Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 14. DEL

Gud taler gennem sine profeter

Gud taler gennem sine profeter

Jehova udnævner profeter til at overbringe budskaber om dom, ren tilbedelse og Messias og hans styre

I DEN periode hvor der var konger i Israel og Juda, fremstod der en særlig gruppe mænd — profeterne. Disse var meget modige mennesker med en stærk tro som overleverede budskaber fra Gud. Lad os se på fire vigtige temaer som profeterne tog op.

1. Jerusalems ødelæggelse. Længe i forvejen begyndte Guds profeter — i særlig grad Esajas og Jeremias — at advare om at Jerusalem ville blive ødelagt og forladt. I levende vendinger beskrev de hvorfor byen havde pådraget sig Guds vrede. Jerusalems indbyggere hævdede at repræsentere Jehova, men denne påstand blev gjort til skamme af de falske religiøse skikke og den korruption og vold der var i landet. — 2 Kongebog 21:10-15; Esajas 3:1-8, 16-26; Jeremias 2:1–3:13.

2. Genoprettelsen af den sande tilbedelse. Efter 70 år i landflygtighed skulle Guds folk udfries fra Babylon. Israelitterne ville vende tilbage til deres hjemland, som lå øde hen, og genopbygge Jehovas tempel i Jerusalem. (Jeremias 46:27; Amos 9:13-15) Omkring 200 år i forvejen forudsagde Esajas hvem der ville omstyrte Babylon og lade Guds folk genoprette den sande tilbedelse. Erobrerens navn var Kyros. Esajas beskrev endda i detaljer den usædvanlige måde Kyros ville indtage byen på. — Esajas 44:24–45:3.

3. Messias’ komme og detaljer om hvordan det skulle gå ham. Messias skulle fødes i byen Betlehem. (Mika 5:2) Han ville være ydmyg og ride ind i Jerusalem på et æsel. (Zakarias 9:9) Selvom han ville være mild og venlig, ville han være upopulær, og mange ville afvise ham. (Esajas 42:1-3; 53:1, 3) Han skulle lide en grusom død. Ville hans liv så for altid være forbi? Nej, for hans offer skulle åbne mulighed for at mange kunne få tilgivet deres synder. (Esajas 53:4, 5, 9-12) Og dette kunne kun ske hvis han fik en opstandelse.

4. Messias’ styre over jorden. Når ufuldkomne mennesker hersker over hinanden, fører det ikke til fred, men den messianske konge ville blive kaldt Fredsfyrste. (Esajas 9:6, 7; Jeremias 10:23) Under hans styre ville alle mennesker leve i fred med hinanden og med alle dyrene. (Esajas 11:3-7) Sygdom ville forsvinde. (Esajas 33:24) Selv døden ville blive opslugt for evigt. (Esajas 25:8) Under Messias’ styre ville mennesker der er døde, blive oprejst til liv på jorden. — Daniel 12:13.

— Baseret på Esajas’, Jeremias’, Daniels, Amos’, Mikas og Zakarias’ Bog.