga ipahilayo sia kay Jehova, nagpabilin si Jesus nga matutom sa Dios.

15 Makasalig kita nga nakita ni Jesus ang aton kasakit kag ‘magaluwas sia sang nawad-an kon magtuaw ini kag sang imol nga wala sing manugtabang.’ Kaangay sang iya Amay nga mahigugmaon nga nagakabalaka, si Jesus ‘magapamati sa mga may kinawad-on’ kag ‘magaayo sa mga boong sa tagiposoon, kag magabugkos sang ila mga pilas.’ (Sal. 69:33; 147:3) Si Jesus “mahanuklog sa aton mga kaluyahon,” kay “natilawan [sia] sa tanan nga butang kaangay naton.” (Heb. 4:15) Makapalig-on gid mahibaluan nga ang Hari nga si Jesucristo nagagahom na karon sa langit kag handum niya nga paumpawan kita gikan sa pag-antos!

16. Ngaa si Solomon nakapakita sang simpatiya sa iya mga sakop?

16 Bangod sang iya kaalam kag paghantop, wala duhaduha nga si Solomon nakabatyag sing ‘kaawa sa kubos kag imol.’ Luwas sa sini, madamo sia sing naeksperiensiahan nga masakit nga hitabo sa iya kabuhi. Ginlugos sang iya utod nga si Amnon ang iya utod nga si Tamar. Bangod sini, si Amnon ginpatay sang isa pa niya ka utod nga si Absalom. (2 Sam. 13:1, 14, 28, 29) Gin-agaw ni Absalom ang trono ni David, apang napaslawan ang iya plano bangod ginpatay sia ni Joab. (2 Sam. 15:10, 14; 18:9, 14) Sang ulihi, gintinguhaan sang utod ni Solomon nga si Adonias nga agawon ang pagkahari. Kon nagmadinalag-on ang iya plano, mahimo nga nagresulta ini kuntani sa kamatayon ni Solomon. (1 Hari 1:5) Ginpakita sang pangamuyo ni Solomon sa inagurasyon sang templo ni Jehova nga nahangpan gid niya ang pag-antos sang mga tawo. Tuhoy sa iya mga sakop, ang hari nangamuyo: “Ang tagsa ka tawo makahibalo sang iya kaugalingon nga kalalat-an kag sang iya kaugalingon nga kalisud . . . [Jehova] patawara, kag ihatag sa tagsa ka tawo sono sa iya mga pagginawi.”—2 Cron. 6:29, 30.

17, 18. Ano nga kalisod ang ginabatas sang pila ka alagad sang Dios, kag ano ang nakabulig sa ila nga makabatas?

17 Mahimo may ‘kaugalingon man kita nga kalisud’ bangod sang aton mga inagihan sa kabuhi.  Si Mary, * isa ka Saksi ni Jehova nga mga treintahon ang edad, nagsiling: “May rason gid ako nga mangin malipayon, apang nagabatyag ako pirme sang kahuya kag kaugot kon madumduman ko ang akon mga inagihan. Nasubuan gid ako amo nga gusto ko maghilibion, pamatyag ko daw kahapon lang ini natabo. Indi ini makakas sa akon hunahuna kag ginakonsiensia gihapon ako. Nagabatyag man ako sing pagkawalay pulos.”

18 Madamo nga alagad sang Dios ang nagabatyag sing subong sini. Apang, ano ang makabulig sa ila nga makabatas? “Ang matuod nga mga abyan kag ang mga kauturan sa kongregasyon amo karon ang nagahatag sa akon sing kalipay,” siling ni Mary. “Ginatinguhaan ko man nga magkonsentrar sa mga saad ni Jehova sa palaabuton, kag nagasalig ako nga ang akon paghibi sa kasubo pagabuslan sa ulihi sang paghibi sa kalipay.” (Sal. 126:5) Dapat kita magsalig sa gintangdo sang Dios nga Gumalahom, ang iya Anak. Ang tagna nagasiling tuhoy sa iya: “Magakaawa sia sa imol kag sa nawad-an, kag luwason niya ang mga kalag sang nawad-an. Tubson niya ang ila kalag gikan sa pagpigus kag paglugus; kag ang ila dugo manginbilidhon sa iya itololok.” (Sal. 72:13, 14) Daw ano gid ini ka makapalig-on!

Ang Mahamungayaon nga Bag-ong Kalibutan Nagahulat sa Aton

19, 20. (a) Subong sang ginapakita sang Salmo 72, ano nga problema ang pagalubaron sang paggahom sang Ginharian? (b) Sin-o ang panguna nga dapat pasalamatan sa paggahom ni Cristo, kag ano ang ginabatyag mo tuhoy sa sini?

19 Tinguhai nga handurawon liwat ang palaabuton sang matarong nga mga tawo sa bag-ong kalibutan sang Dios sa idalom sang paggahom sang Daku Pa nga Solomon. “May bugana nga uyas sa duta; sa putokputokan sang kabukiran magahapayhapay ini.” (Sal. 72:16) Bangod indi kinaandan nga ang uyas ginapatubas sa mga putukputukan sang bukid, ginapadaku sining mga pulong kon mangin ano ka bugana ang ipatubas sang duta sa palaabuton. Ang patubas sini “manginkaangay sang Libano,” ang rehiyon nga nagpatubas sing bugana sang tion sang paggahom ni Solomon. Hunahunaa! Wala na sing kakulang sang pagkaon, wala na sing magutman! Ang tanan ‘magapiesta sa matambok nga mga butang.’—Isa. 25:6-8; 35:1, 2.

20 Sin-o ang dapat pasalamatan sa sining mga pagpakamaayo? Panguna na amo ang Dayon nga Hari kag Bug-os Uniberso nga Gumalahom, si Jehova nga Dios. Sa malaragwayon nga paagi, tanan kita malipayon nga magadungan sa pag-amba sa nagahinakop nga bahin sining matahom kag makapalig-on nga ambahanon: “Ang iya ngalan [sang Hari nga si Jesucristo] magapadayon sa gihapon, ang iya ngalan padayonon tubtub nga yara ang adlaw! Ang mga tawo pakamaayohon sa iya, ang tanan nga kapungsuran magatawag sa iya nga malipayon! Pakamaayohon ang GINOO, ang Dios sang Israel, nga amo lamang ang nagahimo sing makatilingala nga mga butang. Pakamaayohon sa gihapon ang iya mahimayaon nga ngalan; mapuno ang bug-os nga duta sang iya himaya! Kabay pa kag Kabay pa.”—Sal. 72:17-19.

[Nota]

^ par. 17 Gin-islan ang ngalan.

Ano ang Imo Sabat?

• Ano ang ginalaragway sang tagna sa Salmo 72?

• Sin-o ang Daku Pa nga Solomon, kag ano kasangkad ang iya paggahom?

• Ano ang nanamian mo sa mga pagpakamaayo nga ginatagna sang ika-72 nga Salmo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 29]

Ano ang ginalaragway sang kahamungayaan nga gin-agom sang tion sang paggahom ni Solomon?

[Retrato sa pahina 32]

Takus gid panikasugan ang pagtigayon sang kabuhi sa Paraiso sa idalom sang paggahom sang Daku Pa nga Solomon