Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano ang Gawad Nagaluwas sa Aton

Kon Paano ang Gawad Nagaluwas sa Aton

 Kon Paano ang Gawad Nagaluwas sa Aton

“Sia nga nagatuo sa Anak makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan; sia nga wala nagatuman sa Anak indi makatigayon sang kabuhi, kundi ang kasingkal sang Dios magapabilin sa iya.”—JUAN 3:36.

1, 2. Ano ang isa ka rason kon ngaa ginbalhag ang Zion’s Watch Tower?

“WALA sing maukod nga estudyante sa Biblia ang indi makabatyag sang daku nga pagpabalor sa kamatayon ni Cristo,” siling sang ikap-at nga gua sini nga magasin nga ginbalhag sang Oktubre 1879. Sa katapusan nga bahin sina nga artikulo, ini nagsiling: “Likawan gid naton ang bisan ano nga butang nga nagapakadiutay ukon nagabalewala sa kamatayon ni Cristo, subong halad nga nagapasag-uli para sa aton mga sala.”—Basaha ang 1 Juan 2:1, 2.

2 Ang isa sa mga rason kon ngaa ginbalhag ang una nga Zion’s Watch Tower sang Hulyo 1879, amo agod amligan ang panudlo sang Biblia tuhoy sa gawad. Nagaunod ini sang “pagkaon sa nagakaigo nga tion,” kay sang hingapusan nga bahin sang katuigan 1800, nag-utwas ang pagpangduhaduha sang mga nagapangangkon nga Cristiano kon paano nangin posible nga ang kamatayon ni Jesus makaaman sang gawad para sa aton mga sala. (Mat. 24:45) Sa sina man nga tion, madamo ang nagapati sa ebolusyon, ang ideya nga nagasumpakil sa kamatuoran nga nadula sang tawo ang kahimpitan. Ang mga nagasakdag sa ebolusyon nagatudlo nga ang tawo kinaugali nga nagauswag kag wala na nagakinahanglan sing gawad. Gani, nagakaigo lamang nga ginlaygayan ni apostol Pablo si Timoteo: “Bantayi ang gintugyan sa imo, nga ginalikawan ang wala pulos nga mga hambalanon nga nagasikway sa kon ano ang balaan kag ang mga pagsumpakilay sang sayop nga ginatawag  nga ‘ihibalo.’ Kay sa pagpakitakita sina nga ihibalo ang iban nagsipak sa pagtuo.”—1 Tim. 6:20, 21.

3. Ano nga mga pamangkot ang aton pagabinagbinagon?

3 Wala sing duhaduha nga indi mo luyag ‘magsipak sa pagtuo.’ Para mahimo mo ina, maayo nga binagbinagon mo ini nga mga pamangkot: Ngaa kinahanglan ko ang gawad? Daw ano kadaku ang bili sini? Paano ining hamili nga aman makaluwas sa akon sa kasingkal sang Dios?

Naluwas sa Kasingkal sang Dios

4, 5. Ano ang nagapamatuod nga ang kasingkal sang Dios nagapabilin sa malaut nga sistema sang mga butang karon?

4 Ginapakita sang Biblia kag sang kasaysayan sang tawo nga sugod sang nagpakasala si Adan, ‘ang kasingkal sang Dios nagpabilin’ sa katawhan. (Juan 3:36) Wala sing bisan sin-o nga tawo ang makapalagyo sa kamatayon. Ang paggahom ni Satanas indi makaamlig sa katawhan sa mga kalamidad, kag wala sang panguluhan sang tawo nga sarang makaaman sang panguna nga mga kinahanglanon sang tanan nga pumuluyo sini. (1 Juan 5:19) Gani, ang mga tawo padayon nga nagaantos sa inaway, krimen, kag kapigaduhon.

5 Maathag nga ang malaut nga sistema sang mga butang sa karon wala gid ginapakamaayo ni Jehova. Si Pablo nagsiling nga “ang kasingkal sang Dios ginapahayag gikan sa langit batok sa tanan nga pagkadidiosnon.” (Roma 1:18-20) Gani, ang mga tawo nga nagahimo sang mga butang nga supak sa kabubut-on sang Dios kag wala nagahinulsol indi gid makalikaw sa malain nga resulta sang ila paggawi. Sa karon ang kasingkal sang Dios ginapahayag paagi sa mga mensahe sang paghukom nga ginabubo kaangay sang kalalat-an sa kalibutan ni Satanas kag ina nga mga impormasyon makita sa madamo naton nga publikasyon nga napasad sa Biblia.—Bug. 16:1.

6, 7. Ano nga hilikuton ang ginapangunahan sang hinaplas nga mga Cristiano, kag ano nga kahigayunan ang bukas para sa mga tawo nga bahin sang kalibutan ni Satanas?

6 Buot bala sini silingon nga wala na sing kahigayunan ang mga tawo nga makapanginpadlos sa kontrol ni Satanas kag makapanumbalik sa Dios? Indi. Bukas ang kahigayunan nga makapasag-uli sila kay Jehova. Ang hinaplas nga mga Cristiano nga ‘mga embahador nga salili para kay Cristo,’ amo ang nagapanguna sa pagpangagda sa mga tawo sa tanan nga pungsod: “Magpasag-uli kamo sa Dios.”—2 Cor. 5:20, 21.

7 Si apostol Pablo nagsiling nga si Jesus ang “nagaluwas sa aton gikan sa kasingkal nga magaabot.” (1 Tes. 1:10) Ining katapusan nga pagpahayag ni Jehova sang iya kaakig magaresulta sa wala katapusan nga kalaglagan sang di-mahinulsulon nga mga makasasala. (2 Tes. 1:6-9) Sin-o ang maluwas? Ang Biblia nagasiling: “Sia nga nagatuo sa Anak makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan; sia nga wala nagatuman sa Anak indi makatigayon sang kabuhi, kundi ang kasingkal sang Dios magapabilin sa iya.” (Juan 3:36) Huo, ang tanan nga nagakabuhi kag nagatuo kay Jesus kag sa gawad amo lamang ang maluwas kon ipahayag na sang Dios ang katapusan nga adlaw sang iya kasingkal sa sining sistema.

Kon Paano Nagapanghikot ang Gawad

8. (a) Ano kuntani ang dalayawon nga palaabuton nanday Adan kag Eva? (b) Paano ginpamatud-an ni Jehova nga isa sia ka Dios sang himpit nga katarungan?

8 Si Adan kag si Eva gintuga nga himpit. Kon nagpabilin lamang sila nga matinumanon sa  Dios, ang duta puno kuntani sang ila malipayon nga mga kaliwat nga magapuyo upod sa ila sa Paraiso. Apang, makapasubo gid nga hungod nga ginlapas sang aton una nga mga ginikanan ang sugo sang Dios. Subong resulta, ginsilutan sila sing dayon nga kamatayon kag ginpalayas sa orihinal nga Paraiso. Bangod nakasala na sanday Adan kag Eva antes pa sila nakatigayon sing mga anak, ang sala naglaton sa tanan nga tawo. Sang ulihi, si Adan kag si Eva nagtigulang kag napatay. Ginapakita lamang sini nga ginatuman gid ni Jehova ang iya ginasiling. Dugang pa, isa sia ka Dios sang himpit nga katarungan. Ginpaandaman ni Jehova si Adan nga ang pagkaon sang ginadumilian nga bunga magaresulta sa kamatayon—kag amo gid sini ang natabo.

9, 10. (a) Ngaa nagakapatay ang mga kaliwat ni Adan? (b) Paano kita mahilway sa dayon nga kamatayon?

9 Subong mga kaliwat ni Adan, nakapanubli kita sang pagkadihimpit kag kamatayon. Sang nagpakasala sia, nadalahig kita bangod sa iya kita tanan naghalin. Amo kon ngaa kita tanan may silot nga kamatayon. Kon dulaon ni Jehova ang kamatayon nga wala sing gawad, maggua nga butigon sia. Si Pablo nagsiling: “Nahibaluan naton nga ang Kasuguan espirituwal; apang ako undanon, nga ginbaligya sa idalom sang sala. Kailo ako nga tawo! Sin-o ang magaluwas sa akon gikan sa lawas nga nagadul-ong sa sini nga kamatayon?”—Roma 7:14, 24.

10 Si Jehova nga Dios gid lang ang makahatag sang legal nga basihan agod mapatawad ang aton mga sala kag mahilway kita sa silot sang dayon nga kamatayon. Ginhimo niya ini paagi sa pagpadala sang iya pinalangga nga Anak halin sa langit agod mabun-ag subong isa ka himpit nga tawo nga sarang makagawad sa aton. Indi kaangay ni Adan, nagpabilin nga himpit si Jesus. Sa pagkamatuod, “wala sia sing nahimo nga sala.” (1 Ped. 2:22) Gani, may ikasarang si Jesus nga mangin amay sang isa ka himpit nga rasa. Apang, gintugutan niya nga patyon sia sang mga kaaway sang Dios agod magawad niya ang makasasala nga kaliwat ni Adan kag mangin posible para sa mga magatuo sa iya nga maagom ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Kasulatan nagapaathag: “May isa ka Dios, kag isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus, nga naghatag sang iya kaugalingon subong katumbas nga gawad para sa tanan.”—1 Tim. 2:5, 6.

11. (a) Paano naton mailustrar ang benepisyo sang gawad? (b) Sin-o ang makabenepisyo sa gawad?

11 Ang pagpanghikot sang gawad mapaanggid naton sa kahimtangan sang isa nga gintunto sang tawo nga iya ginsaligan sang tanan niya nga sinuptan. Ang tawo nga nagtunto ginsentensiahan sang tinuig nga pagkabilanggo. Apang kamusta naman ang tawo nga biktima sang pagpanunto? Namigado sia kag nadulaan sing paglaum nga makatibawas. Maayo lang kay may isa ka maluluy-on kag manggaranon nga pamilya nga nagbulig sa iya kag nagbalik sang tanan niya nga kuarta. Sa kaanggid nga paagi, ginbakal ni Jehova nga Dios kag sang iya pinalangga nga Anak ang mga kaliwat ni Adan kag ginkanselar ang tanan nila nga utang nga sala pasad sa ginpaagay nga dugo ni Jesus. Amo sini ang rason kon ngaa nakasiling si Juan nga Manugbawtismo tuhoy kay Jesus: “Tan-awa, ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan!” (Juan 1:29) Indi lamang ang mga buhi ang pagahilwayon sa sala kundi pati man ang mga patay.

Kon Ano ang Bili sang Gawad

12, 13. Ano ang matun-an naton sa kahanda ni Abraham nga ihalad si Isaac?

12 Indi naton mahangpan sing bug-os kon daw ano ka daku ang bili sang gawad para sa aton langitnon nga Amay kag sa iya pinalangga nga Anak. Apang, may mga hitabo sa Biblia nga makabulig sa aton nga makapamalandong sa sini. Halimbawa, binagbinaga kon ano ang ginbatyag ni Abraham matapos ang tatlo ka adlaw nga pagpanglakaton pakadto sa Moria sa pagtuman sa sugo sang Dios: “Kuhaa ang imo anak, ang imo bugtong nga anak si Isaac, nga ginahigugma mo, kag kadto ka sa duta sang Moria, kag ihalad mo sia didto subong nga halad-nga-sinonog sa isa sang mga bukid nga akon isiling sa imo.”—Gen. 22:2-4.

13 Sang ulihi nakalab-ot si Abraham sa lugar nga ginsiling sang Dios sa iya. Handurawa kon daw ano nga kasakit ang ginbatyag niya samtang ginagapos ang mga kamot kag mga tiil ni Isaac kag ginpahigda  sa altar nga ginhimo mismo ni Abraham. Mahimo nga nagadugo ang tagipusuon ni Abraham samtang ginahana ang sundang agod patyon ang iya anak! Handurawa man ang ginbatyag ni Isaac samtang ginahulat ang pagdulot sang matalom nga sundang nga magapatay sa iya. Apang ginpunggan sang anghel ni Jehova si Abraham. Ang ginhimo ni Abraham kag ni Isaac makabulig sa aton nga mahangpan kon daw ano kadaku ang ginhimo nga sakripisyo ni Jehova para tugutan ang mga ahente ni Satanas nga patyon ang Iya Anak. Ang kinabubut-on nga pagsunod ni Isaac kay Abraham nagailustrar sang kahanda ni Jesus nga magbatas kag mapatay para sa aton.—Heb. 11:17-19.

14. Ano nga hitabo sa kabuhi ni Jacob ang makabulig sa aton nga mahangpan ang bili sang gawad?

14 Ang bili sang gawad mahimo man iilustrar sang isa ka hitabo sa kabuhi ni Jacob. Si Jose ang pinakapalangga ni Jacob sa tanan niya nga anak nga lalaki. Bangod sini, ginkahisaan sia kag gindumtan sang iya mga utod. Apang, handa si Jose nga tumanon ang iya amay sang ginsugo sia sini nga hibaluon ang kahimtangan sang iya mga utod. Sadto nga tion, nagabantay sila sang mga panong ni Jacob mga 100 kilometros sa aminhan sang ila puluy-an sa Hebron. Handurawa kon ano ang ginbatyag ni Jacob sang nagpauli ang iya mga anak dala ang duguon nga bayo ni Jose! “Bayo ini sang akon anak,” singgit niya. “Isa ka sapat nga talonon nagtukub sa iya; sa wala sing duhaduha ginkusnit si Jose.” Tuman gid nga kasubo ang ginbatyag ni Jacob amo nga naglalaw sia tungod kay Jose sa madamo nga inadlaw. (Gen. 37:33, 34) Mahimo nga ang reaksion ni Jehova indi pareho sa reaksion sang isa ka di-himpit nga tawo. Apang, ang pagpamalandong sa sini nga hitabo sa kabuhi ni Jacob makabulig sa aton nga bisan paano mahangpan naton ang nabatyagan sang Dios sang ginmaltratar kag ginpatay sa mapintas nga paagi ang iya pinalangga nga Anak.

Kon Paano Kita Makabenepisyo sa Gawad

15, 16. (a) Paano ginpakita ni Jehova nga ginbaton niya ang gawad? (b) Paano ka nakabenepisyo sa gawad?

15 Ginbanhaw ni Jehova ang iya matutom nga Anak kag ginhatagan sia sing mahimayaon nga espiritu nga lawas. (1 Ped. 3:18) Sa sulod sang 40 ka adlaw, ang ginbanhaw nga si Jesus nagpakita sa iya  mga disipulo agod palig-unon ang ila pagtuo kag ihanda sila para sa daku nga hilikuton sang pagbantala sa palaabuton. Pagkatapos sini, nagkayab sia sa langit. Kag didto ginpresentar niya sa Dios ang balor sang iya ginpaagay nga dugo, para sa benepisyo sang iya matuod nga mga sumulunod nga nagatuo sa iya halad-gawad. Ginpakita ni Jehova nga Dios nga ginbaton niya ang gawad ni Cristo paagi sa pagtangdo kay Jesus nga magbubo sang balaan nga espiritu sa iya mga disipulo nga nagtipon sa Jerusalem sang Pentecostes 33 C.E.—Binu. 2:33.

16 Ginsugdan gilayon sang hinaplas nga mga sumulunod ni Cristo ang pagpalig-on sa ila mga isigkatawo nga manginluwas sa kasingkal sang Dios paagi sa pagpabawtismo sa ngalan ni Jesucristo para sa kapatawaran sang ila mga sala. (Basaha ang Binuhatan 2:38-40.) Sugod sadtong maragtason nga adlaw tubtob karon, minilyon ka tawo gikan sa tanan nga pungsod ang nakatigayon sang suod nga kaangtanan sa Dios pasad sa pagtuo nila sa halad-gawad ni Jesus. (Juan 6:44) Sa sini nga punto, kinahanglan nga binagbinagon naton ining duha pa ka pamangkot: Natigayon bala naton ang paglaum nga kabuhi nga wala sing katapusan bangod lamang sa aton maayo nga mga binuhatan? Kon nabaton na naton ini nga paglaum, posible bala nga madula pa naton ini?

17. Paano mo dapat tamdon ang dalayawon nga pagpakamaayo nga mangin abyan sang Dios?

17 Wala kita sing may ginhimo para mangin takus sa gawad. Apang paagi sa pagtuo sa sini, minilyon sa karon ang nangin mga abyan sang Dios kag nakatigayon sang paglaum nga mabuhi sing walay katapusan sa paraiso nga duta. Apang, indi sini buot silingon nga bangod abyan na kita ni Jehova magapabilin kita nga abyan niya tubtob san-o. Agod maluwas kita sa nagapakari nga adlaw sang kasingkal sang Dios, dapat naton padayon nga ipakita ang aton tudok nga apresasyon sa “gawad nga ginbayad ni Cristo Jesus.”— Roma 3:24; basaha ang Filipos 2:12.

Padayon nga Ipakita ang Imo Pagtuo sa Gawad

18. Ano ang nalakip sa pagtuo sa gawad?

18 Ginapakita sang Juan 3:36, ang tema nga teksto sining artikulo, nga ang pagtuo kay Ginuong Jesucristo nagalakip sang aton pagkamatinumanon sa iya. Ang aton apresasyon sa gawad dapat nga magpahulag sa aton nga magkabuhi suno sa mga panudlo ni Jesus, lakip sa iya panudlo tuhoy sa moralidad. (Mar. 7:21-23) “Magaabot ang kasingkal sang Dios” sa tanan nga di-mahinulsulon nga nagahimo sang pagpakighilawas, malaw-ay nga linahog, kag “tanan nga sahi sang kahigkuan,” lakip ang padayon nga pagtan-aw sang pornograpiya.—Efe. 5:3-6.

19. Sa anong positibo nga mga paagi mapakita naton ang aton pagtuo sa gawad?

19 Mapakita naton ang aton apresasyon sa gawad kon magpabilin kita nga masako sa “mga buhat sang diosnon nga debosyon.” (2 Ped. 3:11) Dapat magpain kita sang bastante nga tion para sa regular kag hanuot nga pagpangamuyo, personal nga pagtuon sa Biblia, pagtambong sa mga miting, pangpamilya nga pagsimba, kag makugi nga pagpakigbahin sa pagbantala sang Ginharian nga hilikuton. Kag kabay nga indi naton ‘pagkalimtan ang paghimo sing maayo kag ang pagpaambit sing mga butang sa iban, kay nahamuot gid ang Dios sa sini nga mga halad.’—Heb. 13:15, 16.

20. Ano nga pagpakamaayo ang mapaabot sang tanan nga nagatuo sa gawad?

20 Sa adlaw nga ipahayag ni Jehova ang iya kasingkal sa malaut nga sistema sang mga butang, daw ano nga kalipay ang aton mabatyagan bangod nagtuo kita sa gawad kag padayon nga nagapakita sang apresasyon sa sini! Kag sa bag-o nga kalibutan nga ginsaad sang Dios, magapasalamat kita sing dayon sa sining dalayawon nga aman nga nagluwas sa aton gikan sa kasingkal sang Dios.—Basaha ang Juan 3:16; Bugna 7:9, 10, 13, 14.

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa kinahanglan naton ang gawad?

• Ano ang bili sang gawad?

• Ano nga mga benepisyo ang matigayon paagi sa gawad?

• Paano naton mapakita nga nagatuo kita sa halad-gawad ni Jesus?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 13]

Ang kahigayunan nga makapasag-uli kay Jehova bukas sa tanan

[Mga Retrato sa pahina 15]

Ang pagpamalandong sa mga hitabo sa kabuhi nanday Abraham, Isaac, kag Jacob makabulig sa aton nga maapresyar ang bili sang gawad