Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 11. DEL

Inspirerede sange der trøster og belærer

Inspirerede sange der trøster og belærer

David og andre skriver sange til brug i tilbedelsen af Gud. Teksterne til 150 af dem er bevaret i Salmernes Bog

DEN største bog i Bibelen er en samling af åndelige sange. De blev skrevet i løbet af en periode på omkring 1000 år. Salmernes Bog indeholder nogle af de dybeste og mest bevægende udtryk for tro der nogen sinde er blevet nedfældet på skrift. I disse lovsange beskrives en bred vifte af menneskelige følelser, lige fra glæde og taknemmelighed til græmmelse, sorg og anger. Det er tydeligt at salmisterne havde et nært og fortroligt forhold til Gud. Lad os her se på nogle af de temaer der tages op i disse lyriske værker.

Jehova er den retmæssige Suveræn, værdig til at blive tilbedt og lovprist. „Du, hvis navn er Jehova, du alene er den Højeste over hele jorden,“ læser vi i Salme 83:18. * Adskillige salmer lovpriser Jehova for det han har skabt, blandt andet stjernehimmelen, jordens mangfoldige livsformer og menneskets underfulde legeme. (Salme 8, 19, 139, 148) Andre herliggør Jehova som den Gud der griber ind for at redde og beskytte dem der er loyale over for ham. (Salme 18, 97, 138) Og atter andre ophøjer ham som retfærdighedens Gud, der tager sig af de undertrykte og straffer de onde. — Salme 11, 68, 146.

Jehova hjælper og trøster dem der elsker ham. Den mest berømte af salmerne er måske Salme 23, hvor David beskriver Jehova som en kærlig hyrde, der leder, beskytter og sørger for sine får. Salme 65:2 minder Guds tjenere om at Jehova er den „som hører bøn“. Mange der har begået alvorlige overtrædelser, har fundet stor trøst i Salme 39 og 51, hvor David i inderlige vendinger beskriver sin anger over alvorlige fejl han har begået, og udtrykker sin tillid til Jehovas tilgivelse. Salme 55:22 indeholder en tilskyndelse til at stole på Jehova og at kaste alle sine byrder på ham.

Jehova vil ændre verden ved hjælp af Messias’ rige. En række passager i Salmernes Bog peger tydeligt frem til Messias, den forudsagte konge. Salme 2 profeterer om at denne hersker vil tilintetgøre de onde nationer, der modstår ham. Salme 72 åbenbarer at han vil gøre ende på sult, uretfærdighed og undertrykkelse. Og ifølge Salme 46:9 vil Gud, ved hjælp af det messianske rige, fjerne krig og endda ødelægge alle krigsvåben. I Salme 37 læser vi at de onde vil blive udryddet, hvorimod de retfærdige vil bo på jorden for evigt og glæde sig over fuldendt fred og harmoni.

— Baseret på Salmernes Bog.

^ par. 5 I nogle oversættelser er det vers 19.