Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 19. DEL

Jesus udtaler en vidtrækkende profeti

Jesus udtaler en vidtrækkende profeti

Jesus fortæller hvad der vil kendetegne hans nærværelse i kongemagt og afslutningen på denne tingenes ordning

MENS fire af apostlene sad alene sammen med Jesus på Oliebjerget, med en storslået udsigt ud over Jerusalem og dens tempel, bad de ham om at gøre rede for nogle af sine udtalelser. Jesus havde lige sagt at templet i Jerusalem ville blive ødelagt. Og ved en tidligere lejlighed havde han omtalt „afslutningen på tingenes ordning“. (Mattæus 13:40, 49) Nu spurgte apostlene: „Hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ — Mattæus 24:3.

I sit svar fortalte Jesus hvad der ville ske inden Jerusalem blev ødelagt. Men hans ord rakte endnu videre. Profetien ville senere få en større opfyldelse på globalt plan. Jesus profeterede om et sammenfald af begivenheder og verdensforhold der skulle udgøre et tegn. Dette tegn ville vise jordens beboere at Jesu nærværelse som konge i himmelen var begyndt. Med andre ord ville tegnet indikere at Jehova Gud havde indsat Jesus som konge i det længe lovede messianske rige. Det ville betyde at Riget snart ville fjerne ondskab og bringe menneskeheden sand fred. De ting Jesus forudsagde, ville således markere de sidste dage for denne gamle tingenes ordning — de religiøse, politiske og sociale systemer der eksisterer i dag — og begyndelsen på en ny ordning.

Jesus forklarede hvad der ville ske på jorden under hans nærværelse som konge i himmelen. Han sagde at der ville være internationale krige, fødevaremangel, store jordskælv og udbredte sygdomme. Lovløsheden ville tage til. Jesu sande disciple ville forkynde den gode nyhed om Guds rige på hele jorden. Alle disse ting ville kulminere i ’en stor trængsel’ hvis lige aldrig før var set. — Mattæus 24:21.

Hvordan ville Jesu disciple kunne vide hvornår denne trængsel var nær? ’Lær af figentræet,’ sagde Jesus. (Mattæus 24:32) Når bladene viser sig på figentræet, er det et synligt tegn på at sommeren er nær. Og når alle de ting Jesus havde forudsagt, skete inden for en bestemt tidsperiode, ville det være et tydeligt tegn på at enden var nær. Jesus sagde at ingen anden end Faderen kendte den nøjagtige dag og time for hvornår den store trængsel ville begynde. Han tilskyndede derfor sine disciple: „Vær agtpågivende, våg, for I ved ikke hvornår den fastsatte tid er inde.“ — Markus 13:33.

— Baseret på Mattæus, kapitel 24 og 25; Markus, kapitel 13; Lukas, kapitel 21.

^ par. 14 Yderligere oplysninger om Jesu profeti findes i kapitel 9 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.