Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 15. DEL

En profet i landflygtighed får syner af fremtiden

En profet i landflygtighed får syner af fremtiden

Daniel profeterer om Guds rige og Messias’ komme. Babylon falder

DANIEL, en ung mand der viste en bemærkelsesværdig uangribelighed, blev ført i landflygtighed i Babylon før Jerusalem blev ødelagt. Han og nogle andre jøder — landflygtige fra det overvundne Juda rige — blev givet en vis frihed af dem der havde taget dem til fange. I løbet af sit lange liv i Babylon blev Daniel rigt velsignet af Gud, og han undslap endog døden i en løvekule og fik syner der lod ham skue langt ind i fremtiden. Daniels vigtigste profetier handlede om Messias og hans styre.

Daniel får at vide hvornår Messias ville komme. Daniel fik at vide hvornår Guds folk kunne forvente at „Messias, Føreren“ kom — 69 åruger efter at befalingen om at genrejse og genopbygge Jerusalems mure var udgået. En almindelig uge består af syv dage; en åruge består af syv år. Befalingen blev givet længe efter Daniels tid, i 455 f.v.t. På dette tidspunkt begyndte så de 69 „uger“, som varede i 483 år og sluttede i år 29 e.v.t. I næste del af denne brochure vil vi se på hvad der skete i det år. Daniel forudså også at Messias ville blive „ryddet bort“, eller henrettet, for at skaffe soning for synd. — Daniel 9:24-26.

Messias ville blive konge i himmelen. I et usædvanligt syn af selve himmelen så Daniel at Messias, der omtales som „en der var som en menneskesøn“, kom frem for Jehovas egen trone. Jehova tildelte ham „herredømme og ære og kongemagt“. Dette rige ville vare for evigt. Daniel fik også en anden spændende detalje at vide om det messianske rige — kongen skulle have medregenter, en gruppe der omtales som „den Allerhøjestes hellige“. — Daniel 7:13, 14, 27.

Riget ville fjerne denne verdens regeringer. Gud gav Daniel evnen til at tyde en drøm som havde foruroliget Nebukadnezar, Babylons konge. Kongen havde set en kolossal billedstøtte med et hoved af guld, bryst og arme af sølv, bug og hofter af kobber, ben af jern, og fødder af jern blandet med ler. En sten der blev revet løs fra et bjerg, ramte de skrøbelige fødder og knuste billedstøtten til støv. Daniel forklarede at de forskellige dele af billedstøtten repræsenterede en lang række verdensriger, begyndende med Babylon som hovedet af guld. Han forudså at når det sidste rige i denne onde verden herskede, ville Guds rige gribe ind. Det ville knuse alle jordens regeringer. Og derefter ville dette rige herske for evigt. — Daniel, kapitel 2.

Da Daniel var højt oppe i årene, blev han vidne til Babylons fald. Kong Kyros omstyrtede byen nøjagtig som profeterne havde forudsagt. Ikke længe efter blev jøderne endelig udfriet fra deres landflygtighed — netop til tiden, efter at deres hjemland som forudsagt havde ligget øde i 70 år. Under trofaste landshøvdingers, præsters og profeters ledelse genopbyggede jøderne til sidst Jerusalem og Jehovas tempel. Men hvad ville der ske når de 483 år var udløbet?

— Baseret på Daniels Bog.