Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bibelsk tidslinje

Bibelsk tidslinje
 1. „I begyndelsen . . .“

 2. 4026 f.v.t. Adam skabes

 3.  3096 f.v.t. Adam dør

 4.  2370 f.v.t. Vandfloden begynder

 5.  2018 f.v.t. Abraham fødes

 6. 1943 f.v.t. Abrahamspagten

 7.  1750 f.v.t. Josef sælges som træl

 8.  før 1613 f.v.t. Job prøves

 9.  1513 f.v.t. Udgangen af Ægypten

 10.  1473 f.v.t. Israel går ind i Kana’an under Josuas ledelse

 11. 1467 f.v.t. Størstedelen af Kana’an indtaget

 12.  1117 f.v.t. Saul salves som konge

 13.  1070 f.v.t. Gud giver David løfte om et rige

 14. 1037 f.v.t. Salomon bliver konge

 15. 1027 f.v.t. Templet i Jerusalem fuldført

 16. cirka 1020 f.v.t. Højsangen fuldført

 17.  997 f.v.t. Israels rige deles i to

 18.  cirka 717 f.v.t. Samlingen af Ordsprogene fuldført

 19.  607 f.v.t. Jerusalem ødelægges; landflygtigheden i Babylon begynder

 20.  539 f.v.t. Babylon indtages af Kyros

 21. 537 f.v.t. Landflygtige jøder vender tilbage til Jerusalem

 22. 455 f.v.t. Jerusalems mure genopbygget; 69 åruger begynder

 23.  Efter 443 f.v.t. Malakias fuldfører sin profetiske bog

 24.  cirka 2 f.v.t. Jesus fødes

 25. 29 e.v.t. Jesus bliver døbt  Jesus begynder at forkynde om Guds rige

 26. 31 e.v.t. Jesus udvælger sine 12 apostle; holder bjergprædikenen

 27.  32 e.v.t. Jesus oprejser Lazarus

 28.  14. nisan, 33 e.v.t. Jesus pælfæstes (Nisan svarer til en del af marts og en del af april)

 29. 16. nisan, 33 e.v.t. Jesus oprejses

 30.  6. sivan, 33 e.v.t. Pinsedagen; udgydelsen af den hellige ånd (sivan svarer til en del af maj og en del af juni)

 31. 36 e.v.t. Kornelius bliver kristen

 32.  cirka 47-48 e.v.t. Paulus’ første forkynderrejse

 33. cirka 49-52 e.v.t. Paulus’ anden forkynderrejse

 34. cirka 52-56 e.v.t. Paulus’ tredje forkynderrejse

 35.  cirka 60-61 e.v.t. Paulus skriver breve mens han er fængslet i Rom

 36.  før 62 e.v.t. Jesu halvbror Jakob skriver sit brev

 37.  66 e.v.t. Jøderne gør oprør mod Rom

 38. 70 e.v.t. Jerusalem og dens tempel ødelægges af romerne

 39.  cirka 96 e.v.t. Johannes skriver Åbenbaringen

 40. cirka 100 e.v.t. Johannes dør, som den sidste af apostlene