Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 24. DEL

Paulus skriver til menighederne

Paulus skriver til menighederne

Paulus’ breve styrker de kristne menigheder

DEN nyoprettede kristne menighed ville få en vigtig plads i opfyldelsen af Jehovas hensigt. Men de kristne i det første århundrede kom hurtigt under angreb. Ville de bevare deres uangribelighed over for Gud trods forfølgelse udefra og andre mere underfundige farer indefra? De Kristne Græske Skrifter indeholder 21 breve med tiltrængte råd og opmuntringer.

Fjorten af brevene — fra Romerbrevet til Hebræerbrevet — er skrevet af Paulus. Brevene er opkaldt efter dem de er stilet til — enten enkeltpersoner eller medlemmerne af en bestemt menighed. Læg mærke til nogle af de emner der behandles i Paulus’ breve.

Formaninger angående moral og adfærd. De der øver utugt, ægteskabsbrud og andre grove synder, ’skal ikke arve Guds rige’. (Galaterne 5:19-21; 1 Korinther 6:9-11) Tjenere for Gud må være enige og forenede uanset nationalitet. (Romerne 2:11; Efeserne 4:1-6) De bør villigt og med glæde hjælpe trosfæller der er i nød. (2 Korinther 9:7) „Bed uophørligt,“ siger Paulus. Ja, de der tjener Jehova, opmuntres til at udøse deres hjerte for ham i bøn. (1 Thessaloniker 5:17; 2 Thessaloniker 3:1; Filipperne 4:6, 7) Hvis ens bønner skal høres af Gud, må de bedes i tro. — Hebræerne 11:6.

Hvad vil hjælpe familier til at trives og have det godt? Ægtemanden skal elske sin hustru som sit eget legeme. Hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Børnene skal adlyde deres forældre, for det glæder Gud. Og forældrene må kærligt lede og oplære deres børn ved hjælp af Guds principper. — Efeserne 5:22–6:4; Kolossenserne 3:18-21.

Større forståelse af Guds hensigt. Formålet med en stor del af Moseloven var at beskytte israelitterne og give dem nogle retningslinjer at følge indtil Kristus kom. (Galaterne 3:24) Kristne behøver imidlertid ikke at overholde denne lov for at tjene Gud. Da Paulus skrev til hebræerne — som var kristne med en jødisk baggrund — kastede han meget lys over betydningen af Loven og over hvordan Guds hensigt opfyldes i Kristus. Paulus forklarede at mange facetter af denne lov var af profetisk betydning. For eksempel var dyreofrene en forudskildring af Jesu offerdød, hvorigennem mennesker  kunne opnå sand tilgivelse for deres synder. (Hebræerne 10:1-4) Ved Jesu død ugyldiggjorde Gud lovpagten, som der ikke længere var behov for. — Kolossenserne 2:13-17; Hebræerne 8:13.

Vejledning om organisering af menigheden. Mænd der gerne vil påtage sig ansvarsopgaver i menigheden, må have høje moralnormer og opfylde de åndelige kvalifikationskrav der stilles i Bibelen. (1 Timoteus 3:1-10, 12, 13; Titus 1:5-9) Tjenere for Jehova Gud må regelmæssigt mødes med deres trosfæller for at opmuntre hinanden. (Hebræerne 10:24, 25) Møder hvor man kommer sammen for at tilbede Gud, skal være opbyggende og lærerige. — 1 Korinther 14:26, 31.

Da Paulus skrev det andet af sine to breve til Timoteus, var han tilbage i Rom; han sad fængslet og afventede sin dom. Kun nogle få modige personer løb den risiko at komme og besøge ham. Paulus vidste at han kun havde kort tid tilbage. „Jeg har kæmpet den gode kamp,“ sagde han, „jeg har fuldendt løbet, jeg har bevaret troen.“ (2 Timoteus 4:7) Det var sandsynligvis kort tid derefter at Paulus led martyrdøden. Men den dag i dag er apostelens breve en rettesnor for Guds sande tjenere.

— Baseret på Romerbrevet; Første Korintherbrev; Andet Korintherbrev; Galaterbrevet; Efeserbrevet; Filipperbrevet; Kolossenserbrevet; Første og Andet Thessalonikerbrev; Første og Andet Timoteusbrev; Titusbrevet; Filemonbrevet; Hebræerbrevet.