Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Religion

Religion

Hvorfor er der så mange religioner?

„I giver slip på Guds bud og holder fast ved menneskers overlevering.“ — Markus 7:8.

HVAD BIBELEN SIGER

Mennesker er født med et „åndeligt behov“ som de kan få opfyldt ved at tilbede Gud. (Mattæus 5:3) For at dække dette behov har mennesker dannet mange forskellige religioner der er baseret på deres egne tanker og ikke Guds.

For eksempel siger Bibelen om nogle der tilhørte en af de religiøse grupper i det første århundrede: „De har nidkærhed for Gud, men ikke i overensstemmelse med nøjagtig kundskab; for da de ikke kender retfærdigheden fra Gud men søger at opstille deres egen, har de ikke underordnet sig retfærdigheden fra Gud.“ (Romerne 10:2, 3) I dag findes der også et stort antal trossamfund der ’fører en lære der er menneskebud’. — Markus 7:7.

 Er det nødvendigt at være tilsluttet et trossamfund?

„Lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger, og ikke forsømme at komme sammen.“ — Hebræerne 10:24, 25.

HVAD BIBELEN SIGER

I Hebræerbrevet 10:25 bruges udtrykket „ikke forsømme at komme sammen“. Disse ord viser at Gud ønsker at mennesker skal være samlet i en organiseret gruppe for at tilbede ham. Men var det tanken at hver enkelt skulle have sin egen fortolkning af hvem Gud er, og hvad han kræver? Nej, Bibelen siger at de der vil tilbede ham på en måde han kan godkende, „alle skal føre enig tale“ og „være helt forenede i samme sind og i samme tankegang“. (1 Korinther 1:10) De skulle være fordelt i menigheder og elske hele det verdensomspændende brodersamfund. (1 Peter 2:17; 1 Korinther 11:16) En sådan forenet og organiseret tilbedelse er nødvendig for at glæde Gud.

Kan man finde ud af hvilken religion der er den sande?

„På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.“ — Johannes 13:35.

HVAD BIBELEN SIGER

Som en hjælp til at identificere dem der tilbeder Gud på den rigtige måde, siger Bibelen: „I kan kende dem på deres frugter. Man plukker aldrig druer af tjørn eller figner af tidsler, vel?“ (Mattæus 7:16) Ligesom du ikke behøver at være botaniker for at kunne kende forskel på et figentræ og en tidsel, behøver du ikke at være ekspert i religion for at kende forskel på en religion Gud accepterer, og en han ikke accepterer. Hvad er nogle af frugterne, eller kendetegnene, på den sande religion?

  • Sand religion bruger Guds ord, Bibelen, som autoritet. (Johannes 4:24; 17:17) Den er ikke grundlagt på menneskers filosofiske forestillinger.

  • Sand religion hjælper folk til at lære Gud og hans navn, Jehova, at kende. — Johannes 17:3, 6.

  • Sand religion peger på Guds rige, og ikke menneskers regeringer, som menneskehedens eneste håb. — Mattæus 10:7; 24:14.

  • Sand religion lærer at man skal vise hinanden uselvisk kærlighed. (Johannes 13:35) Den lærer desuden folk at respektere alle etniske grupper, at bruge af deres tid og midler til at hjælpe andre og at undgå at tage del i de krige der udkæmpes i verden. — Mika 4:1-4.

  • Sand religion er en livsform, ikke bare ritualer og ceremonier. Dens medlemmer praktiserer det de lærer andre at gøre. — Romerne 2:21; 1 Johannes 3:18.

Jehovas Vidner, udgiverne af dette blad, søger at ære Gud ved deres måde at tale og opføre sig på. Du er velkommen til at overvære et møde i en rigssal og få syn for sagen.