Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 21. DEL

Jesus lever!

Jesus lever!

Jesus viser sig for sine disciple for at undervise og opmuntre dem

PÅ TREDJEDAGEN efter at Jesus var død, opdagede nogle kvinder som var disciple af ham, at stenen der havde blokeret for indgangen til graven, var blevet rullet væk. Desuden var graven tom!

To engle viste sig. „I søger Jesus Nazaræeren,“ sagde den ene af dem. „Han er blevet oprejst.“ (Markus 16:6; Lukas 24:4) Uden tøven løb kvinderne af sted for at fortælle apostlene nyheden. På vejen mødte de Jesus. „Vær ikke bange!“ sagde han. „Gå hen og giv mine brødre besked, så de kan tage af sted til Galilæa; og dér vil de se mig.“ — Mattæus 28:10.

Senere samme dag var to disciple på vej fra Jerusalem til landsbyen Emmaus. En fremmed slog følge med dem og spurgte hvad det var de diskuterede. Han var i virkeligheden den opstandne Jesus, der viste sig i en skikkelse som de ikke umiddelbart kunne genkende. Bedrøvede svarede de at det var Jesus de havde talt om. Den fremmede begyndte at forklare alt det i Skrifterne der handlede om Messias. Det var tydeligt at messiasprofetierne var blevet opfyldt på Jesus til mindste detalje. * Da det gik op for disciplene at den fremmede var Jesus, der var blevet oprejst som en ånd, forsvandt han.

De to disciple tog straks tilbage til Jerusalem. Der fandt de apostlene forsamlede bag låste døre. Mens de to berettede hvad de havde oplevet, viste Jesus sig for dem. Hans forbløffede disciple havde svært ved at tro det! „Hvordan kan det være at der er opstået tvivl i jeres hjerte?“ spurgte Jesus. „Således står der skrevet, at Messias skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag.“ — Lukas 24:38, 46.

I 40 dage efter at Jesus var blevet oprejst, viste han sig ved forskellige lejligheder for sine disciple — i ét tilfælde for mere end 500! Det var sandsynligvis ved denne lejlighed at han gav dem følgende vigtige opgave: „Gå . . . ud og gør disciple af folk af alle nationerne, . . . idet I lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ — Mattæus 28:19, 20.

Da Jesus for sidste gang mødtes med sine 11 trofaste apostle, gav han dem dette løfte: „I skal få kraft når den hellige ånd kommer over jer, og I skal være vidner om mig . . . til jordens fjerneste egne.“ (Apostelgerninger 1:8) Derefter blev Jesus løftet op, og en sky dækkede ham så de ikke længere kunne se ham stige til himmelen.

— Baseret på Mattæus, kapitel 28; Markus, kapitel 16; Lukas, kapitel 24; Johannes, kapitel 20 og 21; Første Korintherbrev 15:5, 6.

^ par. 6 Eksempler på messiasprofetier der er blevet opfyldt på Jesus, findes i14. del, 15. del og 16. del i denne brochure samt i tillægget Jesus Kristus — den lovede Messias i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?