Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 2. DEL

Paradiset mistes

Paradiset mistes

En oprørsk engel får den første mand og kvinde, Adam og Eva, til at forkaste Guds styre. Resultatet bliver at synd og død kommer ind i verden

LÆNGE før Gud skabte menneskene, havde han frembragt mange usynlige åndeskabninger — engle. I Eden forsøgte en oprørsk engel, der blev kendt som Satan Djævelen, underfundigt at friste Eva til at spise frugten af det eneste træ som Gud havde befalet menneskene at holde sig fra.

Ved at bruge en slange som talerør antydede Satan at Gud forholdt kvinden og hendes mand noget godt. Engelen sagde til Eva at hun og hendes mand ikke ville dø hvis de spiste den forbudte frugt. Satan anklagede således Gud for at lyve for sine jordiske børn. Denne bedrager fremholdt ulydighed mod Gud som noget tiltalende der kunne føre til særlig kundskab og frihed. Men det hele var en løgn — faktisk den første løgn der nogen sinde var blevet udtalt på jorden. I virkeligheden var det Guds suverænitet, eller overherredømme, sagen drejede sig om — altså om Gud har ret til at herske, og om han udøver sit herredømme på en retfærdig måde til bedste for sine undersåtter.

Eva troede på Satans løgn. Hun begyndte at begære frugten på træet og spiste så af den. Senere gav hun noget til sin mand, og også han spiste. Således blev de syndere. Denne tilsyneladende simple handling var i virkeligheden et oprør. Ved med overlæg at være ulydige mod Guds bud vendte Adam og Eva deres Skaber ryggen, selvom han havde givet dem alt, også et fuldkomment liv.

Afkommet „skal knuse hovedet på dig, og du skal knuse hælen på ham“. — 1 Mosebog 3:15

Gud krævede oprørerne til regnskab for deres handlinger. Han forudsagde at det lovede afkom, eller befrieren, ville komme og tilintetgøre Satan, der var repræsenteret ved slangen. Gud udsatte eksekveringen af dødsdommen over Adam og Eva for en tid og viste derved barmhjertighed mod deres ufødte efterkommere. Disse børn havde således et grundlag for håb, for den som Gud ville sende, ville rette op på de tragiske følger af oprøret i Eden. Præcis hvordan Guds hensigt angående denne kommende frelser ville blive opfyldt — og hvem det ville være — blev åbenbaret efterhånden som nedskrivningen af Bibelens bøger skred frem.

Gud drev Adam og Eva ud af Paradiset — til et liv hvor det ville kræve slid og slæb at ernære sig ved at dyrke jorden. Eva blev derpå gravid og fødte sit og Adams første barn, Kain. Adam og Eva fik andre sønner og døtre, deriblandt Abel og Set, Noas stamfar.

— Baseret på Første Mosebog, kapitel 3 til 5; Åbenbaringen 12:9.