Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 16. DEL

Messias kommer

Messias kommer

Jehova lader folk vide at Jesus fra Nazaret er den længe lovede Messias

VILLE Jehova hjælpe folk til at identificere den lovede Messias? Ja. Lad os se hvordan. Der var gået omkring fire hundrede år efter at De Hebraiske Skrifter var færdiggjort. I en by ved navn Nazaret i Galilæa fik en ung kvinde der hed Maria, et yderst overraskende besøg. En engel ved navn Gabriel viste sig for hende og fortalte hende at Gud ved hjælp af sin virksomme kraft, sin hellige ånd, ville lade hende blive gravid og føde en søn, skønt hun var jomfru. Denne søn skulle blive den længe lovede konge som ville herske for evigt! Barnet ville være Guds egen søn, hvis liv Gud ville overføre fra himmelen til Marias livmoder.

Maria tog ydmygt imod denne ærefulde opgave. Hendes forlovede, en tømrer ved navn Josef, giftede sig med hende efter at Gud gennem en engel havde fortalt ham hvordan Maria var blevet gravid. Hvad så med profetien om at Messias ville blive født i Betlehem, den lille by der lå omkring 140 kilometer væk? — Mika 5:2.

En romersk hersker udstedte et dekret om at der skulle foretages en folketælling. Folk fik påbud om at lade sig registrere i den by som de oprindelig kom fra. Det ser ud til at både Josef og Maria havde rødder tilbage til Betlehem, og Josef rejste derfor dertil sammen med sin gravide hustru. (Lukas 2:3) Maria fødte under spartanske forhold i en stald og lagde barnet i en krybbe. Gud udsendte så en engel der fortalte en gruppe hyrder på marken at det nyfødte barn var den lovede Messias, eller Kristus.

Senere ville også andre bevidne at Jesus var den lovede Messias. Profeten Esajas havde forudsagt at der skulle fremstå en mand som ville berede vejen for Messias’ vigtige gerning. (Esajas 40:3) Denne forløber var Johannes Døber. Da han så mennesket Jesus, udbrød han: „Se, Guds lam som tager verdens synd bort!“ Nogle af Johannes’ disciple begyndte straks at følge Jesus. En af dem sagde: „Vi har fundet Messias.“ — Johannes 1:29, 36, 41.

Der var også andre vidnesbyrd. Da Johannes døbte Jesus, talte Jehova selv fra himmelen. Ved hjælp af sin hellige ånd viste han at Jesus var Messias, og sagde: „Denne er min søn, den elskede, som jeg har godkendt.“ (Mattæus 3:16, 17) Den længe lovede Messias var kommet!

Hvornår skete dette? I år 29 e.v.t., nøjagtig da de 483 år som Daniel havde forudsagt, udløb. Ja, dette er en del af de mange vidnesbyrd om at Jesus er Messias, eller Kristus. Men hvilket budskab ville han så forkynde mens han var på jorden?

— Baseret på Mattæus, kapitel 1 til 3; Markus, kapitel 1; Lukas, kapitel 2; Johannes, kapitel 1.