Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Er Jehovas Vidner kristne?

Ja, vi er kristne af følgende grunde:

  • Vi prøver omhyggeligt at efterligne Jesus Kristus’ lære og adfærd. – 1 Peter 2:21.

  • Vi tror at Jesus er vejen til frelse, “for der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn hvorved vi skal frelses”. – Apostelgerninger 4:12.

  • Når folk bliver Jehovas Vidner, bliver de døbt i Jesus’ navn. – Mattæus 28:18, 19.

  • Vi beder til Gud i Jesus’ navn. – Johannes 15:16.

  • Vi tror at Jesus står over, eller er den der er udnævnt til at have myndighed over, alle. – 1 Korinther 11:3.

Men på flere områder adskiller vi os fra andre religiøse grupper der kalder sig kristne. For eksempel tror vi på det Bibelen siger om at Jesus er Guds søn og ikke en del af en treenighed. (Mattæus 16:16; Markus 12:29) Vi tror ikke at vi har en udødelig sjæl, at der er bibelsk belæg for at sige at Gud piner mennesker evigt i et brændende helvede, eller at religiøse ledere bør have titler der hæver dem over andre. – Prædikeren 9:5; Ezekiel 18:4; Mattæus 23:8-10.

 

Lær mere

VAGTTÅRNET

Skal man tro på treenigheden for at være kristen?

Læren er svær at forklare. Det Bibelen lærer os, er både enkelt og klart.

VAGTTÅRNET

Er sjælen udødelig?

Se hvad Bibelen siger om sjælen.

VAGTTÅRNET

Bliver de onde pint i helvede?

Ville en kærlig gud straffe mennesker med evig pine?

VÅGN OP!

Skal kristne bruge religiøse titler?

Titlerne „ærværdighed“ og „biskop“ er almindelige. Godkender Bibelen brugen af sådanne titler?