Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bibelens budskab — et overblik

Bibelens budskab — et overblik
  1. Jehova skaber Adam og Eva med muligheden for at leve evigt i et paradis. Satan smæder Guds navn og betvivler hans ret til at herske. Adam og Eva slutter sig til Satan i oprøret og bringer synd og død over sig selv og deres efterkommere

  2. Jehova fælder dom over oprørerne og giver løfte om at der vil fremstå en befrier, eller et afkom, som vil tilintetgøre Satan og ophæve alle virkningerne af oprør og synd

  3. Jehova lover Abraham og David at de vil blive forfædre til afkommet, Messias, der vil herske som konge for evigt

  4. Jehova inspirerer profeter til at forudsige at Messias vil gøre det af med synd og død. Sammen med sine medregenter vil han herske som konge i Guds rige, der vil fjerne krige, sygdomme og endda døden

  5. Jehova sender sin søn til jorden og viser at han er Messias. Jesus forkynder Guds rige og giver sit liv som et offer. Jehova oprejser ham derpå som en ånd

  6. Jehova indsætter sin søn på tronen som konge i himmelen, og dette markerer begyndelsen på de sidste dage for denne tingenes ordning. Jesus leder sine disciple på jorden i deres verdensomspændende arbejde med at forkynde Guds rige

  7. Jehova giver sin søn befaling til at indføre Rigets styre på jorden. Riget knuser alle onde regeringsmagter, opretter Paradiset og fører de mennesker der har vist sig trofaste mod Gud, frem til fuldkommenhed. Jehovas ret til at herske bliver hævdet, og hans navn bliver helliget for evigt