Gå direkte til indholdet

Er det nødvendigt at tilhøre et organiseret trossamfund?

Er det nødvendigt at tilhøre et organiseret trossamfund?

Hvad Bibelen siger?

 Ja, det er det. For Gud ønsker at mennesker skal samles for at tilbede ham. Bibelen siger: “Lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger, og ikke forsømme at komme sammen.” – Hebræerne 10:24, 25.

 Jesus antydede at hans disciple ville udgøre en organiseret gruppe. Han sagde: “På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.” (Johannes 13:35) Den vigtigste måde de kunne lade denne kærlighed komme til udtryk på, ville være at komme sammen med trosfæller. De ville være organiseret i menigheder der regelmæssigt mødtes for at tilbede Gud. (1 Korinther 16:19) Og tilsammen ville de udgøre et verdensomspændende brodersamfund. – 1 Peter 2:17.

Det er ikke nok bare at tilhøre et trossamfund

 Bibelen viser at mennesker skulle samles for at tilbede Gud, men den lærer ikke at man kan glæde Gud bare ved at være medlem af et trossamfund. For at blive godkendt af Gud må ens religiøse tilhørsforhold øve indflydelse på hele ens liv. For eksempel står der i Bibelen: “Den form for tilbedelse der er ren og ubesmittet for vor Gud og Fader er denne: at se til faderløse og enker i deres trængsel, og at holde sig uplettet af verden.” – Jakob 1:27.