Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 6. DEL

Job bevarer sin uangribelighed

Job bevarer sin uangribelighed

Satan drager Jobs uangribelighed over for Gud i tvivl, men Job forbliver trofast

VILLE noget menneske forblive trofast over for Gud hvis det blev prøvet til det yderste og der ikke så ud til at være nogen materielle fordele forbundet med lydighed? Dette spørgsmål blev bragt på bane — og besvaret — i forbindelse med en mand ved navn Job.

Mens israelitterne stadig befandt sig i Ægypten, levede Job, en slægtning til Abraham, i det der i dag er Arabien. På den tid skete det at englene samledes i himmelen foran Gud, og den oprørske Satan var iblandt dem. Over for denne himmelske forsamling gav Jehova udtryk for den tillid han nærede til sin loyale tjener Job. Faktisk sagde Jehova at intet andet menneske havde en uangribelighed som Jobs. Men Satan hævdede at Job kun tjente Gud fordi Gud havde velsignet og beskyttet ham. Ja, Satan påstod at hvis Job mistede alt, ville han forbande Gud.

Gud gav Satan lov til at ramme Job så han først mistede sin rigdom og sine børn og dernæst fik en alvorlig sygdom. Da Job ikke var klar over Satans rolle i alt dette, forstod han ikke hvorfor Gud lod ham gennemgå så mange trængsler. Alligevel vendte Job aldrig Gud ryggen.

Tre falske venner kom og opsøgte Job. I en række taler som strækker sig over mange sider i Jobs Bog, prøvede mændene med urette at overbevise Job om at Gud straffede ham for skjulte synder. De hævdede endda at Gud hverken har behag i sine tjenere eller har tillid til dem. Job afviste deres forkerte ræsonnementer. Med overbevisning erklærede han at han ville forblive uangribelig til sin dødsdag!

Men Job begik den fejl at blive alt for optaget af at retfærdiggøre sig selv. En yngre mand ved navn Elihu, som havde lyttet til hele debatten, tog til orde. Han retledte Job fordi han ikke havde forstået at det er langt vigtigere at stå op for Jehova Guds suverænitet end at retfærdiggøre sig selv. Desuden gav Elihu Jobs falske venner en streng irettesættelse.

Derefter henvendte Jehova sig til Job og korrigerede hans tankegang. Idet han pegede på mange af skaberværkets undere, gav han Job en lektion i hvor lille mennesket er i forhold til Jehova. Job tog ydmygt imod irettesættelsen. Jehova, der er „meget medfølende og barmhjertig“, lod Job genvinde sit helbred, gjorde ham dobbelt så rig som før og velsignede ham med ti børn. (Jakob 5:11) Ved at bevare sin uangribelighed over for Gud under svære prøvelser gendrev Job Satans anklage om at ingen mennesker vil forblive trofaste mod Gud hvis de bliver prøvet.

— Baseret på Jobs Bog.