Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 17. DEL

Jesus lærer andre om Guds rige

Jesus lærer andre om Guds rige

Jesus underviser sine disciple i mange ting, men lægger særlig vægt på ét bestemt tema — Guds rige

HVAD var Jesu opgave på jorden? Han sagde selv: ’Jeg må nødvendigvis forkynde den gode nyhed om Guds rige; det er jo dette jeg er sendt ud for.’ (Lukas 4:43) Lad os se på fire ting som Jesus lærte andre om dette rige, der var det gennemgående tema i hans forkyndelse.

1. Jesus skulle være konge. Jesus sagde direkte at han var den forudsagte Messias. (Johannes 4:25, 26) Han viste også at han var den konge som profeten Daniel havde set i et syn. Jesus fortalte sine apostle at han en dag ville sidde på sin „herligheds trone“, og at de også skulle sidde på troner. (Mattæus 19:28) Han omtalte dem der tilhører gruppen af medregenter, som sin „lille hjord“, og han fortalte også at han havde „andre får“, som ikke var en del af denne gruppe. — Lukas 12:32; Johannes 10:16.

2. Guds rige ville fremme sand retfærdighed. Jesus pegede på at Riget ville fjerne den største uretfærdighed af alle ved at hellige Jehova Guds navn og rense det for al den forsmædelse som Satan har bragt over det siden oprøret i Eden. (Mattæus 6:9, 10) Jesus viste også upartiskhed i det daglige ved uden forskel at undervise både mænd og kvinder, rige og fattige. Og selvom hans opgave først og fremmest gik ud på at undervise jøderne, bestræbte han sig for også at hjælpe samaritanere og ikkejøder. I modsætning til de religiøse ledere dengang viste han ikke den mindste antydning af fordom.

3. Guds rige ville ikke være en del af denne verden. Jesus levede i en tid med store omvæltninger. Hans hjemland var under en fremmed magts overherredømme. Men da folk prøvede at få ham til at engagere sig i datidens politik, gik han sin vej. (Johannes 6:14, 15) Til en politiker sagde han: „Mit rige er ikke en del af denne verden.“ (Johannes 18:36) Og til sine disciple sagde han: ’I er ikke en del af verden.’ (Johannes 15:19) Han ville ikke lade dem gribe til våben, ikke engang for at forsvare ham. — Mattæus 26:51, 52.

„Han [var] på rejse fra by til by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige.“ — Lukas 8:1

4. Kristi styre ville være grundlagt på kærlighed. Jesus lovede at give folk ny styrke, at lette deres byrder. (Mattæus 11:28-30) Og han levede op til sit ord. Han gav kærlige, praktiske råd om hvordan man klarer bekymring, forbedrer forholdet til andre, bekæmper materialisme og finder lykke. (Mattæus, kapitel 5-7) Den kærlighed han viste, gjorde at folk fra alle samfundslag følte at de kunne komme til ham. Selv de mest undertrykte flokkedes om ham, i tillid til at han ville behandle dem venligt og tage hensyn til deres værdighed. Ingen tvivl om at Jesus ville være en enestående hersker!

Der var også en anden meget magtfuld måde hvorpå Jesus lærte andre om Guds rige. Han udførte mange mirakler. Hvorfor gjorde han det? Lad os se.

— Baseret på bøgerne Mattæus, Markus, Lukas og Johannes.