Gå direkte til indholdet

Er Jehovas Vidner kristne?

Er Jehovas Vidner kristne?

 Ja, vi er kristne af følgende grunde:

  •   Vi prøver omhyggeligt at efterligne Jesus Kristus’ lære og adfærd. – 1 Peter 2:21.

  •   Vi tror at Jesus er vejen til frelse, “for der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn hvorved vi skal frelses”. – Apostelgerninger 4:12.

  •   Når folk bliver Jehovas Vidner, bliver de døbt i Jesus’ navn. – Mattæus 28:18, 19.

  •   Vi beder til Gud i Jesus’ navn. – Johannes 15:16.

  •   Vi tror at Jesus står over, eller er den der er udnævnt til at have myndighed over, alle. – 1 Korinther 11:3.

 Men på flere områder adskiller vi os fra andre religiøse grupper der kalder sig kristne. For eksempel tror vi på det Bibelen siger om at Jesus er Guds søn og ikke en del af en treenighed. (Mattæus 16:16; Markus 12:29) Vi tror ikke at vi har en udødelig sjæl, at der er bibelsk belæg for at sige at Gud piner mennesker evigt i et brændende helvede, eller at religiøse ledere bør have titler der hæver dem over andre. – Prædikeren 9:5; Ezekiel 18:4; Mattæus 23:8-10.